Vítáme Vás na stránkách našeho mysliveckého spolku MS Svatý Antonín.

U nás v honitbě

Dne 28.10.2021 se našemu členovi podařilo zachytit v naší honitbě na fotopast Daňka Evropského (Skvrnitý). Říje u Daňka probíhá právě v tomto období, kdy samci žijí převážně samostatně a zřejmě i díky tomu vděčíme za tento ojedinělý fotoúlovek, jehož bychom během roku vzhledem k prakticky nulové početnosti tohoto druhu spárkaté zvěře u nás v honitbě a blízkém okolí nebyli svědky…

Foto: Zdeněk Tůma

Rozloučení s létem 2021

V obci Vyskytná nad Jihlavou se stalo již tradicí pořádání akce zvané “ Rozloučení s létem“.

Sbor pro občanské záležitosti, který zmíněnou akci pořádá, stanovil termín konání na sobotu 28. srpna. Organizátoři požádali náš myslivecký spolek o pomoc při vybudování zázemí a o zřízení a provoz vzduchovkové střelnice. 

V sobotu ráno se dostavili dva naši členové a aktivně se zapojili do příprav a výstavby stanů a stánků. Postavili jsme i altánek u naší střelnice.

Po obědě jsme vytyčili prostor střelnice a ohraničili ho páskou. Přijel Martin Matoušek, který byl jmenován vedoucím střeleb. Instalovali jsme terče a karimatky pro ležení dětí při střelbě.

Brzy se dostavili první zájemci o střílení. Malým a začínajícím střelcům naši myslivci trpělivě pomáhali s držením vzduchovky a správným zacílením a u větších dbali na dodržování bezpečného zacházení  se zbraní. Přišly si zastřílet i přítomné dívky a mnohdy dosáhly lepších výsledků než chlapci. Počasí nám celkem přálo a tak jsme na střelnici strávili příjemné, i když fyzicky náročné odpoledne. Zlatým hřebem akce byl seskok parašutistů na  hřiště. Ti co vydrželi do večera si opekli na ohni špekáčky a zazpívali v doprovodu kytar.
                                          Ahoj letošní léto a za rok na shledanou.

Text: Pavel Kudrna, Foto: Pavel Kudrna

Nový „ pojízdňák“

Novou pojízdnou kazatelnu vyrobil náš kolega a kamarád Josef Nevrkla.Jde o jedinečné dílo na profesionální úrovni včetně postele a zateplení!

Tvůrci patří velké poděkování a respekt!

Text: Karel Kolář

Memoriál Josefa Procházky 2021

V sobotu 22.5. 2021 jsme uspořádali další ročník kondičních střeleb. Na setkání s kolegy myslivci jsme se po dlouhé době  všichni těšili.

U Půžů na chatě se sešlo 34 střelců a další hosté.

Proti předcházejícím ročníkům jsme střelby zatraktivnili o střelbu z posedu tak, aby co nejvíc simulovala reálný lov. Vítězem střeleb se po dramatickém rozstřelu s Kamilem Štáflem stal náš člen Radek Sláma. Na třetím místě se umístil Karel Kozubík.

O pohoštění se spolu s přáteli z Bílého Kamene postaral  náš kamarád Jarda Maroušek, který zde oslavil své krásné 60. narozeniny. Tak ještě jednou Jardo, hodně štěstí a zdraví!

Střelby se vydařily. Přálo nám i počasí a až do pozdních nočních hodin jsme probírali mnoho nového, co se v posledním roce událo. Nově jsme pojmenovali toto střelecké setkání po našem kamarádovi Josefovi Procházkovi jako “Memoriál Josefa Procházky“.

P.S.: Děkuji tímto všem našim členům za přípravu akce. Zejména potom Martinovi Matouškovi a Lucce Vlachové za asistenci při střelbách.

Text : Karel Kolář, Foto: Jakub Hradecký