Plán členských schůzí 2023-2024


8.5. 2024

1. Zahájení
2.Vydání povolenek k odstřelu srnců
3. Organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr

28. 8. 2024

1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr

27.11.2024

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Diskuse
4.Závěr

8.1.2025

1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3.Příprava plesu-organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr

19. 2. 2025

1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3.Zhodnocení plesu
4.Diskuse
5.Závěr


Tento plán členských schůzí slouží zároveň jako pozvánka!

Všechny uvedené členské schůze se konají v kulturním domě na Rounku, začátek je vždy v 19:oo hodin.