Plán členských schůzí 2021/2022

12.5.2021

1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr

1.9.2021

1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr


24. 11. 2021

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Diskuse
4.Závěr


5. 1. 2022

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3. Příprava plesu – organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr


9. 2. 2022

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Zhodnocení plesu4.Diskuse
5.Závěr
Tento plán členských schůzí slouží zároveň jako pozvánka!

Všechny uvedené členské schůze se konají v kulturním domě na Rounku, začátek je vždy v 19:oo hodin.