Plán členských schůzí 2022


4.1. 2023

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3. Příprava plesu – organizační záležitosti
4.Diskuse
5.Závěr

15. 2. 2023

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Zhodnocení plesu4.Diskuse
5.Závěr

4.5.2022

1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr

31.8.2022

1. Zahájení
2. Vydání povolenek k odstřelu holé srnčí zvěře
3.Plán honů a lovu drobné zvěře
4.Organizační záležitosti
5.Diskuse
6.Závěr

23. 11. 2022

1. Zahájení
2.Organizační záležitosti
3.Diskuse
4.Závěr


Tento plán členských schůzí slouží zároveň jako pozvánka!

Všechny uvedené členské schůze se konají v kulturním domě na Rounku, začátek je vždy v 19:oo hodin.