Honební výbor

Jakub Hradecký – starosta

Martin Matoušek – místostarosta

Lubomír Hron – člen honebního výboru

Stanovy HS

Kontakty

email: hs.vyskytna.rounek@gmail.com