Další akce v mysliveckém roce 2024/2025

Norování:
13.4.2024

20.4.2024ZRUŠENO!

Memoriál Josefa Procházky – Kondiční střelby:

11. 5. 2024 (v 15:00 hod. u Půžovy chaty)

Střelecká akce Stříbrňák:

Termín bude upřesněn

Zkoušky vloh ohařů a ostat. plemen:

21.9.2024 – 8:00 hod. Podrobnosti budou upřesněny

Hon s poslední lečí:

7.12.2024

Štěpánský hon:

26. 12. 2024

Příprava sálu na ples:

12.1.2025 ve 14.00 hod.

Myslivecký ples: 

17.1.2025