Výroční členská schůze 2023

V sobotu 18.3.2023 pořádal náš myslivecký spolek Svatý Antonín Výroční členskou schůzi. V kulturním domě na Rouneku se sešli členové našeho mysliveckého spolku a pozvaní hosté, aby zhodnotili činnost a výsledky práce myslivců v uplynulém mysliveckém roce.

Schůzi zahájil předseda MS. Seznámil přítomné s programem  a ve své zprávě mimo jiné informoval o výsledku voleb do výboru MS na další desetileté období. Myslivecký hospodář ve své zprávě zhodnotil práci myslivců v mysliveckém roce celkově kladně, upozornil však také na některé menší nedostatky kde je nutné se zlepšit.

Dalším bodem programu byla zpráva předsedy revizní komise. Následovala diskuze ve které vystoupili zástupci našich hostů a naši členové s podmětnými návrhy a připomínkami k činnosti MS.

Vynikající večeře, kterou nám již tradičně připravila Věrka Nevrklová za pomoci několika našich členů, byla zlatým hřebem večera. Děkujeme.

Následovala volná zábava při poslechu reprodukované hudby a štědře prostřených stolů občerstvením do pozdních nočních hodin. Z kladných hodnocení většiny přítomných lze hodnotit Výroční členskou schůzi jako úspěšnou a všichni se můžeme těšit na další společenskou akci našeho mysliveckého spolku v novém mysliveckém roce.

                                                        Myslivosti zdar, Pavel Kudrna.