Do posledního místečka zaplněný sál Rantířovského kulturního domu, kde se konal ples našeho mysliveckého sdružení, svědčí o tom, že naše plesy mají tradičně vysokou úroveň. To ostatně potvrdil průzkum veřejného mínění, který jsem prováděl na nejfrekventovanějším stanovišti plesu. Svědčí o tom i skutečnost, že si mnozí návštěvníci již rezervovali lístky na příští ples, který se bude konat v příštím roce v pátek 28. ledna.Velmi dobře byla hodnocena hudební skupina Preston, velká tombola čítající 160 hodnotných cen, včetně cen mysliveckých, a v neposlední řadě již tradiční vynikající guláš z divočáka, který uvařil šéfkuchař našeho MS, kamarád Pepa Procházka.Rád bych touto cestou poděkoval všem členům našeho MS, kteří se na přípravě plesu podíleli a hlavně těm kteří s již profesionální rutinou fungovali na svých postech ke spokojenosti hostů plesu. Zvláště velký dík patří některým rodinným příslušníkům našich členů za nezištnou pomoc na plese a při úklidu sálu.Jménem našeho MS rovněž děkuji všem sponzorům, kteří nám věnovali mnohdy velmi hodnotné ceny do tomboly.
Pořádání mysliveckých plesů nám pomáhá při hrazení režijních nákladů spojených s nájmem honitby a zajišťováním jadrného krmiva pro zvěř a klade si za cíl též kladně ovlivňovat vztahy mezi nemysliveckou veřejností a myslivci, na které některé sdělovací prostředky nevybíravě útočí.

Pavel Kudrna předseda MS     
Fotografie: Tomáš Král