Rok uplynul a naše MS Svatý Antonín opět pořádalo již tradiční myslivecký ples v Rantířově.
Plesu předcházely dva dny příprav, konkrétně výzdoba sálu, příprava tomboly, příprava zvěřiny z divočáka a vaření guláše.
A v sobotu po plese následoval úklid a předávání kulturního domu v Rantířově.
Je s tím spojená spousta práce, kterou je potřeba zvládnout.
Přestože účast členů MS na těchto přípravách nebyla stoprocentní, podařilo se vše zvládnout za vydatné pomoci rodinných příslušníků myslivců, našich stálých hostů a dvou stálých honců.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do příprav, organizace a zajištění plesu.
Myslivecký ples proběhl hladce a pořadatelé vzorně reprezentovali naše myslivecké sdružení ke spokojenosti všech účastníků plesu.
Velký dík patří také sponzorům za hodnotné ceny věnované do tomboly. Ceny do tomboly věnovali i členové našeho mysliveckého sdružení. I jim za to patří poděkování.
Pořádáním plesů se naše MS snaží obnovit mnohde přetrhané dobré vztahy mezi myslivci a nemysliveckou veřejností a tím propagovat českou myslivost.
Velmi si ceníme skvělé hudební produkce kapely PRESTON, která svým vystoupením provázeným světelnými a jinými efekty plně uspokojila i ty náročnější účastníky plesu. Proto jsme Prestony angažovali i na příští myslivecký ples který se bude konat dne 13. 1. 2012.

Závěrem si dovolím poděkovat všem účastníkům plesu za jejich přízeň, kterou nám účastí na mysliveckých plesech projevují a slíbit jim, že se nadále budeme snažit aby se pobavili přinejmenším tak skvěle, jako v uplynulých sezonách.

Text: Pavel Kudrna
Foto: Tomáš Král