Dne 11.1.2013 pořádalo naše MS Svatý Antonín již tradiční myslivecký ples v Rantířově. Plesu předcházely náročné přípravy. Výzdoba sálu, příprava tomboly a osudí tomboly, příprava občerstvení pro hosty. V pátek od rána se vařil zvěřinový guláš z divočáka. Tentokrát se k přípravám plesu sešlo dostatečné množství členů MS a práce šla lépe od ruky a vše jsme zvládli v pohodě.
V pátek večer bylo vše připraveno a pořadatelé byli připraveni uvítat hosty plesu. Po dvacáté hodině byla všechna místa zaplněna hosty a hudební skupina Preston zahrála první sérii skladeb. Poté ples oficiálně zahájil předseda MS a přivítal hosty. Ples se začal rozbíhat a záhy bylo vyprodáno i osudí bohaté a hodnotné tomboly.
Prestoni jako vždy nezklamali a taneční parket byl neustále plný tanečních párů. O půlnoci byla tažena tombola a ti, jímž štěstí přálo si odnášeli hodnotné ceny. Dle názoru hostů se ples opět vydařil a nemuseli jsme řešit žádné stížnosti hostů. Guláš všem chutnal znamenitě a byl vyprodán. Zábava a tanec pokračoval až do pozdních nočních hodin.
Hosté plesu a též pořadatelé se již těší na příští myslivecký ples v Rantířově, který se bude konat 17. 1. 2014.

Závěrem bych rád poděkoval hostům plesu za přízeň, kterou nám projevují účastí na našem plese a též všem členům a přátelům, kteří se podíleli na přípravě plesu a pořadatelské činnosti. Také všem sponzorům a členům MS, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly.

Pavel Kudrna, předseda MS