Nezbývá mi než poděkovat všem členům mysliveckého spolku, jejich rodinám a kamarádům za skvěle odvedenou práci při přípravě a organizaci plesu.
Zvláštní poděkování pak patří paní Nevrklové za vynikající guláš a řízky které na tuto akci připravila.
Příští ples se bude konat 19.1. 2018.