Nevšední lovecký zážitek

ulovek101124m.jpgVážení myslivci.
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o nevšední lovecký zážitek, který jsem prožil dne 24.11.2010.
Již asi týden jsem denně nacházel před kazatelnou v Dubině známky přítomnosti lišky a černé zvěře.
Čekanou neumožňovalo počasí pro velice zataženou oblohu a silné mlhy. Až výše zmíněný den mě náš patron St. Hubert, spolu s Bohyní lovu Dianou obdařili svou přízní.
V průběhu dne napadla cca 5 cm sněhová pokrývka a foukal příznivý vítr. Na čekanou jsem zasedl v 17 hod. V 19:15 hod se s obezřetností jí vlastní k újedi připlížila liška. To jsem již byl připraven a když mě liška odkryla komoru, tak jsem ji ulovil.
Lišku jsem ponechal na nástřelu a pokračoval v čekané. Ve 20:15 hod mi s dobrým větrem přišla tlupa černé zvěře, vedená silnou bachyní. Černá na ulovenou lišku reagovala v klidu, pouze některá selata jí dlouze ověřovala čichem. Posléze jsem vybral jedno sele a úspěšně ho ulovil.


Lovu a myslivosti zdar!
Pavel Kudrna


 


Členská schůze 10. 11. 2010

Ve středu 10.11. 2010 v 19 hod. se v kulturním domě v Rouneku konala členská schůze našeho MS.
Program schůze:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
3. Diskuse
4. Závěr.
Tento program byl přítomnými členy MS schválen a schůze se jím řídila.

Po zahájení schůze přednesl předseda MS referát za mysliveckého hospodáře, který se z vážných důvodů nemohl schůze zúčastnit. V referátu informoval o přehledu ulovené zvěře od minulé schůze a o schválení dotací na políčka pro zvěř, které náš myslivecký hospodář dokázal na KÚ vyjednat.
Předseda zhodnotil, jak kdo plní povinnost přikrmování zvěře granulemi a vyzval zkrmit do konce roku co největší množství.
Varoval před předkládáním krmiva zvěři v blízkosti veřejných komunikací, konkrétně na Novém Rouneku a před obcí Rounek.
V letošním roce proběhla v kraji Vysočina instalace pachových ohradníků okolo vybraných silničních úseků. Na tomto projektu se finančně podílel kraj Vysočina a nemalou částkou pojištovna GENERALI. Instalaci pachových ohradníků zajistily OMS v kraji Vysočina.
Finanční hospodář přednesl svůj referát o pohybu peněz na účtu MS od minulé schůze.
Dále se projednávalo zajištění honu na zajíce 4.12.2010 a jeho Poslední leče.
Po krátké diskuzi a závěru se přítomní myslivci rozloučili a rozjeli se do svých domovů.

Podrobnější zpráva je na stránce „Informace pro členy MS a kronika událostí“.

Zprávu ze schůze podal: Pavel Kudrna


 


Oprava skladu krmiva

osk002.jpgNa sobotu 23.10.2010 byla svolána myslivecká brigáda na výměnu střechy skladu krmiva pro zvěř, který se nachází u cesty k hájovně. Střecha skladu byla poškozená, letošní zimu by nepřečkala a na majetku MS a na uskladněném krmivu by vznikla značná škoda. Na tuto brigádu se sešlo šest členů MS plus dva myslivci, kteří v našem sdružení hostují.
Při této příležitosti jsme také vyrobili pod nový krmelec umístěný u skladu krmiva rám z kulatiny a krmelec do něj zabudovali.
Zúčastnění páni myslivci odvedli velký kus poctivé práce pro záchranu majetku MS, za což jim upřímně děkuji.

Foto a text: Pavel Kudrna


 


Nové krmelce

nkrm01.jpgV lonském a letošním roce jsme získali celkem šest krmelců. Krmelce jsou vyrobeny zdařile, avšak pro drsné podmínky počasí zde na Vysočině mají úzkou základnu a díky kvalitní střeše vysoko těžiště. Při silných poryvech větru by zajisté došlo k jejich převrhnutí a poškození.
Proto jsme v lonském roce při instalování krmelce kolegy Radka, vyrobili z kulatiny rám, ke kterému jsme krmelec pomocí hřebů ukotvili. Teď jsme tento rám zdokonalili ještě o zavětrování.
Jardův krmelec dosloužil a byl nahrazen novým. Ještě proběhne výměna dalších tří krmelců v honitbě.

Foto a text: Pavel Kudrna


 


Jelení říje

rije12010.jpgZdeněk a Karel si byli poslechnout troubící jeleny.
Několik obrázků si po chvilce stahování souboru můžete otevřít po klepnutí
 


Krmná směs

krsmes1.jpg8. 10. 2010 byla našemu MS dodána objednaná doplnková krmná směs pro lesní spárkatou zvěř.
Krmná směs je určena k zakládání v podzimních a zimních měsících a slouží jako doplněk vitamínů, bílkovin, energie a minerálních látek. Přispívá k nezbytné dotaci životně důležitých látek, zlepšuje kvalitu paroží a výrazně ovlivnuje hmotnost vrhů.
Zakládá se pouze množství, které je zvěř schopna spotřebovat do 2 dnů. Granule rychle absorbují vlhkost a následně se rozpadají, zaplísní a jsou pro zvěř toxické. Proto je potřeba uskladnit je v suchých prostorách.

krsmes.jpgKrmná směs je uskladněna ve skládku u hájovny a bude vydávána v množství 50 kg na krmelec.

Rád bych poděkoval jednatelovi našeho MS Radkovi Slámovi za jeho iniciativu. Doprovodil auto výrobce na místo uskladnění a sám složil dvacet padesátikilogramových pytlů do skládku.

Foto a text: Pavel Kudrna


 


Holub hřivnáč

Holub hřivnáč je v naší honitbě celkem hojný druh pernaté zvěře.

holubi1.jpgJeho stavy jsou v druhé polovině září,kdy se hřivnáči houfují k odletu na jih Evropy, výrazně posíleny městkou populací, která hojně hnízdí v lesoparcích a na soliterních stromech v těsné blízkosti obytných domů.

V této době můžeme houfy hřivnáčů obeznat na polích se zasetými ozimy nebo řepkou, kam zalétají za potravou. Po nasycení vždy létají pít k nejbližšímu zdroji vody a poté zahřadují poblíž v korunách stromů.

Na těchto místech je lov relativně nejúspěšnější. Zde si pod větvemi stromů upravíme příhodné stanoviště a když jsou přilétavší holubi na dostřel z úkrytu vystoupíme a pokusíme se o lovecký úspěch.
Toto je jeden z mnoha způsobů lovu holuba hřivnáče

Zvěřina holubů je výborná, zvláště z mladých kusů. Ty poznáme snadno podle toho, že ještě nejsou přepeřeni do šatu dospělých a po stranách krku nemají řadu bílých pírek, tvořících jakoby obojek.
Zvěřina starších holubů je výborná na polévku.

Foto a text: Pavel Kudrna První letošní lov kachen divokých na tahu

Dne 11. září 2010 jsme uskutečnili v naší honitbě první letošní lov na kachny divoké na tahu.
Sraz účastníků lovu byl ráno v 5,45 hodin u kovárny v blízkosti Bémova rybníka. Dostavilo se osm myslivců se dvěma psy. Prvním psem byl německý křepelák, druhým psem byla fenka jezevčíka, vedená kolegou Tomášem Králem.
Na místě srazu nás myslivecký hospodář seznámil se strategií dnešního lovu a poučil o bezpečnosti při střelbě. Protože se již začalo rozednívat, v tichosti jsme se přesunuli k rybníku, kde nás myslivecký hospodář rozestavil na stanoviště. Připomněl nám abychom nestříleli směrem na obec Rantířov a na stanovišti se ukryli pod větve stromů, nebotˇ kachny jsou velice obezřetné.
S rozedněním započal silný tah kachen, se kterým přítomní páni myslivci nepočítali a tudíž jim brzy došla munice. Náš kolega Martin proto urychleně dovezl další munici a zásobil přítomné myslivce.
Když tah kachen ustal, pomocí psů jsme dohledali kachny zapadlé v keřích a travinách okolo rybníka a nechali přinést dvě kachny, které spadly na zrcadlo.
Výsledkem lovu bylo 10 kachen divokých plus jeden holub hřivnáč. Po výřadu jsme si domluvili další lov na kachny.


Foto a text: Pavel Kudrna


 


Střílení v Mysliboři

Myslivci našeho mysliveckého sdružení a myslivci z MS – Trojan Bílý Kámen si zasoutěžili ve střelbě na loveckém kole.
Prezentaci fotografií Tomáše Krále z této akce si můžete otevřít klepnutím ZDE.


 


Nový den v honitbě


vsr.jpg


Foto: Pavel Kudrna


 


Černá zvěř v honitbě Vyskytná nad Jihlavou – Rounek

divocak2(1).jpg


Foto: Pavel Kudrna


 Hadovka smrdutá
Plodnice hadovky smrduté Hadovka smrdutá – (Phallus impudicus), vědecký název zní v překladu penis nestoudný a jistě mu dal vzniknout vzhled této zajímavé houby.
Plodnice je v mládí kulovitá až vejčitá. V době zralosti puká a vyrůstá z ní třeň 10 – 20 cm vysoký s kloboučkem potaženým zeleným a silně zapáchajícím slizem. Zápach láká různý hmyz, který si na tomto slizu pochutnává. Třeň hadovky smrdutéBěhem krátké doby je zelený sliz z kloboučku hadovky hmyzem zkonzumován a houba téměř bílá jakoby uháčkována z krajky padá na zem a uhnívá. Plodnice (vejce) hadovky smrduté je v mnoha zemích považováno za afrodisiakum a je zasvěceno bohyni plodnosti Ceres.

Konzumují se mladé plodnice po odstranění svrchního obalu. Účinky tohoto afrodisiaka se dostavují krátce po pozření.

Možno vyzkoušet, houba i plodnice jsou jedlé

Foto a text: Pavel Kudrna

Srnčí zvěř
Srnčí zvěř je nejmenší a nejhojnější spárkatou zvěří v našich honitbách.
Při dostatku krytu, potravy a klidu je věrná svému stanovišti. V létě žije pohromadě jen srna se srnčaty, srnci od vytlučení paroží žijí jednotlivě a hájí si své teritorium. Na podzim se srnčí zvěř sdružuje do tlup, které se rozpadají až na jaře.
Říje probíhá od druhé poloviny července zhruba 4 týdny. Oplozená vajíčka se začnou vyvíjet až od prosince. Srna klade srnčata koncem května nebo začátkem června.

Foto: Pavel KudrnaSkokan zelený – zajímavý obojživelník naší honitby
Skokan zelený vznikl jako kříženec mezi skokanem skřehotavým a skokanem krátkonohým. Je plodný a může se zpětně křížit i s oběma výchozími druhy. Samice (ač jsou hybridního původu) vytvářejí vajíčka, která nikdy neobsahují genetický materiál svého otce. Tato vajíčka mohou být oplodněna rodičovským druhem, z něhož pocházel otec samičky, ale z vajíček se vylíhnou opět hybridi, kteří budou klást vajíčka s genetickou informací pouze své matky. Tento jev je však u skokanů ve skutečnosti mnohem složitější.
Poznáme ho podle jasně zeleného hřbetu, jak vidíme u krasavce, který mě pózoval u Farského rybníka. Tento skokan je celoročně vázán na vodu. Má denní aktivitu a jeho daleko slyšitelné skřehotání utichá až za úplné tmy, kdy se ve vodě ukládá k spánku.

Foto a text: Pavel KudrnaPozorování dropa v honitbě
V neděli 20. 6. 2010 dva členové našeho MS – Josef Nevrkla a Jiří Čech pozorovali u nás v honitbě unikátního hosta – dropa velkého.

O půl osmé ráno seděl tento vzácný pták na makovém poli nedaleko „Faráku“.
Je větší než krocan, má výrazný šedý krk a po stranách velké hlavy „vous“. Samice je podstatně menší. Živí se rostlinnou potravou i hmyzem, drobnými obratlovci, nebo i ptačími mláďaty.
Drop velký žije v místech svého rozšíření v malých hejnech. Samci nemají teritoria, ale panuje mezi nimi určitá hierarchie. V průběhu toku nevydávají hlasové projevy. U nás nehnízdí (naposledy v roce 1996 na znojemsku hnízdil jeden pár).
Drop pozorovaný v naší honitbě se pravděpodobně zatoulal z Horního Rakouska kde několik párů dropa velkého hnízdí.

Zprávu předal: Karel KolářNáprstník červený
V honitbě našeho MS roste několik druhů léčivých rostlin.
Zvláštý nápadný a dekorativní je Náprstník červený (Digitalis purpurea L.). Lidově se nazývá též jako jedovatina, tota, zvonečky, kapří huba, nápolník, náprstky, prstýnek, poprsník, zvony mrtvého.
Tato dvouletá rostlina pochází ze západní Evropy. Bývá 80 až 120 cm vysoká. Vytváří růžici vejčitých, drsných, tmavozelených listů.
Kvete v květnu až v červnu purpurově růžovými květy, které mají uvnitř tmavé skvrny.
Listy této rostliny se používají k výrobě léků, které se předepisují při srdečních nebo nervových chorobách. Působí i jako diuretikum. Rostlina obsahuje směs srdečních glykosidů (digitalin). Dále se zde nachází látka digikorin (je toxičtější a stabilnější, jeho účinek je však slabší).
Tato léčivá rostlina má léčebný účinek při velice nízkých dávkách. Při užívání léků, které jsou z ní připravené, se musí dodržovat dávkování, jinak hrozí nebezpečí smrtelné otravy. Předávkování se projevuje zvracením, průjmy, nevolností a především poruchami srdečního rytmu. Objevují se také halucinace a bolesti hlavy. Smrtelná otrava se projeví zastavením srdeční činnosti.

Foto: Pavel KudrnaZájezd na Pálavu a do Lednice
Ve dnech 19. a 20. června 2010 uspořádalo naše MS tématický zájezd na Pálavu a do Lednice.
Během zájezdu jsme navštívili „Kalendář věků“ v Dolních Věstonicích, archeologické muzeum, kde u vchodu fascinovala naše myslivce Věstonická Venuše svými ženskými proporcemi stejně, jako jejich pravěké předky. Pak jsme navštívili kopec Děvín a Dívčí Hrady. U Mikulova jsme navštívili jeskyni Turold, pak Mikulov jemuž dominuje zámek s jeho zahradami.
Přespali jsme v Lednici a ráno jsme si prohlédli zámecké skleníky a zahrady. Zdatnější z nás se vydali pěšky na Janův hrad, další tam dopluli lodí.
Prohlédli jsme si též dílo bobra evropského. Pak jsme se pomalu vydali na cestu k domovu plni hezkých zážitků z cesty.
Zprávu podal Pavel Kudrna 
Jelen v honitbě
V prvním červnovém týdnu byl v naší honitbě pozorován jelen v prostoru mezi silnicí z Vyskytné nad Jihlavou do Hlávkova a silnicí z Vyskytné k Jiřínu.Zpráva z norování

Ve dnech 17. a 24. 4. proběhlo v naší honitbě již tradiční norování.
Zejména první norování za krásného počasí dne 17.4. se opravdu vydařilo. O půl dvanácté jsme měli prakticky „hotovo“ když se podařilo vynorovat 8 liščat a 2 dospělé lišky
Zvláštní pochvala pak patří zúčastněným psům Z. Tůmy a R. Slámy kteří pracovali velmi dobře.
Zprávu podal Karel Kolář První fotky z jarního revíru

Astronomické jaro letos začalo v sobotu 20. března v 18 hodin 32 minut. Slunce vstoupilo do souhvězdí Berana a délka dne a noci byla tento den stejná. Slunce překročilo rovník a jeho výška nad obzorem se bude zvětšovat až do 21. června, kdy vstoupí do souhvězdí Raka a nastane letní slunovrat.
Z výroční členské schůze

Dne 20. března 2010 se na Rouneku uskutečnila výroční členská schůze našeho mysliveckého sdružení, na které byla projednána zpráva o činnost za uplynulé období, zpráva o mysliveckémm hospodaření, zpráva finančního hospodáře, zpráva místopředsedy o odpracovaných hodinách ve prospěch sdružení a revizní zpráva.

Členská schůze 13. 2. 2010
Schůze se řídila schváleným programem.
Po zahájení schůze seznámil hospodář MS přítomné myslivce s výčtem ulovené zvěře a seznámil s výsledky prvního sčítání zvěře. Dále zmínil důležitost přikrmování zvěře a zdůraznil nutnost podávání kvalitní a nezávadné píce, která v žádném případě nesmí být plesnivá, či zatuchlá, protože zvěři po jejím pozření hrozí uhynutí.
Finanční hospodář seznámil přítomné s pohybem peněz na účtu MS od minulé schůze a s finančním vyhodnocením mysliveckého plesu r. 2010. Při té příležitosti byl ples zhodnocen i po stránce organizační.
Předseda MS sdělil přítomným myslivcům termín konání výroční schůze MS, která bude v kulturáku Rounek 20. 3. 2010 v 17 hodin. Informoval i o termínu letošních střeleb v Mysliboři. Ty se uskuteční 4. 9. 2010 v 8  hodin.

Potom přítomní členové hlasovali o následujících záležitostech: 1.Byl schválen návrh na kandidáta pro volby do OMR a ODR OMS Jihlava a zároven zástupce za okr. Jihlava do ústředního orgánu ČMMJ.
2.Byl schválen finanční příspěvek na pohonné hmoty našemu členovi za rozvoz krmiva pro zvěř.
3.Byl schválen finanční příspěvek na lovecké psy, kteří jsou v evidenci MS a pro potřebu sdružení celoročně pracují.
Diskutovalo se o přikrmování zvěře, o mysliveckém plese a dalších záležitostech. Byl přednesen návrh výboru MS na uskutečnění zájezdu pro členy MS a naše stálé honce a rodinné příslušníky na jižní Moravu v druhé polovině června 2010. Návrh bude předložen ke schválení výroční členské schůzi.
Zprávu podal Pavel Kudrna První termín sčítání zvěře
Sčítání je pro myslivce každoroční povinností. Je jedním ze základních podkladů pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Myslivci našeho mysliveckého sdružení pravidelně přikrmují zvěř a mají přehled o stavech zvěře u svých krmelců i mimo termín oficiálního sčítání. Při běžných návštěvách krmelců jim zvěř nechává o svých počtech informace v podobě stop a pobytových známek a se zvěří se u krmelců i setkávají.
V sobotu 13. 2. 2010 se naši členové po doplnění krmelců zdržovali v jejich blízkosti a ověřovali si počty jednotlivých druhů zvěře, které krmelec navštěvují. Proběhlo první oficiální sčítání zvěře vyhlášené Krajským úřadem kraje Vysočina.
Další termín je stanoven na 6. 3. 2010.Předkládejme zvěři větve k okusu
Vážení myslivci,

rád bych vám v únorových dnech připomněl cennou moudrost našich mysliveckých předků, praktikovanou již od dob, kdy se zvěř přikrmovat začala.
Jedná se o předkládání větví ovocných stromů, zvláště pak větví jabloně, k okusu zaječí zvěři. Na pupenech předložených větví si pochutná i zvěř srnčí. Kůra a pupeny ovocných stromů jsou pro zvěř cenným zdrojem vitamínů, minerálií a balastních látek, které pudově vyhledávají zvláště březí zaječky. Svědčí o tom množství vyždímané rzi v okolí ostrouhaných větví u krmelců myslivců, kteří toto předkládání úspěšně praktikují.
Větve lze během února získat od sadařů a zahrádkářů, kteří v této době provádí prořez korun jabloní. Prosím vás, myslete v době strádání též na zvěř zaječí a važme si toho, že v podmínkách Vysočiny máme stavy této zvěře poměrně uspokojivé.
Myslet si totiž, že zaječí zvěři stačí to, co upadne srnčí od svíráku je poněkud zavádějící.
S pozdravem zvěři a myslivosti zdar!
Pavel Kudrna Doplňování zásob sena v krmelcích
Seno se v nepřístupném terénu dopravuje ručně ve vacích Spotřeba sena v těchto dnech stoupá.

Myslivci našeho sdružení pravidelně doplňují krmelce čerstvým voňavým senem, které při současné vysoké sněhové pokrývce v krmelcích rychle ubývá a jeho doplňování je potřeba zajistit i několikrát do měsíce.

Skoro všechny krmelce jsou těžko přístupné pro techniku a jejich zásobování závisí na dopravě krmení „po svých“.

Proto se Tomáš Procházka (na snímku) uchýlil k osvědčenému způsobu dopravy: seno nacpané do vaku se táhne smykem po sněhu. Zvládne tak hluboký sníh, málo místa mezi stromy i příkrý svah.
Z článku: Zvěři škodí v zimě mráz, hlad a milovníci přírody na běžkách
Běžkaři jezdí na výpravy do lesů po honitbách více než sta mysliveckých sdružení na Jihlavsku. Nejvíc to však odnáší zvěř na honitbách při městech a v chatových oblastech, kde vládne i v zimě čilý ruch. Najdou se však i výjimky.
„S běžkaři my ani tak problémy nemáme, do houštin, kde zvěř leží, nijak moc nelezou. Jezdí spíš po cestách,“ přiblížil hospodář mysliveckého sdružení Vyskytná – Rounek Karel Kolář.
„Přikrmujeme hlavně kvalitní seno. Musíme už rozvážet traktory, auta neprojedou závěje. Vozíme vojtěšku, jetel, co kdo sežene. Dáváme do krmelců a už děláme ze sena otýpky a rozvážíme je po lese tam, kde se nejvíc zvěř zdržuje,“ doplnil Karel Kolář.
STANISLAV JELÍNEK Jihlavský deník Sníh versus zvěř
Vysoká vrstva sněhu, zvláště pak ledová krusta která se utvoří když po oblevě přijde mráz, brání zvěři dostat se k přirozené potravě a ztěžuje jí pohyb. A tuto zimu nepříznivé podmínky trvají již dlouho a vysoký sníh a mráz zřejmě hned tak neskončí.
Členové našeho mysliveckého sdružení zvěři předkládají čerstvé seno, letninu, oves, kaštany, jeřabiny a mrkev.
Spárkatá zvěř patří mezi přežvýkavce u nichž trávení závisí na bachorových bakteriích. Je pro ni důležité pravidelné předkládání potravy bez velkých výkyvů jejího složení, které by jí mohly způsobit trávicí obtíže.
Zvěř, aby si usnadnila cestu ke krmelci, si vyšlapává ve sněhu cesty, které spolu s množstvím stop u krmelce slouží jako indikátor kvality přikrmování.Myslivecký ples 2010 je již minulostí
Do posledního místečka zaplněný sál Rantířovského kulturního domu, kde se konal ples našeho mysliveckého sdružení, svědčí o tom, že naše plesy mají tradičně vysokou úroveň. To ostatně potvrdil průzkum veřejného mínění, který jsem prováděl na nejfrekventovanějším stanovišti plesu. Svědčí o tom i skutečnost, že si mnozí návštěvníci již rezervovali lístky na příští ples, který se bude konat v příštím roce v pátek 28. ledna.
Velmi dobře byla hodnocena hudební skupina Preston, velká tombola čítající 160 hodnotných cen, včetně cen mysliveckých, a v neposlední řadě již tradiční vynikající guláš z divočáka, který uvařil šéfkuchař našeho MS, kamarád Pepa Procházka.

Rád bych touto cestou poděkoval všem členům našeho MS, kteří se na přípravě plesu podíleli a hlavně těm kteří s již profesionální rutinou fungovali na svých postech ke spokojenosti hostů plesu. Zvláště velký dík patří některým rodinným příslušníkům našich členů za nezištnou pomoc na plese a při úklidu sálu.
Jménem našeho MS rověž děkuji všem sponzorům, kteří nám věnovali mnohdy velmi hodnotné ceny do tomboly.
Pořádání mysliveckých plesů nám pomáhá při hrazení režijních nákladů spojených s nájmem honitby a zajišťováním jadrného krmiva pro zvěř a klade si za cíl též kladně ovlivňovat vztahy mezi nemysliveckou veřejností a myslivci, na které některé sdělovací prostředky nevybíravě útočí.
Pavel Kudrna předseda MS      Fotografie: Tomáš Král Sál je pro ples vyzdoben
V nedělním odpoledni 24. 1. 2010 se sešli členové našeho MS v sále kulturního domu v Rantířově a připravili jej pro ples, který se bude konat v pátek 29. 1. 2010. Pro výzdobu byly tradičně použity výhonky větví jehličnatých stromů.
Byla sepsána dosud dodaná tombola (další ceny budou dodány ve čtvrtek). Předpokládá se cca 150 cen.Zajíci z Podkrkonoší našli svůj nový domov na Vysočině
Dvaadvacet vyznavačů Hubertova cechu z Mysliveckého sdružení Vyskytná – Rounek hospodaří bezmála na tisícovce hektarů. Na pronajaté honitbě dělají všechno možné i nemožné, aby vrátili do přírody co nejvíc zajíců.
„Zajíci byli u nás ještě nedávno téměř na vyhynutí a konečně se zdá, že stavy se zvedají. Kupujeme je z umělého odchovu ze stanice v Podkrkonoší,“ přiblížil hospodář mysliveckého sdružení Karel Kolář.
Bydlí v Rantířově, odkud to má nejblíž do svého lesního rajónu.
„Počítám, že zajíců máme kolem třiceti kusů. Kupujeme vždycky dva páry. Máme tu postavené malé aklimatizační mikroobory, v nichž si mladí zajíci musí zvyknout na Vysočinu. Jsou tak citliví na prostředí, že na svobodě by se pustili hned na cestu zpátky do Podkrkonoší. Po delší době si navyknou na zdejší klima a už zůstanou,“ vysvětlil s trochou nadsázky Karel Kolář.
Myslivci nechávají mladé zajíce v minioboře zavřené pro jistotu dva měsíce. Pro zajíce také postavili krmelec speciální konstrukce, kam se nedostane srnčí zvěř. Ta by „ušáky“ připravila o potravu.
Stanislav Jelínek Jihlavský deníkČlenská schůze 13. 1. 2010
Schůze se řídila předem stanoveným programem.
Po zahájení dostal slovo myslivecký hospodář, který informoval členy o lovu zvěře, o nutnosti přikrmování zvěře a víkendovém podávání léčiva. Upozornil na ochranou lhůtu, která je u černé zvěře 14 dnů po podání léčiva (zvěřina je v tuto dobu nepoživatelná). Srnčí zvěř je již hájená, té se tudíž nyní ochranná lhůta netýká.
Finanční hospodář informoval přítomné členy o pohybu peněz v období mezi schůzemi.
Hlavním bodem programu byla organizace plesu, který se bude konat 29.1.2010 v kulturním domě v Rantířově. Výzdoba sálu se uskuteční 24.1.2010 ve 14 hod. Je třeba aby se na této akci podílelo co nejvíce členů.
Neméně důležité je i zajištění tomboly. Guláš se bude připravovat v kulturáku na Rouneku dne 28.1.2010. Ve stejný den bude připravována i tombola. Sraz na obě akce je v 16:00 hod. v kulturáku Rounek.
Po krátké diskuzi k zajištění plesu se podávalo pohoštění, které zajistili otec a syn Dohnalové. Byl to výborný guláš z jelení zvěřiny, který mistrně uvařil náš šéfkuchař Pepa Procházka. Všem třem srdečně děkujeme.
Zprávu podal Pavel KudrnaČlánek v Jihlavském deníku
Myslivci, kteří chtějí mít zdravou zvěř ve svých honitbách, o víkendu vyrazili sníh nesníh do lesů ke krmelcům s pytli sypkého krmení s přídavkem veterinárních léčiv proti parazitům. Okresní myslivecký spolek rozhodl, že léčivo myslivci musí zvěři podat od pátku do neděle.
„Máme na to ideální počasí, protože je zima a napadlo dost sněhu. Zvěř se tak víc zdržuje u krmelců a je větší pravděpodobnost, že si šrot s přípravkem Cermix vezme,“ řekl v sobotu na cestě do lesa reportérovi Deníku hospodář mysliveckého sdružení Vyskytná – Rounek Karel Kolář.
Na Jihlavsku je podle jednatelky Okresního mysliveckého spolku Jihlava Marie Deržmíškové 104 mysliveckých sdružení. „Léčivo si u nás objednalo jen 40 sdružení, což je jistě škoda. Některá třeba mají jiný zdroj léčebného přípravku, nebo prosazují metodu zvěř nepřeléčit, což jistě není dobrá volba,“ připomněla jednatelka.
„Kupovali jsme pro zvěř léčivo už více než před dvaceti lety. Zvěř je zdravější a myslivci jsou spokojenější, když se můžeme přesvědčit o výsledcích. Přestala se nám v honitbě vyskytovat střečkovitost, což je onemocnění vyvolané parazitem. Srnčí zvěř je určitě zdravější,“ upřesnil starosta honebního společenství neboli sdružení vlastníků Jaroslav Matoušek. „Ti, kteří léčivo zvěři nepodávají, by se měli zamyslet. Je to nespravedlivé vůči myslivcům snažícím se zvěři pomáhat, aby byla zdravá a v dobré kondici. Léčivo nestojí zase tolik peněz a myslivci stejně chodí do lesa přikrmovat, takže se preparát roznese při běžné práci,“ doplnil Matoušek.
Krajská veterinární správa po informaci myslivců o položení preparátu oznamuje, že maso a orgány srnčí zvěře jsou od přijetí léčivého přípravku pro člověka nepoživatelné čtyři týdny a u černé zvěře dva týdny.
Stanislav Jelínek, Jihlavský deníkRozhovor pro Jihlavský deník
Myslivecký hospodář našeho MS dnes (9. 1. 2010) poskytl rozhovor redaktorovi Jihlavského deníku. Tématem rozhovoru bylo léčení spárkaté zvěře, stavy a chov zajíců (tomu by chtěl věnovat samostatný článek), políčko pro zvěř, ples, lov zvěře atd. Rozhovor by měl vyjít v pondělí 11. 1.
K zamyšlení
„Myslivec by neměl být nikdy závistivý. Ale bohužel je.
Závistivých myslivců jsem poznal hodně. Když někdo střelí víc než on, tak ho začne nenávidět, lepší trofej je důvodem k zatrpklosti a zpřetrhání kamarádských vazeb. To by v myslivosti být určitě nemělo. V myslivosti by měla existrovat slušnost a přejícnost vůči druhým.
Když si pomyslím, co je dnes v naší myslivosti mezilidsky špatného, tak je to právě toto. Bohužel. „
Prof.Ing. Josef Hromas, CSc.