Hon 26. prosince 2011

f1.jpg

Na Štěpána se u hájovny na Vrchu u svatého Antonína sešli myslivci našeho mysliveckého sdružení, hosté a honci k tradičnímu honu. I tento hon měl mezinárodní účast. Jeden z účastníků totiž přijel z italské Palmové riviéry – ze San Benedetto del Tronto.  Počasí pro hon nebylo právě ideální ale účastníci cítili potřebu se jako každý rok po konzumaci dobrot ze svátečních stolů projít po lese a v polích a případně ulovit několik zajíců do tomboly na ples, který se bude konat v lednu příštího roku.


Při nástupu předseda sdružení zakončil připomenutí bezpečnostních pravidel slovy: „Žádný úlovek není tak důležitý jako to, abychom se po honě všichni dostavili na výřad v pohodě a ve zdraví.“ A to se také splnilo.
f2.jpg

Na výřadu leželo v ohrádce z větví 5 zajíců a protože nikdo nestřelil více než jednoho, předseda s hospodářem krále honu určili. Pak se všichni odebrali do kulturáku na večeři, kterou připravil čerstvý šedesátník Zdeněk Tůma. Podával se výborný guláš a jako dezert Zdeněk osobně upekl tvarohové, povidlové a makové koláče a koláče s kombinací těchto náplní. Všechny byly výborné. Ale makové byly excelentní.
Po večeři jsme ještě jednou popřáli Zdeňkovi k jeho výročí a došlo i na dekorování krále honu. Pak se rozproudila veselá zábava. 

Text a foto: Karel Ženíšek

Hon 3. prosince 2011

hon2011_1_01-(1).jpg

V sobotu 3. prosince 2011 se po rozednění začali u hájovny nad Rounkem scházet členové Mysliveckého sdružení Svatý Antonín, hosté a honci na prvním letošním honu. Účast na honu byla mezinárodní. Chvilku po osmé hodině přispěchali poslední opozdilci a účastníci honu se začali řadit k nástupu. Luboš Hron zatroubil slavnostní fanfáru a předseda mysliveckého sdružení Pavel Kudrna přivítal účastníky a popřál jim pěkné myslivecké zážitky. Myslivecký hospodář Karel Kolář seznámil s plánovaným průběhem honu a zopakoval zásady bezpečného zacházení se zbraněmi při společném lovu.
hon2011_1_02-(1).jpg

Po odtroubení „Počátku honu“ se střelci a honci přesunuli k první leči. V prvních lečích se předpokládal pobyt černé zvěře. Ale černá tam nebyla a neulovil se ani zajíc. Pak ale přišla leč ve které honci začali volat, že je v ní černá a všichni hned přebíjeli jednotné střely. Padlo několik ran a úspěch se dostavil. Úspěšná střelba na černou se po několika lečích opakovala a na výřadu bylo celkem pět kusů. Byli sloveni i tři zajíci. Škoda, že na výřadu neležela i liška. Při ploužení s křídly se snažila uniknout před postupujícími střelci otevřenou stranou leče a přes snahu ji ulovit se jí to nakonec zdařilo.

dekorovani2011-(1).gif

Při výřadu myslivecký hospodář blahopřál úspěšným střelcům, poděkoval všem za úspěšný průběh honu a pozval je na poslední leč. Po závěrečných fanfárách se účastníci přesunuli do kulturního domu, kde po večeři (svíčková) proběhlo slavnostní dekorování „Krále honu“, princů, nejkrásnějších myslivců a honců, nejlepších střelců ……. .
Zdeňkovi Tůmovi byl předsedou a mysliveckým hospodářem předán malý dárek ke kulatému výročí.
Potom byl Martin Matoušek, který střelil svůj druhý kus černé zvěře, pasován na lovce černé zvěře.

Zbytek večera uběhl při živé hudbě v družné zábavě.

hon2011_1_19.jpghon2011_1_20.jpg


Text a foto: Karel Ženíšek

Hubertská mše

hubertskamse005.jpg

V neděli 30. 10. 2011 se uskutečnila v Jihlavě v minoritském kostele v ulici Matky Boží X. Svatohubertská mše a slavnostní koncert lovecké hudby a zpěvu. Někteří členové našeho MS se této akce zúčastnili.

Text a foto: Karel Ženíšek

Výdej ovsa pro přikrmování zvěře zahájen


Martin a Jaroslav Matouškovi a Jiří Navrátil naložili a dovezli 15q ovsa. Společně s Pavlem Kudrnou jej složili do skladu u hájovny. Patří jim za to dík.
Oves byl vydáván na hájovně z malého skladu.

Text: Karel Ženíšek

Tradiční střelecké klání

sms030911uvod.gif

Na střelnici v Mysliboři se uskutečnilo tradiční střelecké klání na loveckém kole mezi reprezentanty našeho MS a nejlepšími střelci sousedního MS Trojan – Bílý kámen.
Družstvo našich reprezentantů MS Svatý Antonín – Vyskytná nad Jihlavou se umístilo na krásném medailovém druhém místě hned za vítězným družstvem sousedního sdružení. V soutěži jednotlivců zvítězil s 2 chybami Radek Vintr z MS Trojan – Bílý Kámen (letošní okresní přeborník OMS Jihlava na loveckém kole), druhé místo s 3 chybami obsadil Radek Sláma z našeho MS a třetí místo shodně s 5 chybami Pavel Taraba a Pavel Jurek starší, oba z MS Trojan – Bílý Kámen.
Kromě hodnotných sportovních výkonů bylo přítomnými oceněno i výborné jídlo připravené oběma sdruženími. Naše MS dodalo na svačinu vydatnou držkovou polévku. Soupeři se nemohli dohodnout, jestli kančí se šípkovou omáčkou či se zelím, tak přivezli k obědu kančí guláš.
Takovéto akce, stejně jako vzájemná účast na honech a dalších akcích upevňují výborné sousedské vztahy.


Text a foto: Karel Ženíšek

Členská schůze 31. 8. 2011


sch31082011.jpg

Ve středu 31. 8. 2011 se na Rouneku konala členská schůze MS.
Po zahájení myslivecký hospodář informoval o výsledcích lovu zvěře. Dále byly projednány termíny honů na zajíce. První hon se uskuteční 3. prosince a druhý hon se uskuteční tradičně 26. prosince 2011.
V souvislosti s odlovem kachen byla zdůrazněna povinnost používání neolověných (ocelových broků) a jejich vliv na zkrácení myslivecké vzdálenosti střelby, zvýšené nebezpečí jejich odrazu a použití různých průměrů ve vztahu k velikosti zahrdlení. Závazný předpis pro použití ocelových broků je uveden níže.
Byla připomenuta střelecká akce v Mysliboři, která se bude konat v sobotu 3. 9. 2011 od 8:00 hodin.
Proběhla volba místopředsedy MS. Zvolen byl Jaroslav Matoušek.
MS zakoupí pro zimní přikrmování zvěře 20q speciálního krmiva pro srnčí zvěř a 20q ovsa nebo ječmene.

Text a foto: Karel Ženíšek

Pozorování dudka chocholatého v blízkém okolí Jihlavy.
 

V letech 2000 až 2008 byl dudek chocholatý v okruhu cca 10 km od Jihlavy pozorován celkem dvanáctkrát.
V roce 2000 byl pozorován mezi Kosovem a Sasovem, v Jihlavě na Březinkách a v Kozlově, vroce 2002 v Jihlavě na Březinkách a v Handlových Dvorech, v roce 2003 v Rantířově, v roce 2004 v Záborné, v roce 2005 v Kozlově a Dobroníně, v roce 2006 ve Vilanci, v roce 2007 ve Zbilidech a v roce 2008 v Hojkově.

Šest pozorování se uskutečnilo v průběhu měsíce dubna, po dvou pozorováních v květnu a srpnu, po jednom pozorování v měsících červenci a září.

Z údajů poskytnutých panem Vojtěchem Kodetem vybral Karel Ženíšek

Neobvyklý výskyt dudka chocholatého v naší honitbě


Dne 4.srpna v odpoledních hodinách jsem nad obcí Vyskytná nad Jihlavou pozoroval dudka chocholatého. Pták na pokosené louce lovil hmyz. Usuzuji, že sarančata, která obratně nadhazoval a požíral. Při fotografování mě nechal přiblížit asi na dvacet metrů a odlétl směr Rounek, kde jsem ho v minulosti pozoroval koncem léta několikrát v pastvinách hovězího dobytka, jak obratně pobíhá pod nohama dobytka a loví vyletující hmyz. Vždy jsem pozoroval pouze jeden exemplář.
Dudek chocholatý hnízdí v mírnějším a teplejším pásmu Evropy, Asie i v severozápadní Africe. Obývá dutiny soliterních stromů roztroušených na pastvinách a olivové háje. V naší republice hnízdí vzácně na jižní Moravě. Dudek je obratný letec a svými leteckými manévry dokáže uniknout i dravcům. Většinu dne však pobíhá po zemi a loví hmyz a jeho larvy. Před predátory se dokáže bránit vylučováním ostře páchnoucího sekretu, který vylučuje z kostrční žlázy.

Text: Pavel Kudrna

Srnčí říje


sr1.jpg

Srnčí říje je pro mě každým rokem úžasným mysliveckým zážitkem, který mě nikdy nezevšední a vždy netrpělivě očekávám její začátek.
Již v sobotu 17. července jsem pozoroval v honitbě zvýšenou aktivitu srnců při značkování svých teritorií a také jeden rituální souboj, svedený pravděpodobně na hranici teritorií dvou srnců druhé věkové třídy.
Následující sobotu jsem již pozoroval několik srnců, kteří se snažili pokládat srny. Všechny pozorované srny vodily srnčata, která zmateně pobíhala okolo srn a zjevně nechápala, proč srnec kterému jindy sotva stály za pohled nyní pronásleduje matku srnu.
sr2.jpg

V neděli časně ráno jsem zasedl na vysoký posed, poblíž Nečasova lesa s výhledem do polí a k obvyklé lovecké výbavě jsem přibral srnčí vábničku.
Pomocí dalekohledu jsem v lánu pšenice pozoroval několik kusů holé srnčí zvěře, srnce jsem však neviděl žádného. O půl sedmé jsem poprvé zavábil hlasem staré srny, sérií šesti silnějších tónů. Po chvíli čekání jsem od Nečasáku zahlédl pohyb v obilí a dalekohledem uviděl skokem se blížícího srnce. Protože srnec běžel za zvukem vábničky tryskem, aniž by si situaci ověřil, jak to činí staří zkušení srnci, usoudil jsem, že to bude mladý nezkušený srnec. To se mě také potvrdilo, když pod posed dorazil asi dvouletý srnec, viz připojené foto.
Srnec chvíli procházel v obilí pod posedem a čichem ověřoval kde je srna, která ho tak toužebně volala. Potom se rozhodl prohledávat pole směrem od posedu. Čekal jsem, zda v obilí nezvedne průběrného srnečka a nenažene mě ho na dostřel. Když byl vzdálen asi dvě stě metrů, zvedl kus srnčí zvěře a pronásledoval ho směrem k Vyskytné. Mám zato, že pronásledoval srnečka kužílkáře.

Čekanou jsem ukončil a plný dojmů se vrátil domů se slibem, že srnečka, kterého říjný srnec pronásledoval zkusím příště ulovit.

Lovu a myslivosti zdar.

Text a foto: Pavel Kudrna 

Neobvyklý fotoúlovek


zajicek1.jpg

Z houbařské vycházky jsem si přinesl neobvyklý fotoúlovek.
V kořenovém náběhu smrku, ne více jak metr od lesní cesty jsem uviděl mládě zajíce polního, přibližně den staré. Asi jeden metr od prvního mláděte, jsem v suchém smrkovém vrchu objevil druhého zajíčka. Více mláďat se mi nalézti nepodařilo.
Obě mláďata zajíce byla jen o málo větší než hraboš polní a byla zaječkou vržena na zem v nevalném krytu. Usuzuji, že mortalita zaječích mláďat musí být značná, vzhledem k značně vysokým stavům zvěře myslivosti škodící.

Zajíčkům jsem popřál mnoho zdaru a jejich území jsem spěšně opustil.
Text a foto: Pavel Kudrna

Potápka roháč
 

potroh.jpg

Na jednom menším rybníku jsem fotografoval největší z potápek, která žije na území naší republiky.

Má dlouhé tělo a krk a velmi husté peří které nepustí vodu k tělu. Na prstech nemá plovací blány, ale kožní laloky. Je celkově tmavá, má černá křídla, hnědý hřbet a boky. Obličej je světlý a dopředu trčí dlouhý, zašpičatělý, tmavý zobák. Spodek těla je bílý, končetiny hnědozelené. Během období rozmnožování má tmavou chocholku a roztažitelná límcová pera, která jsou tmavě hnědá s černými konci.
Potápka roháč (Podiceps cristatus) se na souši pohybuje velmi nemotorně, proto na ni vylézá jen velmi zřídka.
Když se blíží nebezpečí raději se potopí než odletí. Pod vodou vydrží až tři minuty a za potravou, kterou tvoří převážně plevelné ryby, se potápí většinou do hloubky kolem 6 m. Potravu si zpestřuje hmyzem, pulci a žábami.
Trvalé svazky s jedním partnerem uzavírá na jedno hnízdní období. U nás hnízdí obvykle od dubna do července. Při zásnubních tancích vztyčují chocholky, roztahují límcová pera, vzájemně se uklánějí a zvedají se nad vodu. Hnízdo staví z vodních rostlin, ve snůšce bývá maximálně 6 vajec. Oba rodiče na nich střídavě sedí cca 4 týdny.
Mláďata jsou světlá, s tmavými pruhy na hlavě. Brzy mohou plavat a mohou se potápět. Nechávají se však vozit na hřbetech svých rodičů. Ti to však snášejí asi 3 týdny. Mláďata se osamostatňují ve stáří přibližně 10 týdnů.
Pohlavně dospívá ve věku 2 let. Ve volné přírodě se dožívají 10–15 let.

Text a foto: ŽeK

Smutné oznámení

ppm.jpg

Oznamujeme všem přátelům myslivosti,
že nás ve věku nedožitých 62 let
navždy opustil náš kamarád,
obětavý myslivec a funkcionář MS

 

pan Josef Procházka
 

Poslední rozloučení se uskutečnilo
v pátek 27. 5. 2011 ve 13:00 hodin
v krematoriu města Jihlavy

Čest jeho památce


Výbor MS Svatý Antonín, Vyskytná nad Jihlavou
 


Srnec z honitby

srnecodhajovny.jpg
 

Fotografie: Pavel Kudrna

Druhé společné norování


nor2011_2_1.jpg

Krásné slunečné sobotní ráno 23.4.2011 zvěstovalo účastníkům společného norování, že počasí nám dnes bude příznivě nakloněno. Na místě tradičního srazu u Rounecké hájovny se v osm hodin ráno sešlo šest myslivců z MS Sv. Antonín a host kolega Tomáš se svým bordíkem. Při nástupu nás myslivecký hospodář seznámil s plánem a strategií norování a protože naplánoval zkontrolovat všechny nám známé nory v honitbě, tak jsme vyrazili směr les ihned po nástupu. Cestou po svážnici poslal hospodář dva myslivce zkontrolovat lapací noru. Ti vzápětí hlásili, že padací dvířka vsuku do lapače jsou zapadlá, což značí, že je v lapači zvěř.

nor2011_2_2.jpg

Po odkrytí kontrolního otvoru jsme zjistili, že se do lapací nory chytil zajíc. Proto jsme otevřeli zadní dvířka lapací nory, pořídili fotodokumentaci a otevřeli i vstupní padací dvířka. Po krátké chvíli zajíc sám lapač opustil, přičemž proběhl téměř přes nohy přihlížejících myslivců a před mordou norníka. Lapací nora byla opět uzavřena a spouštěcí mechanizmus natažen.
Po této příhodě se potvrdilo, že provozovat lapací nory v honitbě je velká zodpovědnost a že je bezpodmínečně nutná denní kontrola těchto zařízení, v krajním případě kontrola obden. Zaječí zvěř totiž do těchto lapacích nor nezřídka vsoukne, jak jsme se o tom mohli v minulosti přesvědčit již několikrát. Bylo by nemyslivecké nechat lapenou zvěř strádat několik dnů, což samozřejmě platí i o zvěři myslivosti škodící.

nor2011_2_4.jpg

Po obeznání nor v lesní části honitby jsme se přesunuli na jižní terasovité svahy u obce Vyskytná nad Jihlavou zvané „Hangáry“.
Zde máme zabudovanou umělou noru a jsou zde i několik desetiletí trvale obsazené tři jezevčí hrady. Zde je umístěná též druhá lapací nora. Po důkladném obeznání všech nor jsme dle pobytových znaků obeznali dva jezevčí hrady obsazené jezevci s mláďaty, ostatní nory byly neobsazeny.
Proto jsme se přesunuli na Plandry a posléze na „Zaják“. V těchto úsecích honitby nebyly nory obsazeny.
Vrátili jsme se na Rouneckou hájovnu, kde společné norování myslivecký hospodář ukončil a celkově zhodnotil.
Kolega Jirka Navrátil nás pozval k ohništi, kde ohřál jeho delikatesní specialitku, myslivecké klobásy na černém pivu, které pro nás připravil u příležitosti jeho nedělního svátku. Oběd to byl přímo znamenitý a proto jsme ještě poseděli a domů se rozjeli až pozdě odpoledne.

Text a foto: Pavel Kudrna

Zajímavá pozorování v naší honitbě


Vážení páni myslivci a návštěvníci našich webových stránek.

Dovolte mě se s Vámi podělit o dvě neobvyklá pozorování přírody v naší krásné honitbě.

hnizdo_kd_1.jpg

První zajímavostí je netradiční hnízdění kachny divoké v lesním jehličnatém porostu u paty smrku.
Hnízdo je od nejbližší vody vzdáleno cca 1 km(Rybník Honzák).Je záhadou, proč si kachna vybrala hnízdo právě zde a jak to praktikuje s opatřováním si nezbytné potravy v době hnízdění.
Hnízdo je dokonale kryto klestem po těžbě dřeva a upozornil mě na něj můj pes, německý křepelák Dagu, který sedící kachnu vystavoval. Hnízdo jsem v rychlosti zdokumentoval a spěšně opustil aby se kachna co nejdřív mohla vrátit a zasednout na snůšku.


majka_1.jpg

Druhé pozorování je objev lokality výskytu vzácného a zákonem chráněného druhu brouka – Majky obecné.
Majky jsou teplomilní a suchomilní brouci, velmi zajímaví svým složitým vývojem (hypermetabolí) a nebezpeční silně jedovatým toxinem (kantaridinem) který vylučují. Toxin je již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Řada živočichů však běžně majky požírá a jsou vůči toxinu imunní.
Podle údajů čerpaných z odborné literatury se tento druh vyskytuje v ČR vzácně na jihu Moravy a je indikátorem čistého životního prostředí.
Proto jsem byl velmi udiven, když jsem na loukách od Borovice k Honzáku pozoroval stovky dospělců tohoto druhu brouka.
Věřme, že tento brouk se zde opravdu v tak silné populaci vyskytuje díky čistému životnímu prostředí.

Text a foto: Pavel Kudrna

První letošní norování

nor2011_1_1.jpg

V sobotu 16.4.2011 v 8 hodin ráno se před Rouneckou hájovnou sešlo jedenáct myslivců, jeden adept myslivosti a také jeden ze stálých honců, plus čtyři psi norníci. Tento termín byl totiž naplánován na společné norování lišek, které naše MS pořádá každý rok v polovině dubna ve dvou týdenních intervalech. Dle zkušeností z předešlých norování je možno v tomto časném termínu v obsazené noře zastihnout s liščaty též starou lišku.
Na nástupu myslivecký hospodář srdečně přivítal přítomné, seznámil je se strategií lovu, bezpečností při lovu a protože se dostavil dostatek psů norníků a též lovců, rozdělil nás na dvě skupiny, přičemž každé skupině určil závodčího, který dokonale zná honitbu a především nory, které se v honitbě nachází.
nor2011_1_2.jpg

Pak se již obě skupiny rozešly do přiděleného úseku honitby k obeznání a případně vynorování obsazených nor.
První skupina, která obeznávala převážně nory v lesním komplexu honitby, i přes důsledné obeznání všech nám známých nor úspěch nezaznamenala, protože nory byly neobsazené.
Druhá skupina se vydala do polí pod hájovnu, kde u druhé navštívené nory začali norníci jevit zájem a oba shodně intenzivně hlásili obsazenou noru, Po důkladném obeznání pobytových znaků jsme shodně usoudili, že je nora obsazena jezevcem. Protože je jezevec v tomto termínu hájen, odešli jsme obeznávat další nory. Na Plandersku jsme také nezaznamenali ani po důkladném obeznání zdejších nor úspěch. Zbývaly již pouze nory na Zajáku. Při obeznávání třetí nory počal border kolegy Tomáše jevit o vsuk nebývalý zájem a po vypuštění do nory vsouknul a intenzivně hlásil přítomnost zvěře.
Dle charakteristického pachu vycházejícího ze vsuku bylo všem jasné, že hlásí lišku a postupuje za ní.
Když se pohyb v noře ustálil a pes hlásil na místě, rozhodl se hospodář spolu s vůdcem psa noru za psem otevřít. Bordík byl vyňat z nory a po krátké poradě byla vytažena i liška. Byla to samice, která však neměla mláďata a co bylo všem přítomným záhadou nebyla ani březí. Nora byla vyčištěna, výdřevou opravena a vykopanou zeminou zaházena, přičemž bylo okolí nory uvedeno do téměř původního stavu.
nor2011_1_4.jpg

Zbývající nory byly shledány neobsazené a proto se skupina vrátila na místo srazu na Rouneckou hájovnu kde spolu s první skupinou dnešní norování hospodář ukončil.
Poobědvali jsme dobrý daňčí guláš a po obědě diskutovali a vyměňovali si zážitky z dnešního norování. Popřáli jsme si za týden nashledanou a rozjeli se ke svým rodinám.
Závěrem zbývá říci, že ač byla vynorována pouze jedna liška, svědčí to spíše o úspěchu, neboť to je důkaz, že je zvěř škodící myslivosti v naší honitbě dostatečně tlumena a nedochází zde k jejímu přemnožení a že se jí daří udržovat v únosných stavech.

Pavel Kudrna

Výroční členská schůze


vs2011_1.JPG

V sobotu dne 19. 3. 2011 se uskutečnila na Rounku výroční členská schůze našeho MS.
Předseda MS přivítal přítomné dámy a pány myslivce, honce a hosty kteří se v 17 hodin sešli v kulturním domě na Rouneku.
Vyzval přítomné aby minutou ticha uctili památku všech našich zesnulých mysliveckých kamarádů, kteří v tuto slavnostní chvíli nemohou být mezi námi.
Potom seznámil přítomné s programem výroční členské schůze a nechal o něm hlasovat. Program byl schválen všemi přítomnými členy MS SV. Antonín a byl následující:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva mysliveckého hospodáře
4. Zpráva finančního hospodáře
5. Zpráva předsedy revizní komise
6. Diskuze
7. Závěr
Ve zprávě o činnosti MS zmínil předseda stav členské základny k dnešnímu dni, počet stálých hostů a jednoho adepta, který v honitbě vykonává praxi. Dále pohovořil o počtu a obsahu členských schůzí konaných mezi výročními schůzemi 2010 – 2011 a o práci výboru MS v tomto období.
Připoměl, že v letošním roce se dva naši členové dožívají významných životních jubileí – Jarda Matoušek 50 let a Zdeněk Tůma 60 let. Popřál též všem Josefům k jejich dnešním jmeninám.
Dále zmínil výčet mysliveckých akcí v uplynulém mysliveckém roce:
1. Zájezd na Pálavu a do Lednice
2. Kondiční střelby v Mysliboři
3. Poslední leč po honu na zajíce na Rouneku
4. Tradiční myslivecký ples v Rantířově
Oznámil přítomným členům MS, že plán členských schůzí a akcí na rok 2011 – 2012 jím bude rozdán v tištěné podobě na této výroční schůzi.
Dále přečetl svoji zprávu myslivecký hospodář. Zmínil plán lovu zvěře za uplynulý rok a jeho plnění. Zhodnotil přikrmování zvěře a určil termín sanace krmných zařízení. Zhodnotil sčítání zvěře. Pohovořil o stavbách mysliveckých zařízení a práci myslivců v honitbě. Poděkoval všem aktivním členům za jejich práci v honitbě a popřál jim mnoho zdaru a mysliveckých zážitků.
Finanční hospodář seznámil přítomné s příjmem financí v roce 2010, s výdaji za uplynulý rok se zůstatkem na účtě a se zůstatkem na hotovosti MS.
Předseda revizní komise seznámil přítomné s výsledkem revize finančního hospodaření a s revizí nemovitého majetku MS.
Potom předseda MS zahájil diskuzi.
Do diskuze se přihlásil předseda sousedního MS Trojan pan Pavel Jurek, který poděkoval za pozvání, v krátkosti pohovořil o stále klesajícím stavu srnčí zvěře a o jeho možných příčinách.
Pozval členy našeho MS na jejich výročku konanou za týden na Hlávkově.

Na závěr pozval předseda MS k předsednickému stolu pana Jiřího Dohnala, který si přál u příležitosti výroční schůze oslavit své 60. narozeniny. Po srdečném přání jménem všech členů a slavnostním přípitku mu byl předán dar.

Následovala večeře a po večeři pozvaní hudebníci zahráli k poslechu a tanci. Při bohatě prostřené tabuli, kterou nás oslavenec pohostil se zábava a tanečky protáhly až do druhého dne.
Věřím, že další zdařilá akce na sebe nedá dlouho čekat, protože již druhou sobotu v dubnu 9.4.2011 nás pozval náš kolega myslivec Jarda Matoušek na oslavu jeho 50. narozenin.

Text: Pavel Kudrna
Foto: Tomáš Král

Členská schůze 16. února 2011

Na členské schůzi byly mimo jiné podány informace o průběhu plesu, bylo zhodnoceno přikrmování a průběh léčení spárkaté zvěře. Po krátké diskuzi byla schůze ukončena. 

Myslivecký ples Rantířov 28.1.2011 – ohlédnutí


ples2011.jpg

Rok uplynul a naše MS Svatý Antonín opět pořádalo již tradiční myslivecký ples v Rantířově.

Plesu předcházely dva dny příprav, konkrétně výzdoba sálu, příprava tomboly, příprava zvěřiny z divočáka a vaření guláše.
A v sobotu po plese následoval úklid a předávání kulturního domu v Rantířově.
Je s tím spojená spousta práce, kterou je potřeba zvládnout.
Přestože účast členů MS na těchto přípravách nebyla stoprocentní, podařilo se vše zvládnout za vydatné pomoci rodinných příslušníků myslivců, našich stálých hostů a dvou stálých honců.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně zapojili do příprav, organizace a zajištění plesu.
Myslivecký ples proběhl hladce a pořadatelé vzorně reprezentovali naše myslivecké sdružení ke spokojenosti všech účastníků plesu.
Velký dík patří také sponzorům za hodnotné ceny věnované do tomboly. Ceny do tomboly věnovali i členové našeho mysliveckého sdružení. I jim za to patří poděkování.

Pořádáním plesů se naše MS snaží obnovit mnohde přetrhané dobré vztahy mezi myslivci a nemysliveckou veřejností a tím propagovat českou myslivost.

Velmi si ceníme skvělé hudební produkce kapely PRESTON, která svým vystoupením provázeným světelnými a jinými efekty plně uspokojila i ty náročnější účastníky plesu. Proto jsme Prestony angažovali i na příští myslivecký ples který se bude konat dne 13. 1. 2012.

Závěrem si dovolím poděkovat všem účastníkům plesu za jejich přízeň, kterou nám účastí na mysliveckých plesech projevují a slíbit jim, že se nadále budeme snažit aby se pobavili přinejmenším tak skvěle, jako v uplynulých sezonách.

Obsáhlejší zpráva je v informacích pro členy a v kronice událostí.


Text: Pavel Kudrna
Foto: Tomáš Král