První liška Jiřího Navrátila


Při ranní čekané v sobotu 29.12.2012 ulovil Jiří Navrátil, člen našeho MS, svojí první lišku.
Gratulujeme k úspěšnému lovu a přejeme lovu zdar.

Fotografii a zprávu zaslal Pavel Kudrna 

prvni_liska-(1).jpg

Štěpánský hon

stepan_hon_1a.jpg

Druhý svátek Vánoční pořádá naše MS Svatý Antonín již tradiční Štěpánský hon. Tento hon je pojat spíše jako zdravotní procházka pro naše tělesné schránky trpící nadbytkem dobrého jídla a pití, při velmi malé frekvenci pohybu.
Snad právě proto se sešel nebývalý počet lovců i honců. Sraz byl v osm ráno u Rounecké hájovny. Po nástupu, při kterém po uvítání účastníků honu obeznámil vedoucí honu přítomné lovce a honce se strategií lovu a bezpečnostními pravidly jsme se vydali obstavit první leč. Zde jsme však úspěch neměli.
Ovšem ve druhé leči, snad v minutě po zahájení hlásil německý křepelák kontakt s černou zvěří a následně ji tlačil do čela leče. Honci postupovali za ním avšak kus černé prorazil jejich řadou a vracel se zpět.
Po dotlačení leče dostali honci povel hoblovat a několika psům se podařilo dát černou do pohybu a vytlačit levým spodním okrajem leče. Host Pepa Hubený na svém stanovišti nezaváhal a lončáka černé zvěře ulovil jednou dobře mířenou ranou.
Ve třetí leči ulovil náš myslivec host, svůj první kus zaječí zvěře.
Ve čtvrté a páté leči se pánům honcům a psům podařilo vytlačit z leče pět kusů zaječí zvěře, ovšem lovci nebyli úspěšní a jejich píli nezúročili.
Po dalších dvou neúspěšných lečích jsme hon ukončili u hájovny, vzdali pocty ulovené zvěři a provolali dnešnímu lovu zdar.
Lovci a honci se přesunuli do obce Rounek k vydatnému obědu a občerstvení.

Nezbývá než poděkovat našim patronům za jejich přízeň a těšit se na další společnou mysliveckou akci.

stepan_hon_2.jpg
  
Text a foto: Pavel Kudrna 

Hon 8. 12. 2012


hon_812_1a.jpg

Dne 8. prosince 2012 se v honitbě MS Svatý Antonín konal hon na zajíce.
Sraz byl již tradičně v osm hodin na Rounecké hájovně. Účastníky přivítalo jasné mrazivé ráno, s cca 25 cm vrstvou prašanu. Předseda sdružení přivítal nastoupené myslivce a honce a poté předal slovo hospodářovi MS, který seznámil přítomné s průběhem honu, určil závodčí a zopakoval pravidla bezpečnosti při střelbě. Po sborovém provolání lovu zdar se přítomní myslivci a honci odebrali za určenými závodčími a dle jejich pokynů obstavili první leč za hájovnou.
Následovaly další čtyři leče a hon byl ukončen u maringotky našeho dlouholetého člena Jirky Dohnala, který nám zde s vnukem ohřál svačinu a pohostil zákuskem.

Po svačině jsme se zrychleným pochodem přesunuli zpět k Šancím, kde náš člen Pepa obeznal ve dvou lečích černou zvěř. Černá však byla již v pohybu a z první leče před obstavením vyšla. V druhé leči jsme obstavili lončáka černé zvěře, který však neslyšel, že na něj náš host, polovník Albert střílí a unikl bez zranění z leče.

Na honu byly uloveny dva kusy zaječí zvěře a k našemu uspokojení byly po veterinární kontrole shledáni negativní na tularemii. Oba zajíce ulovil host ze sousedního MS Trojan, kamarád Josef Eigel, za což byl na poslední leči vyhlášen králem honu a nejlepším střelcem.


Ukončení honu se uskutečnilo v obci Rounek výřadem a vzdáním pocty ulovené zvěři dle mysliveckých tradic.Po výřadu byli všichni účastníci pozváni na poslední leč. Po vydatné večeři byli vyhlášeni dekorovaní, zasedal přísný ale spravedlivý myslivecký soud a byla tažena tombola, která čítala deset hodnotných cen, plus cenu útěchy.K poslechu a tanci nám hrálo lidové hudební těleso z Bílého Kamene účastníci se při dobré krmi bavili až do ranních hodin.

Text: Pavel Kudrna
Foto: Pavel Kudrna, Tomáš Procházka 

Se souhlasem Charity Jihlava přetiskujeme text a fotografie z jejich webu:
 

Možná přijdou i myslivci

prijdou_mysl_1.jpg

V rámci tematického měsíce „Česká příroda“ jsme do Erka pozvali návštěvu, která přírodě rozhodně rozumí. Když česká příroda, tak čeští myslivci…
Návštěva nám vysvětlila, jak myslivci vypadají, čím se zabývají, ….
Děti si procvičily své znalosti zvířat, které žijí v našich lesích. Na některé si mohly dokonce i sáhnout díky ukázkám kožešin a trofejí. Nechybělo ani předvedení vycvičených jezevčíků a ukázka střelné zbraně, kterou si děti mohly potěžkat.


Děkujeme paní Haně Postřihačové, Liborovi a Míše za nevšední návštěvu!

prijdou_mysl_20.jpg

Přednáška o myslivosti


Ve dnech 15. a 16. listopadu se na ZŠ Rošického 2, Jihlava, uskutečnily přednášky o myslivosti spojené s besedou pro žáky první a druhé třídy. Akce se zúčastnilo přibližně 200 dětí. O zajímavé vyprávění a krásné zážitky se dětem postarali paní Postřihačová a pan Nosek.

Škola jim za to vřele děkuje.

Autorem níže uedených fotografií z akce je Patrik Priesol učitel ZŠ Rošického 2, Jihlava, který nás též o přednášce informoval.Foto: Patrik Priesol 

Jelení říje

jeleni_rije.jpg

Jelení říje skončila.
Na začátku září se jeleni oddělují od svých tlup a jdou mnohdy až desítky kilometrů na říjiště, které vybírá pro svou tlupu laní vedoucí laň.

Vlastní říje probíhá v druhé polovině září a vrcholí kolem Václava. Silný hlavní jelen který ovládá tlupu se ji snaží udržet co nejpočetnější, aby mohl zplodit co nejvíce potomků. Odhání od tlupy své konkurenty a přitom troubí do světa, že on je tady pánem a že to všechno zvládá. Má při tom tolik starostí a práce, že ani nestačí přijímat potravu. Není divu, že při říji ztratí i třetinu své váhy.
Začátkem října říje velmi rychle slábne. Říjiště nejdříve opouštějí staří jeleni a mladí, když už není žádná laň, jíž by mohli předat své geny, odcházejí také. Vše se vrací do zaběhnutých kolejí.

Foto a text: Karel Ženíšek 

Kondiční střelby v Mysliboři 8. 9. 2012


kondicni_strelby.jpg

Krásné zářijové sobotní dopoledne zazněly na střenici v Mysliboři brokové výstřely kondičních střeleb MS Svatý Antonín – Vyskytná nad Jihlavou a MS Bílý kámen – Trojan. Střelby jsou tradičně spojeny se soutěží obou mysliveckých sdružení na upraveném loveckém kole s 18 terči.
Po urputném boji stejně jako v minulých letech zvítězilo družstvo MS Bílý kámen – Trojan a družstvo našeho MS obsadilo krásné druhé místo.
V soutěži jednotlivců zvítězil Radek Vintr. Zasáhl 17 terčů. Martin Matoušek a Pavel Jurek nastříleli shodně po 14 terčích. V rozstřelu na stanovišti č. 4 se v dvojstřelech lépe dařilo Martinu Matouškovi. Obsadil 2. místo a Pavel Jurek 3. místo. Čtvrtý se umístil Pavel Taraba a 5. místo obsadil Jaroslav Matoušek.
Po výborném obědě (guláš z divočáka kterého ulovil a na červeném víně připravil Pavel Kudrna) někteří účastníci odjeli (spěchali na další akci) a ostatní strávili v družné zábavě příjemné odpoledne.


Foto a text: Karel Ženíšek 

Vraní oko čtyřlisté – Paris guadrifolia

Jedná se jedovatou, vytrvalou, až 40 cm vysokou bylinu s plazivým oddenkem a vzpřímenou lodyhou. Elipsovité listy jsou kopinaté, většinou ve čtyřčetném přeslenu.
Kvete od dubna do června. Plody jsou jedovaté kulaté bobule, vzhledem podobné větší borůvce. Chuť bobulí je odporná a celá rostlina nepříjemně zapáchá. Proto jsou otravy plody vraního oka vzácné i u dětí.

Hlavní toxickou substancí jsou saponiny, paristyfnin a paridin. Extrakt se používá jako součást některých homeopatických přípravků.

Foto a text: Pavel Kudrna 

Sele v kališti

seleanim.gif
Foto: Pavel Kudrna

Puštík vousatý


let_sovy_1.jpg

Puštík vousatý (bradatý) má délku těla okolo 72 cm a rozpětím křídel až 1,5 m. Starší jedinci mají žluté oči a okolo nich tmavé kruhy v šedé masce. Zdola je maska lemována bílými pírky připomínajícími knír, což dalo druhu jeho jméno.
Potravu tvoří malí hlodavci, ptáci, žáby a velký hmyz. Loví ve dne i v noci. Puštík vousatý létá velice tiše a má vynikající sluch. Dokáže lovit tak, že létá nad sněhem a naslouchá zvukům z pod něj. Když zaslechne kořist, vrhne se prudce celou svou vahou na místo, kde se kořist pohybuje. Dospělý puštík spotřebuje v zimě denně hlodavce vážící třetinu jeho hmotnosti.
Žije v trvalých párech. Samice snáší 3 až 4 vejce a sedí na nich po dobu 28-36 dní. Samec ji krmí. Mláďata se rozlézají z hnízda ve 4 týdnu života a rodiče je celé léto hlídají a krmí.
Jako řada jiných puštíků bez váhání napadnou kohokoliv, kdo by se příliš přiblížil k jejich hnízdu, včetně velkých šelem i člověka.

Text a foto: Karel Ženíšek

Pavlova šedesátka

pavel_60.jpg

V sobotu oslavil na Rouneku v kruhu přátel vstup do cechu šedesátníků (který absolvoval o den dříve dne 8. 6. 2012), velký milovník, znalec a ctitel přírody, zvěře a všeho živého, dobrý myslivec, kamarád a přítel, předseda MS Svatý Antonín, Vyskytná nad Jihlavou, pan Pavel Kudrna.

Přítomní mu popřáli aby ještě dlouhá léta ve zdraví, pohodě a s elánem dál holdoval životu, myslivosti a všemu krásnému.

Oslava se při královské hostině živé hudbě a bujarém tanci a zpěvu protáhla dlouho do noci.
Text a foto: Karel Ženíšek

Bobr na řece v Rantířově

V pondělí 4.6. 2012 večer vyfotografoval Pavel Kocanda, stálý host našeho MS, na řece Jihlavě v katstru obce Rantířov bobra.  

Foto: Pavel Kocanda 

bobr1.jpgbobr2.jpg

Volavka bílá
 

volavka_bila_1.jpg

Měří 85-100 cm, rozpětí křídel dosahuje 145-170 cm. Opeření má bílé, končetiny tmavé a zobák žlutý. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.
Živí se hmyzem, obojživelníky, rybami, malými savci, občas i ptáky a plazy. Po kořisti pátrá nejčastěji v mělké vodě, někdy i na polích a loukách, a to při pomalé chůzi nebo vyčkáváním v nehybné poloze.
Je monogamní a pohlavně dospívá ve 2. roce života. Hnízdí obvykle v koloniích, ale i jednotlivě. U nás hnízdí jednou ročně od dubna do srpna. Velké hnízdo z rákosových stébel staví většinou v nepřístupných rákosových porostech. Snáší 3-5 světle modrých vajec, na kterých sedí střídavě oba rodiče 25-26 dnů. Mláďata opouští hnízdo po 40-50 dnech.
Druhého roku se dožívá jen asi čtvrtina mláďat.

Text a foto: Karel Ženíšek 

Kondiční střelby

konstr.jpg

Dne 12.5.2012 pořádalo naše MS již druhé kondiční střelby. Střelby jsou načasovány před zahájením lovu srnců. Zúčastňují se jich též naši myslivečtí sousedé z MS Trojan.
Celá akce byla předem zajištěna, vrásky nám dělala pouze neutěšená předpověď počasí. Protože se ujal vlády první ledový muž Pankrác, citelně se ochladilo a dopolední přeháňky nevěštily nic dobrého. Během střeleb již však nepršelo a vyčasilo se. Vedoucím střeleb byl jmenován Martin Matoušek, který byl s Radkem Vintrem též rozhodčím. Během střelby na jednotlivých položkách byli na stanovištích pouze střelci a ostatní se zdržovali v chatě a před chatou. Bezpečnost při střelbě byla striktně dodržována.
Po ukončení střeleb oba rozhodčí sečetli body soutěžících a došlo na vyhlášení pořadí. Celkově se na první pozici umístil náš myslivecký host Pavel Kocanda.
Po oficiálním ukončení nás kamarádi z MS Trojan pohostili skvělými pečenými žebírky z divočáka a rozproudila se družná zábava.
Celou střeleckou akci bych zhodnotil jako zdařilou a nezbývá než se těšit na další společné střelecké klání v Mysliboři. 

Text a foto: Pavel Kudrna

Členská schůze 9. 5. 2012

Na Rounku se ve středu 9. 5. 2012 konala členská schůze MS při které bylo projednáno zajištění kondičních střeleb 12. 5. 2012, byly vydány povolenky k lovu srnců a jednomyslně byl zvolen nový předseda revizní komise Luboš Hron.

Zprávu podal: Pavel Kudrna 

Strakapoud velký

strakapoud_velky.jpg

Je velký 22–23 cm, v rozpětí křídel měří 34–39 cm, hmotnost se pohybuje mezi 70–90 g. Je černobíle zbarvený s červenými spodními ocasními krovkami. Samci mají na rozdíl od samic červený týl. Má zašpičatělý zobák s velmi dlouhým a citlivým, štíhlým, plochým jazykem, který je na konci opatřený drsnou štětičkou a který mu napomáhá k získání kořisti ze špatně dostupných míst.
Je nápadný svým charakteristickým bubnováním do kůry stromů. Přes léto v jeho potravě převažují malí bezobratlí živočichové, plení i hnízda jiných ptáků; přes zimu požírá zejména různé plody.
Pohlavně dospívá ve věku jednoho roku. Začíná hnízdit během dubna, hnízdí až do srpna jednou ročně. Hnízda buduje v dutinách stromů, vysoko ve ztrouchnivělých stromech. V jedné snůšce bývá 4-7 smetanově bílých vajec.

Text a foto: Karel Ženíšek 

Fotky z dávné historie našeho MS

msvysk1.jpg

msvysk2.jpg

Doprovodná výstava fotografií k přehlídce trofejí 

info75.jpg

Na jarním svodu loveckých psů

svod2012_1.jpg

V sobotu 28. 4. 2012 se v Bohuslavicích konal jarní svod loveckých psů. Přestože není povinný, zůčastnilo se ho více než 60 mladých psů.
Na svod přivedli psy naši členové: Hana Postřihačová, Josef Nevrkla a Tomáš Půža.Text a foto: Karel Ženíšek 

Společné norování 2012

text.jpg

Ve dnech 21.4. a 28.4.2012 se uskutečnilo naplánované společné norování.
Sraz na obě akce byl v 8 hod. na hájovně.
Prvního norování se zúčastnilo více myslivců i pomocníků z řad stálých honců, proto při nástupu rozhodl myslivecký hospodář utvořit dvě skupiny. První skupina měla k dispozici norníka našeho kamaráda Tomáše Nováka a ve druhé skupině pracovali norníci které vedl člen našeho MS Zdeňek Tůma.
Přestože obě skupiny obeznaly ve svěřeném úseku honitby veškeré známé nory, na nory obsazené liškou nepřišly.
Na druhé společné norování se dostavilo pouze několik našich členů a čtyři pomocníci z řad stálých honců. Hospodář rozhodl obeznat nory v jedné skupině, za pomoci dvou norníků našeho člena Zdeňka. Na obsazenou noru liškami jsme nepřišli ani tentokrát.
I když lze v naší honitbě lišku obecnou pozorovat, rozhodně zde není přemnožena a její stavy jsou regulovány a drženy v únosné míře, o tom svědčí i výsledek obou norování.

Po prvním i druhém norování jsme byli pohoštěni skvělou krmí, kterou pro nás připravili kamarádi Jirka Navrátil a podruhé Olda Urban, za což jím všichni zúčastnění vyjadřují velký dík.


norovani2.jpg

Text a foto: Pavel Kudrna 

Pozorování dudka chocholatého

Dne 19.4.2012 ve 12 hod jsem v naší honitbě pozoroval jeden exemplář dudka chocholatého na travnaté lesní cestě u kaple Sv. Antonína nad obcí Rounek. Dudek se zabýval sběrem potravy. Pořídil jsem fotodokumentaci a videozáznam. Dudek mě nechal přiblížit na vzdálenost cca sedm metrů, potom odlétl na buk vzdálený asi dvacet metrů, odkud mě v klidu pozoroval.

dudek2012.gif
Foto a text: Pavel Kudrna 

Srnec z honitbysrnec120415.jpg

Foto: Pavel Kudrna 

Tetřívek obecný

tetrivci1.jpg

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) má délku těla až 65 cm, samice je o něco menší. Mladý samec má na letkách hodně hnědé barvy, starý kohoutek je sytě černý, s nafialovělým leskem. Spodek ocasu, spodina křídla a úzká křídelní páska jsou bílé. Nápadný je červený hřebínek (poušky) nad očima (světly) a lyrovitý ocas (tatrč) s krajními zahnutými pírky (srpky). Samice je celkově nenápadná, šedohnědá s černým proužkováním.
Slípka je zbarvena nenápadně.
Počty tetřívků neustále klesají. Proto je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Postupně vymizel z většiny našeho území. Převážná většina tetřívků se vyskytuje v Krušných horách, Jizerských horách a na Šumavě. Na několika dalších místech přežívají malé skupinky. Tetřívci osidlují hlavně slatiny, rašeliniště, vřesoviště a paseky s náletem bříz. Pupeny bříz jsou v předjaří pro ně důležitou složkou potravy.
Příčinami úbytku tetřívků byla meliorace mokřadů a rašelinišť, v současné době je to zejména rozvoj lyžařské infrastruktury, letní a zimní turistiky a nárůst početních stavů predátorů kteří jim plení hnízda: lišky, kuny, krkavci a černá zvěř.
V potravě tetřívků je zastoupena hlavně rostlinná složka, a také hmyz. Ten má také zpočátku téměř výlučné zastoupení v potravě mláďat.

tetrivci2.jpg

Tetřívci jsou polygamní. Samci v březnu až květnu společně tokají na otevřených prostranstvích. Na tokaniště přilétají ještě za tmy, chvíli před rozedněním. Po hlučném příletu kohoutek zaškrtne a ozve se sykavým „pšouknutím“. Po chvíli ticha kdy se pozorně rozhlíží a pozoruje okolí se opět ozve „pšouknutím“ při kterém povyskočí a zatřepe křídly. To se několikrát opakuje. Pak přichází na řadu bublání, kdy s roztaženým tatrčem, dopředu nataženým krkem a spuštěnými křídly se kohoutci natřásají a také proti sobě postupují a často mezi sebou zápasí o nejlepší místo na tokaništi. Nejúspěšnější z nich se následně páří s většinou samic v okolí.
Hnízdo je na zemi, skryté pod vegetací, snůška mívá 9-10 vajec o velikosti cca 50 x 36 mm. Inkubační doba trvá 25-27 dnů, na vejcích sedí samotná samice. Ta také vodí mláďata, která ve věku 2 týdnů začínají létat. Rodina zůstává pohromadě až do konce srpna nebo září, kdy se mláďata oddělují podle pohlaví do menších hejnek.
Tetřívci jsou věrni svému stanovišti. V zimě se dokáží před největšími mrazy ochránit tím, že se zahrabou do sněhu. Pouze při hodně vysoké sněhové pokrývce hledají výhodnější místa
Jakmile sníh začne tát, kohoutci pookřejí a vítají další přicházející jaro.

Foto a text: Karel Ženíšek 

Výstava trofejí – Žďár nad Sázavou


pr_zdar_2.jpg

V sobotu 31.3.2012 jsem využil pozvánky k návštěvě výstavy trofejí zvěře ve Žďáře nad Sázavou.
Zmíněnou výstavu trofejí zvěře ulovených v roce 2011 v honitbách okr. ZR a v oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy pořádal OMS ve Žďáře nad Sázavou ve dnech od 30.března do 1. dubna 2012 v prostorách hasičské pojišťovny. Výstavu trofejí doprovázel i prodej mysliveckých potřeb, knih a obrazů.

pr_zdar_1.jpg

V den mé návštěvy výstavy v předsálí prezentoval své umění řezbář podložek, který ochotně radil zájemcům o řezbu dřeva. Pro návštěvníky bylo zajištěno i občerstvení. Dle mého názoru se výstavu trofejí podařilo pořadateli uspořádat dobře, trofeje byly umístěny systematicky a přehledně.

Jediné co mohu celé akci vytknout je to, že jsme nikde v centru města neviděli ukazatele, které by nás dovedly k budově ve které se výstava konala.

Foto a text: Pavel Kudrna

Orel mořský


orel_morsky.jpg

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je největší evropský orel. Délka těla dosahuje 69–92 cm, samec váží cca 4 kg, samice 7 kg. Rozpětí křídel dosahuje až 2,5 m. Zbarvení je tmavohnědé jen ocas má bílý. Světlejší oblasti může mít na hlavě a krku. Klínovitý ocas mění s věkem zbarvení od hnědé přes hnědobíle mramorované k bílé barvě s hnědými okraji rýdovacích per. Starším ptákům světlá hlava a hruď a také zobák, který z hnědé přechází v jasně žlutou.
Pohlavně dospívá ve 4 až 5 letech. V lednu a únoru probíhá stavba hnízda do kterého snáší samice v druhé polovině února zpravidla 2 bílá vejce. Sedí na nich střídavě oba rodiče po dobu cca 38 dní. Doba krmení na hnízdě je asi dva a půl měsíce. Po opuštění hnízda rodiče krmí mláďata další měsíc.
Orel mořský loví v letu ryby, které jsou těsně u hladiny, vodní ptáky loví pouze z vodní hladiny, letících si nevšímá. Občas se jeho kořistí stanou i savci. V zimě nepohrdne ani mršinami. Složení potravy se mění v průběhu sezony, zvláště po zamrznutí rybníků nedokáže ulovit dost ryb. Denně potřebuje cca 3/4 kg potravy.

Foto a text: Karel Ženíšek

Smutné oznámení
 

zdenek_bartosik_u.jpg

Oznamujeme všem přátelům myslivosti,
že nás ve věku nedožitých 76 let
navždy opustil náš kamarád,
obětavý myslivec
 

pan Zdeněk Bartošík

Poslední rozloučení se uskutečnilo
v úterý 10. 4. 2012 ve 12 hod.
v Jihlavském krematoriu
Čest jeho památce

Výbor MS Svatý Antonín, Vyskytná nad Jihlavou

Smutné oznámeníjan_nepras.jpg

Oznamujeme všem přátelům myslivosti,
že nás ve věku nedožitých 66 let
navždy opustil náš kamarád,
obětavý myslivec

 

pan Jan Nepraš


Poslední rozloučení se uskutečnilo
v pátek 23.3.2012 v 11 hod.
v Jihlavském krematoriu
Čest jeho památce

Výbor MS Svatý Antonín, Vyskytná nad Jihlavou

Výroční schůze 17. 3. 2012

vcs2012.jpg

Na Rouneku se v sobotu 17. 3. 2012 sešli myslivci našeho MS na výroční členské schůzi. Schůze se také zúčastnili zástupci spřáteleného MS Bílý Kámen – Trojan. Stoly ve vyzdobeném sále kulturního domu na sobě nesly talíře s ovocem. Po minutě ticha ve které si přítomní promítli vzpomínky na naše zesnulé kamarády přednesl předseda sdružení Pavel Kudrna zprávu o činnosti, ve které stručně zhodnotil akce pořádané MS v minulém mysliveckém roce.
Myslivecký hospodář Karel Kolář pak informoval o průběhu chovu a lovu zvěře v uplynulém období.
Informoval o kvalitě přikrmování a rozebral stavy a lov jednotlivých druhů zvěře.
Konstatoval, že lov srnčí zvěře zůstal nesplněn. Stavy ve srovnání s devadesátými léty minulého století silně poklesly ale jsou zhruba na úrovni normovaných stavů. Proto je jen vinou malé střelecké aktivity členů, že plán zůstal nesplněn.
Vyzvedl vcelku dobré stavy zaječí zvěře, které v naší honitbě v posledním období nepoklesly, na rozdíl od zpráv z jiných honiteb, a to přesto, že byl diagnostikován jeden zajíc s tularemií. Kromě krmelců pro spárkatou zvěř má MS vybudovány i krmelečky určené speciálně pro zajíce. Dále informoval o opatřeních Krajské veterinární správy a zdůraznil nutnost zachovávání těchto opatření a dalších hygienických zásad při myslivecké činnosti.
Finanční hospodář Miloslav Matoušek informoval o stavu finančních prostředků a o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Zpráva revizora bude vzhledem k jeho hospitalizaci zařazena na příští členskou schůzi.
Výroční členská schůze hlasovala o žádosti pana Jiřího Navrátila a pana Tomáše Krále o členstvív MS Sv. Antonín. Oba myslivci působili v našem sdružení jako hosté po dobu tří let. Během této doby plnilisvoje myslivecké povinosti svědomitě a pro MS i honitbu odvedli kus poctivé práce. Přítomní členové MSvyhověli jejich žádosti a stoprocentím počtem hlasů byli oba přijati .
Za hosta byl přijmut František Obrdlík, (adept, který zde vykonával praxi).
V krátké diskuzi vystoupil i Pavel Jurek z MS Bílý Kámen – Trojan, který nám popřál úspěšnou činnost a pozval členy našeho sdružení k účasti na jejich akcích.
Po diskuzi a přijetí usnesení byla schůze ukončena.

Když oficiální část skončila, byla podána svíčková se šlehačkou a brusinkovým kompotem. Přítomní pak do pozdního večera družně debatovali.

Foto a text: Karel Ženíšek

Začátek tahu sluk?

Ve druhém březnovém týdnu se v naší honitbě (nadmořská výška cca 600 m)objevily sluky lesní. Je to o dva týdny dříve, než v ostatních letech

Kuna skalní (Martes foina)

kuna_skalni.jpg

Její štíhlé tělo s šedohnědou srstí a bílou náprsenkou má (včetně oháňky) délku 30-50 cm. Polštářky na tlapkách nemá na rozdíl od kuny lesní pokryté srstí.
V Evropě žije zpravidla mimo les, obvykle v blízkosti lidských staveb, na půdách, v zahradách a nebo ve skalách, v hromadách dřeva a kamení. Občas se vyskytuje i v lese a šplhá po stromech.
Živí se především hlodavci a dalšími drobnými savci, mláďaty ptáků a vajíčky. Občas navštíví i kurníky. Na podzim tvoří většinu jejího jídelníčku ovoce.
V loveckém území má několik ochozů, které pravidelně používá. Ochozy si značkuje.
Kaňkování probíhá v červenci a srpnu, oplozená vajíčka se začnou vyvíjet až v lednu dalšího roku.
Kuna je březí asi devět měsíců, z toho 6 měsíců připadá na utajenou březost. Samice, které nebyly oplodněny v létě to někdy zvládnou v náhradním termínu na přelomu ledna a února.
V dubnu a květnu mívá kuna až pět mláďat (vyjímečně 7). Ta jsou zpočátku slepá, vidí asi od pátého týdne věku. Po třech měsících se o sebe dokáží postarat, ale až do podzimu zůstávají s matkou. Pohlavně dospívají ve dvou letech a dožívají se 10 až 12 let.

Foto a text: Karel Ženíšek 

Článek v Myslivosti

Časopis Myslivost vytiskl v únorovém čísle ve své příloze Lovecký pes článek Pavla Kudrny s názvem „Myslivec bez psa je pouze poloviční myslivec!“. Článek je uveden níže na této stránce.

Sova pálená

sovapalena.jpg

Sova pálená je středně velká sova. Je dlouhá přibližně 30 až 40 cm, rozpětí křídel dosahuje až 90 cm.
Sova pálená se živí převážně malými obratlovci, zvláště hlodavci (hraboši, křečky polními a různými druhy myší). Loví také ptáky, plazy i hmyz.
Létá nízko. Drobné zoubkování na letkách rovnoměrně přenáší proud vzduchu přes celé křídlo a let je velice tichý. Výborný sluch jí pomáhá přesně zaměřit kořist i v úplné tmě. Na kořist se vrhá velkou rychlostí a usmrcuje ji ostrými drápy. Má také dobře vyvinutý zrak ale při lovu dává přednost sluchu.
Tok probíhá v únoru až v březnu. Vejce klade obvykle do stromových dutin, tmavých koutů opuštěných a prázdných staveb, ale i do podkroví obydlených budov. Snáší obvykle 4 až 7 čistě bílých vajec. Sedí na nich samice a samec jí nosí potravu. Mláďata ve věku tří týdnů sama požírají přinesenou potravu a po cca 60 dnech od vylíhnutí začínají létat.

Foto a text: Karel Ženíšek

Zimní přikrmování zvěře

prikrmovani.jpg

Správné přikrmování zvěře má vliv na celý ekosystém. Díky němu se snižují škody způsobené zvěří zejména na lesních porostech. V zimě také dochází u srnců k tvorbě paroží a u samic k vývoji plodu. U nás na Vysočině, kde jsou v zimě tvrdší podmínky než v nížinách je důležité, aby zvěř nebyla odkázána jen na to, co si sama najde.
Předkládanou potravu bere hlavně spárkatá zvěř. Pro ni a zejména pro srnčí zvěř, je (vzhledem k bachorovým mikroorganizmům v předžaludcích které jim pomáhají potravu trávit) důležité přikrmování stále stejnými krmivy opakovaně v malých dávkách.
Důležitý je dostatek objemových krmiv – sena, jetele a letniny, které zajišťují kromě živin, i vlákninu. Tu potřebuje trávicí ústrojí pro normální funkci.
Zvěři předkládáme také jadrná krmiva. Jsou zdrojem energie. Cenné jsou zejména kaštany, žaludy, a oves a také kukuřice. Ostatní obiloviny jsou z hlediska trávení přežvýkavců rizikovější, proto je u nich potřebná zvýšená opatrnost. Jadrná krmiva je vhodné předkládat tak, aby k nim měla zvěř přístup denně a ideální je jejich míchání s objemovými.
Dietetická krmiva upravují trávení zvěře. Předkládáme jeřabiny, jablka a ovocné výlisky. Význam má i výskyt šípků, hlohu a trnek na mezích v honitbě. Zvěři předkládáme i dužnatá krmiva, která obsahují vodu a vitaminy. V našich podmínkách to jsou zejména brambory a mrkev.
Krmiva musí být bez plísní.
Nezbytným doplňkem potravy zvěře je kuchyňská sůl. V předjarním období je také, zejména pro zajíce, důležité předkládání větví z prořezávek ovocných stromů a z měkkých listnatých dřevin.

Foto a text: Karel Ženíšek

Myslivec bez psa je pouze poloviční myslivec


mysbezpsa.jpg

Opět se mi potvrdila moudrost našich mysliveckých předků, že myslivec bez psa je pouze poloviční myslivec.
Již více než týden navštěvovala černá zvěř část naší lesní honitby. Jejich příchody jsem podle neúspěšných čekaných tipoval na čas od půlnoci do svítání. Ve čtvrtek 26.1.2012 jsem se rozhodl, že se pokusím i přes mráz mínus deset vytrvat. Na čekanou v Dubině jsem zasedl již o půl šesté večer. Pode mnou procházela srnčí zvěř a čas rychle ubíhal.
Před jedenáctou jsem uslyšel vrzání zmrzlého sněhu. Přibližovala se těžší zvěř. Ze smrkové mlaziny vytáhla tlupa černé vedená bachyní. Selata se ihned rozběhla shánět potravu a bachyně v půlkruhu chvíli jistila a pak i ona vyšla na volné prostranství. Byla tmavá noc a selata se držela semknuta ve skupině. S lovem jsem váhal.
Tu se jedno ze selat odtrhlo od tlupy a na chvíli se zastavilo na čistém sněhu stranou tlupy. Křížem puškohledu jsem vyjel po předním běhu selete, srovnal výšku, zatajil dech a pohladil spoušť.
Sele po výstřelu vyrazilo zpět do míst odkud tlupa vytáhla a zbytek tlupy vyrazil opačným směrem. Asi po dvaceti minutách jsem šel na nástřel, kde jsem však barvu nenašel. Sledoval jsem zápory a asi po pěti metrech se začala stále intenzivněji ve stopní dráze objevovat výrazná červená barva. Usoudil jsem, že půjde o ránu svalovou. Po padesáti metrech se přede mnou v tyčovině zvedlo ze zálehu sele. Po několika skocích vždy upadlo, ale unikalo dosti hbitě. Pobarvenou stopu jsem sledoval až ke staré smrkové oplocence u včelína. Rozhodl jsem se dosled ukončit a ráno k dosledu použít psa. Po bezesné noci s výčitkami svědomí o unáhlené ráně, jsem ihned po rozednění přišel na místo, kde sele zatáhlo do mlaziny. Psovi jsem odepnul obojek a zadaunoval ho na pobarvené stopě. Obešel jsem mlazinu, abych mohl sledovat její protější a horní stěnu. Připravil jsem si zbraň a dal psovi pokyn k nahánění. Po kratší době pes z mlaziny vyběhl. Přivolal jsem ho a šel obeznat stopu po které mlazinu opustil. Zde jsem našel zápory selete a nepatrně barvy.
Psa jsem upoutal na barvářský řemen a dosled pokračoval se psem na řemeni. Pes mě vedl vyšlapaným ochozem srnčí zvěře a barva ani zápory selete nebyly patrné. Měl jsem nutkání psa ze stopy stáhnout a jít zpět k mlazině. Vím však, že se na svého křepeláka mohu spolehnout a proto jsem v dosledu pokračoval. Stopní dráha nás zavedla až pod Dvořákův rybníček, kde poraněné sele vstoupilo do potůčku a tudy pokračovalo až asi sto metrů nad obec Vyskytná nad Jihlavou. Před námi byly husté vrbové keře zavětvené až na zem. Pes k nim táhl a byl neklidný. Proto jsem mu sundal obojek a vypustil ho volně. Vběhl do keřů. Po chvíli vyběhl zpět následován rozlíceným seletem. Na volném prostranství se pes náhle otočil, vrhl se na sele a zakousl se mu do zadního běhu. Sele padlo na bok a pes ho držel, čímž mě umožnil dostřelnou ránu.
Jsem si jistý, že bez psa by sele bylo ztraceno a jeho utrpení by trvalo dlouho než by zhaslo. Jsem rád, že můj pes napravil chybu kterou jsem udělal a jsem na něho právem hrdý.

Text a foto: Pavel Kudrna

Naháňka u sousedů

nahankausousm-(1).gif

V sobotu 21.1.2012 pořádalo sousední myslivecké sdružení Trojan naháňku na černou zvěř. Na naháňku jsme byli našimi mysliveckými sousedy též pozváni.
Sraz byl v deset hodin u srubu na Bílém Kameni. Zúčastnilo se jí asi padesát lovců, deset honců a deset psů. Již od rozednění obeznávali nejzkušenější myslivci pořádajícího sdružení stopní dráhy černé zvěře a obeznávali kam černá zatáhla k dennímu odpočinku. Nad ránem napadlo několik centimetrů sněhu a to celé obeznávání ztížilo. Myslivci vytipovali tři velké leče a jak se později ukázalo, bylo jejich rozhodnutí úspěšné.
Na naháňce bylo uloveno osm kusů černé zvěře a jedna liška. Naháňka byla vzhledem k velkému počtu lovců a honců velmi náročná na organizaci ale vedoucí honu i závodčí vše zvládli předpisově. Lovci dbali jejich pokynů a byli ukáznění v dodržování bezpečnosti při střelbě.
Honci odvedli znamenitý výkon a pochválit je třeba i výkon loveckých psů, kteří vždy v leči vyhledali tlupu černé a tlupu dokázali rozehnat tak, že lovcům z leče vybíhala jednotlivě.
Na závěr bych rád jménem všech hostů poděkoval členům MS Trojan za pozvání na naháňku, za znamenité pohoštění a také za to, že jsme v jejich krásné honitbě a ve společnosti mysliveckých kamarádů prožili nezapomenutelné myslivecké zážitky.
Kamarádi, děkujeme !

nahankausous-(1).gif

Text a foto: Pavel Kudrna

Zpráva z plesu 2012


pl2012a-(1).gif

V pátek 13. 1. se ples navzdory datu, které někteří považují v pátek za smolné, rozjížděl mnohem rychleji než obvykle. Všichni byli lační tance. Když začala hrát kapela parket se vždycky hned zaplnil.
Plesu se zúčastnilo kolem dvou stovek lidí. Někteří přijeli až z Batelova. Při příchodu lidé chválili hodnotnou tombolu.
Také guláš byl jako obvykle vysoce hodnocen. A jak by také ne. Navázal na vynikající kvalitu našich gulášů, vařených šéfkuchařem Pepkem Procházkou, který ještě loni předával své kuchařské zkušenosti. Prodal se všechen a chutnal tak, že si jeden z hostů koupil tři porce a dalších deset si pak odnesl domů.
O dobrou zábavu a velký zájem o tanec se zasloužila kapela Preston. Hrála skvěle a nad ránem musela přidávat, protože se hostům nechtělo z parketu.


V oddíle „Myslivecké plesy“ je na stránce „Myslivecký ples 2012“  připravena rozsáhlejší animace z fotografií Tomáše Krále z plesu.

Text: Podle zpráv z doslechu zpracoval Karel Ženíšek
Foto: Tomáš Král 

Sál je uklizen a vyzdoben – ples může 13. 1. 2012 začít

zdobeni2012.jpg

Nedělní odpoledne věnovali členové MS Svatý Antonín úklidu a výzdobě sálu kulturního domu v Rantířově.
Stoly byly prostřeny bílými ubrusy a k výzdobě jeviště a prostoru pro tombolu byly použity mladé jehličnaté stromky. Úlomky větviček na stolech pak dotvořily tradiční atmosféru mysliveckého plesu.

V informacích pro členy MS a v Kronice událostí je připravena prezentace fotografií z akce.

Foto a text: Karel Ženíšek

Členská schůze 4. 1. 2012

sch20120104.gif

Ve večerních hodinách se na Rounku konala členská schůze, jejímž hlavním tématem bylo zajištění plesu, který se bude konat v pátek dne 13. 1. 2012. Bylo dohodnuto provedení úklidu sálu, jeho příprava a zajištění jednotlivých služeb pro návštěvníky.

Foto a text: Karel Ženíšek