Pachový ohradník.

Vzhledem k častým střetům vozidel se zvěří v naší honitbě zejména v úseku silnice z Vyskytné na Plandry jsme se na poslední členské schůzi rozhodli učinit opatření která by těmto střetům měla zabránit, nebo je alespoň eliminovat. Spadaná jablka u silnice návštěvu zvěře těchto nebezpečných míst ještě zatraktivnilo a tak jsme zaznamenali za víkend i tři sražené kusy srnčí zvěře. To je neúnosné proto jsem z rozhodnutí členské schůze zakoupil pachový ohradník. O jeho instalaci a aplikaci v inkriminovaném místě se postaral Tomáš Král za což mu patří náš dík. Úsek jsme navíc označili cedulemi POZOR ZVĚŘ.
Věřím, že tato opatření alespoň na čas omezí střety vozidel se zvěří. Vzhledem k hustotě automobilové dopravy v dnešní době se bohužel ztrátám zvěře na silnici v budoucnosti nevyhneme.

Ale je na nás myslivcích abychom o zvěř nejen pečovali ale ji i chránili.

Karel Kolář

Myslivecký hospodář


Mikulášský hon 5.12.2015

IMG_0460u.jpg

Rekordních třicet šest střelců a devět honců se sešlo v sobotu ráno u Hájovny, aby se zúčastnili honu naplánovaného na Mikuláše naším MS.
Po tradičním zahájení  jsme se s dobrou  náladou vydali obstoupit první leče. Počasí nám naštěstí přálo a vše probíhalo podle našich představ. Do svačiny byl uloven jeden zajíc.
Mezi lovci se říká, že lovec by měl být hladový, aby lépe lovil. To u nás neplatilo, po vydatné svačině se nám podařilo ulovit ještě dva zajíce a lišku. Na závěr vydařeného dne jsme pro naše hosty připravili v KD na Rounku gulášek a bohaté občerstvení. Šťastní střelci, hosté a honci byli odměněni pamětní medailí, hříšníky neminul myslivecký soud.
Když jsme se v pozdních nočních hodinách rozcházeli, bylo nám líto, že už je toto pěkné setkání myslivců z celého okolí minulostí.

Tak kamarádi myslivci brzy na viděnou a Lovu zdar!

Karel Kolář
Myslivecký hospodář

hon_2015_12_5.jpg


Nástěnka na chodbě ZŠ E. Rošického slouží k informovanosti žáků o zvěři žijící v našich lesích.

Velice mě zaujala netradiční nástěnka, kolem které denně chodí spousta dětí, a slouží k informovanosti zábavou formou o zvířatech, které žijí v našem okolí. Měla jsem možnost si ji prohlédnout při jedné z návštěv školy.

Zvolené téma, které se na nástěnce objevuje každý měsíc, je propojeno s učivem, které zrovna žáci probírají v prvouce. Tento měsíc je téma „LIŠKA“. Žáci malují obrázky různými technikami, vyhledávají o lišce informace a dokonce i skládají básničky. Jak vím od třídní paní učitelky Aleny Pospíšilové, děti se sami více zajímají o prvouku, začíná je více bavit, sami si vyhledávají informace. Paní vychovatelka Hana Postřihačová se snaží zábavnou formou propojit hodiny prvouky a výtvarné výchovy. Díky svým zkušenostem z myslivosti je schopná dětem vyprávět různé zajímavosti ze světa zvířat, kterými obohatí výuku.
Podle mého názoru děti často navštěvují ZOO a koukají na dokumentární filmy v televizi. Znají lvy, opice, hady, ale jak se mi už často stalo, nerozeznají například lišku od veverky. Proto mě tato nástěnka, a způsob poskytování informací o přírodě kolem nás, tolik zaujala.


Michaela Makáňová

a1.jpg


Žádost.

Vážení zastupitelé obce Vyskytná nad Jihlavou,                 Dne: 29.10.2015


jménem mysliveckého spolku Svatý  Antonín Vyskytná – Rounek, Vás tímto žádám o finanční příspěvek na činnost. Finanční částku např. 5000,- Kč bychom použili na přikrmování zvěře, výrobu a údržbu krmných zařízení, osvětovou činnost (beseda s vycházkou po honitbě pro děti z MŠ atp..) nebo na vybudování pachového ohradníku mezi obcemi Vyskytná – Plandry. Náš spolek sdružuje občany z obcí Rounek a Vyskytná nad Jihlavou, kteří zde mají bydliště či nějakou další nemovitost a myslivost provozují z vlastních prostředků. Naše MS je historickým spolkem obce a nositelem mysliveckých tradic.

Za všechny členy mysliveckého spolku Sv.Antonín

Karel Kolář

Myslivecký hospodář

Kondiční střelby na Stříbrňáku.

strelby_2015.jpg

V sobotu 12.9. jsme se opět po roce sešli abychom provětrali brokovnice a také si zatrénovali před nadcházející loveckou sezonou. Nově v krásném prostředí nedávno otevřené střelnice na Stříbrňáku!
Střeleckého klání se jako tradičně účastnilo naše MS a MS Bílý Kámen.  O občerstvení se tentokrát postaral Radek Vintr který touto formou oslavil své čtyřicáté narozeniny. A bylo to pohoštění královské, servírovala se výborná domácí paštika, grilovaly se stejky a podával výborný guláš.  Během krásného dne jsme vyzkoušeli všechny disciplíny které střelnice nabízí, skeet, trap i zajíce na průseku. Po ukončení střeleb jsme dobrou krmi zapili pivem a vínem. Byla to opravdu skvělá zábava. Škoda jen, že se střelců sešlo málo. Ale je to každého věc když okrádá sám sebe o skvělé zážitky, které naše MS pro členy pořádá.

Text a foto: Karel Kolář


Nové kazatelny.

vyroba_kazatelen.jpg

Hned tři nové kazatelny spatřily světlo světa ve dnech 4-5.9.2015. Vzhledem ke špatnému technickému stavu některých našich mysliveckých zařízení jsme se na poslední schůzi  dohodli na výrobě zařízení  nových.  Neuplynulo ani čtrnáct dní  a  krásné  nové kazatelny jsou hotovy. Zbývá je ještě osadit okny, pokrýt střechu     a umístit na vhodném místě v honitbě. Věřím, že již brzy budou sloužit svému účelu. Největší dík patří Jardovi Matouškovi který zajistil potřebný materiál a poskytl zázemí  k výrobě. Poděkování patří i všem ostatním šikovným brigádníkům, kteří se na výstavbě nových zařízení podíleli. Jedná se o Josefa Nevrklu, Tomáše Půžu, Radka Slámu, pana Postřihače, Františka Obrdlíka, Martina Matouška, Luboše Hrona a Karla Koláře.


Výbor MS všem děkuje.         

Foto: Karel Kolář          

Členská schůze konaná dne 26. 9. 2015

IMG_8674u.JPG

Členská schůze se zabývala plněním plánovaného lovu srnčí trofejové zvěře. Myslivecký hospodář zdůraznil povinnost odevzdat z uloveného kusu vzorek k vyšetření.
Projednala se i stavba tří nových kazatelen, zajištění materiálu na ně a sestavení skupin, které jednotlivá zařízení zhotoví. Nahradí se tím dosluhující stará zařízení.
Projednalo se připojení k petici za zachování stávající právní úpravy norování.

IMG_8683u.JPGIMG_8684u.JPG
Text a foto: Karel Ženíšek

Jeleni na Kladské​


kladska-(1).jpg

Kladská je krásná malá osada uprostřed rozsáhlých lesů.
Před čtyřiadvaceti lety jsem tam ulovil svého prvního jelena. Bylo to v době, kdy jsem do přírody chodil místo s fotoaparátem s kulovnicí. Teď je to již mnoho let naopak a lov zvěře mě přitahuje pouze s teleobjektivy.
Na Kladské se nás tentokrát sešlo několik členů z Klubu fotografů přírody při ČMMJ. Setkání s ubytováním na Loveckém zámečku perfektně připravila dvojice Sváťa Šedivý a Václav Suchý. V pátek odpoledne jsem si prošel blízké okolí a v sobotu před pátou hodinou jsem s kolegou Vorálkem seděl na kazatelně, kterou nám vykázal Sváťa. Když jsme se přibližovali, odcházelo z louky asi 30 kusů vysoké zvěře. Ke kazatekně pak postupně přišli mladí jeleni, jeleni sika japonští, srnec se srnou, pod kazatelnou ve vysoké trávě se prosmekl lončák a nakonec se v dálce objevila zvěř nejvzácnější, dva zajíci.
Během dne jsme fotili na rašeliništi vážky, svižníky, různé druhy hmyzu a samozřejmě zajímavé rostliny.
Na zpáteční cestě jsme u Pramenů odbočili před Rudolfovým a Giseliným pramenem vlevo směrem na Mariánské lázně a podívali se na lesní rašeliniště s vývěry kysličníku uhličitého a sirovodíku v podobě mofet, zvaného Smraďoch. Sirovodík, chmicky „há dvě es“ smrdí totiž jako pes.
V neděli dopoledne jsem u Kladského rybníka nafotil pár snímků motýlů a čmeláky na bodláku. Po poledni jsme zabalili a odjeli domů. 

Text a foto: Karel Ženíšek

Galerii s jeleny si otevřete po kliknutí sem

K ostatním fotkám z Kladské se dostanete přes úvod na mých stránkách po kliknutí sem


Smutná zpráva


Ve středu 29. 7. zemřel ve věku 55 let náš myslivecký kamarád a mnohaletý honec pan Oldřich Urban.
Poslední rozloučení bude v Jihlavském krematoriu ve čtvrtek 6. 8. 2015 v 11:00 hodin.
Čest jeho památce!

Výbor MS Svatý Antonín, Vyskytná nad Jihlavou – Rounek

Poslední grilování na Hájovně


uvod.jpg

Den před oficiálním začátkem léta se spíše podobal začátku jara. Zima, dešťové přeháňky, studený vítr. Počasí spíše z přelomu března a dubna.

U Hájovny ale hořel oheň a z něho se žhavé uhlíky přesouvaly pod rošt, na kterém se průběžně grilovaly kousky výborně naloženého masa.

U stolů pod stanem panovala pohoda.
K chutnému masu a  Pavlově ostrosti (speciální omáčka podle jeho tajného receptu) se kromě chleba hodilo i pivo. Vykastrované (nealkoholické) pro řidiče, Ježek pro ostatní. Na své si přišli i ti, kteří masu příliš neholdují. Na stole nechyběly koláče, dorty, vdolky ani buchty. K sladkému se podávalo červené či bílé víno. Samozřejmě nechyběly ani minerálky.

Nad tím vším ale vítězila radost ze setkání našich členů a členů jejich rodin s kamarády a přáteli odjinud s kterými si měli dlouho co vyprávět.
Všichni, kteří na grilování přišli, odcházeli na výsost spokojeni.

Text a foto: Karel Ženíšek

Kondiční střelby před lovem srnců
 

16_5_1.jpg

V sobotu 16. 5. 2015 se uskutečnil na Rounku další ročník tradiční střelecké akce „Rounecký střelecký přebor“. Naše MS ho každoročně pořádá, aby si každý mohl ověřit své střelecké dovednosti před odlovem srnců. Protože se nestřílí na schválené střelnici, nepoužívá se při něm kulovnice, ale zbraň s mnohem menším výkonem – vzduchovka.
Za účasti členů z našeho MS a kamarádů z MS Trojan si všichni užili krásného počasí dobrého jídla a pití.
Společnost se za dobré nálady rozcházela v ranních hodinách mnozí na chatě u Půžů i nocovali.
Co se týče sportovních výsledků tak nejlépe trefoval terče Radek Sláma, na druhém místě se umístil Martin Matoušek, a třetí místo obsadil Radek Vintr z MS Bílý kámen – Trojan.

Na závěr se patří poděkovat všem zúčastněným a členům z našeho MS za dobrou organizaci akce. Všichni se již jistě těší na příští ročník.

Foto a text: Karel Kolář
 

16_5_2.jpg

Sršeň obecná


srsen.jpg

Sršeň obecná Vespa crabro je největším evropským zástupcem hmyzu  z čeledi sršňovitých.
Je větší a mohutnější než vosy. Královny jsou 23 až 35 milimetrů velké, samci a dělnice jsou menší.
Sršně požírají značné množství hmyzu a potlačují tak jeho výskyt v širším okolí hnízda.
Sršeň na člověka zpravidla neútočí. Agresivní je však v blízkosti hnízda, pokud člověk dělá prudké pohyby, nebo se přibližuje směrem k vletovému otvoru.  Bodnutí sršně je bolestivější než včelí nebo vosí. Pro zdravého člověka není nebezpečné, ale jsou známy smrtelné případy. Při bodnutí do hlavy, nebo u osob alergických se doporučuje bezodkladná návštěva lékaře.

Text a foto: Karel Ženíšek

Bažanti

bazant_obecny_xx.jpg

Někteří z nás si ještě pamatují dobu, kdy i zde u nás na Vysočině v tuto dobu začínal tok těchto krásných ptáků, kterých byly v honitbách stovky.

Nepatří k naší původní zvěři. Ve starověku byl bažant dovezen do Evropy z Kavkazu a pak asi ve 14. století se ze západní Evropy dostal k nám.
V 19. století k nám byly dovezeny další exotické poddruhy bažanta obecného a japonského bažanta pestrého. Všechny druhy se spolu úspěšně křížily a daly vznik dnešnímu bažantu obecnému.

U bažantů snadno rozeznáme jednotlivá pohlaví.
Kohoutí rezavohnědé tělo včetně asi 40 centimetrového klínu dosahuje od 75 cm do 90 centimetrů.  a váží něco přes jeden kilogram. Hlava a krk kohoutů a vztyčená pírka na zátylku (růžky) mají modrou barvu, kolem světel jsou červeně zbarvené poušky. Modrý krk ukončuje u těla bílý obojek, který je však u některých kohoutů nevýrazný. Stojáky mají kohouti lysé bez peří, na jejich zadní straně nad zadním prstem je výrazná ostruha.
Slepice má celkovou délku asi o 20 cm menší než kohout, její klín je také asi o 10 centimetrů kratší než u kohouta. Její váha se pohybuje kolem jednoho kilogramu. Je zbarvená do hněda se světlými a tmavými skvrnami. Celkově působí nenápadně.

Bažanti se živí rostlinnou i živočišnou potravou.

V průběhu toku kohout obsadí a hájí stanoviště a charakteristickým křikem a zatřepáním křídly do něj láká slípky.  Slípky zahnízdí na zemi, což je při dnešních vysokých stavech černé zvěře jednou z příčin, proč stavy bažantů tak prudce poklesly. Slípky sedí na vejcích něco málo přes tři týdny a bažantíci za další tři týdny čile poletují.

Text a foto: Karel Ženíšek

Výroční členská schůze 2015

vyrocni_schuze_1.jpg

V sobotu 21. března se v Kulturním domě na Rounku konala výroční schůze MS Svatý Antonín. Schůze se zúčastnili  hosté z MS Bílý kámen – Trojan, rodinní příslušníci a známí členů.

Tak trochu jiný krmelec

krmelec_jiny.jpg

Asi všichni známe krmelce pro lesní zvěř, jež jsou součástí našich lesů a luk. Krmelec je primárně určen pro dokrmování zvěře v období zimy. Na Vysočině nedaleko Vyskytné u Jihlavy můžete potkat jeden netradiční krmelec, který slouží nejen zvířatům ale i lidem.

Krmelec nabízí příchozím trochu zábavy a vzdělání. Paní Hana Postřihačová, členka MS Sv. Antonín Vyskytná – Rounek, se rozhodla pojmout krmelec netradičně. Pravidelně jej zdobí různými básničkami, vědomostními kvízy pro děti a dalšími edukačními aktivitami, jež si kladou za cíl zvýšit návštěvníkům lesa znalosti o myslivosti, lesních zvířatech a ochraně životního prostředí.
krmelec_jiny_2.jpg

Krmelec se často stává cílem nedělních procházek rodičů s dětmi, jež se vždy velmi těší, co bude nového a jaké na ně čeká překvapení v podobě netradičních úkolů a zajímavých informací. Bohužel se také čas od času přihodí, že se krmelec dostane do hledáčku vandalů a nenechavců, jež jistě netradiční mysliveckou aktivitu, zničí.

krmelec_jiny_3.jpg

Text a foto: Hana Postřihačová

Myslivecký ples 2015

V pátek 16.1.2015 jsme jako každoročně pořádali (již ani nevím kolikátý) myslivecký ples. Prodejem vstupenek byl pověřen Martin Matoušek který již počátkem prosince tak jako každý rok hlásil: „Vyprodáno!“. Přípravy proběhly bez problémů, každý z členů již ví co se od něj čeká. Vaření guláše si letos vzala na starosti paní Nevrklová a byl opravdu vynikající. Patří ji tedy za to velký dík.
K tanci hrála skupina Preston.
Zcela náhodou se mi podařilo zajistit zajímavé zpestření plesu. Potkal jsem dva mladé lidi – Martina a Lídu – hráče na lesní roh. Martin hraje v Košické národní filharmonii, Lída v Národním divadle v Brně a zároveň studuje na JAMU. Je vítězkou několika mezinárodních soutěží ve hře na žesťové nástroje. S mým návrhem aby zahráli na našem plese ochotně souhlasili a jejich vystoupení bylo opravdovým zážitkem.
Na plese také předvedli svoje taneční představení ženy z Bílého Kamene.
Hosté se dobře bavili, bylo o ně dobře postaráno. Rychle zmizela i tradičně bohatá tombola(dva divočáci)atd… Pro ty co neměli v tombole štěstí byla připravena novinka – dražba dalšího kusu čené zvěře.

Myslím, že se letošní ples vydařil a již vyhlížíme další ples v roce 2016. Malá kaňka se ale bohužel v závěru plesu objevila. Zaúřadoval tam zloděj a my doufáme, že se dotyčný host na našem plese již nikdy neobjeví.

Na závěr patří poděkování všem členům našeho MS za podíl na organizaci plesu.

Karel Kolář
myslivecký hospodář