Štěpánský hon

P1030676-(1).jpg

Na tradiční Štěpánský hon jsme se sešli 26.12.2016 v 8hodin ráno u Rounecké hájovny. Tato lovecká akce je pojata spíše jako vycházka do honitby a setkání s přáteli o druhém svátku vánočním. Naplánováno bylo pět obstavených lečí. Po třetí leči byla u hájovny připravena svačina. Náš kolega Pepa Nevrkla se ženou pro nás připravili vynikající slepičí polévku a čaj, což uvítali především honci, kteří byli promočeni. Pepíkovi a Věře jménem všech účastníků honu velice děkuji.Po svačině jsme obstavili  jednu lesní leč pod hájovnou. K páté leči jsme se přesunuli auty k rybníku Honzák za obcí Rounek. V předchozích čtyřech lečích jsme kromě srnčí zvěře žádnou zvěř nevyhnali a tato leč nám dávala naději, že  zde bude přítomna zvěř zaječí. Přestože bylo mokro a zajícům se jistě z pelechu nechtělo, podařilo se honcům za asistence psů vyhnat dva zajíce. Na dnešním honu však přála Štěstěna zaječí zvěři a i když se lovci pokoušeli zajíce  ulovit, z leče unikli bez jediného broku ve vlně. Nikoho z přítomných to však nermoutilo a věříme, že se se zajíci setkáme na příštím honu, kde bude Svatý Hubert přát opět nám lovcům. Poslední leč byla v restauraci u Golema v Rantířově. Zde jsme v družné zábavě strávili příjemné odpoledne a s přáním do Nového roku jsme se večer vraceli ke svým rodinám. Závěrem bych rád popřál
všem myslivcům spolku Svatý Antonín,a také všem našim přátelům a příznivcům,
hodně štěstí, zdraví a spokojenostiv roce 2017.

Myslivosti zdar,
Pavel Kudrna  

P1030673-(2).jpg

P1030676-(2).jpg
P1030679.jpg
P1030681.jpg
P1030682.jpg
P1030683.jpg
P1030685.jpg

Text a foto: Pavel Kudrna
 


Hon 3. prosince 2016

P1030662.jpg

Dne 3.12. 2016 v 8 hodin ráno jsme se sešli u Rounecké hájovny. Na tento den byl naplánován v honitbě mysliveckého spolku Svatý Antonín hon na zajíce.Na tuto významnou loveckou akci se krom členů našeho mysliveckého spolku dostavilo i mnoho pozvaných hostů a honců. Po nezbytném soupisu účastníků honu byl proveden nástup, zahájený  loveckou Dykovou fanfárou našeho trubače Luboše. Předseda mysliveckého spolku přivítal přítomné a předal slovo vedoucímu honu. Ten seznámil lovce a honce s postupem a pravidly dnešního honu, určil závodčí, stanovil signály v lečích a připomenul bezpečnost při střelbě.Pro dnešní hon byly naplánovány  čtyři obstavené leče v lesní části honitby, kde byla po skončení také svačina. Po svačině jsme se auty přesunuli za obec Vyskytná nad Jihlavou, do části nazývané Zaják, zde byly naplánovány tři obstavené leče. Dosti náročný plán, zvláště pro honce. Počasí se však vydařilo, byl slunečný den a ve stínu se držela teplota na bodu mrazu.Celý hon proběhl bez problémů a v lečích jsme několikrát přišli do zvěře. Ne vždy však byli lovci úspěšní a na výřadu konaném v obci Rounek byl lončák prasete divokého a dva zajíci.Zde vedoucí honu zhodnotil celý  průběh dnešního honu a předal úlomek  lovci lončáka. Vyhlásil úspěšné lovce zajíců a po provolání lovu zdar, jsme se přesunuli do kulturního domu na poslední leč. Po vynikající večeři byl vyhlášen a dekorován král honu. Stal se jím člen našeho mysliveckého spolku Josef Nevrkla, který dobrou ranou ulovil lončáka prasete divokého. Princem honu byl vyhlášen host Pavel Jurek za ulovení prvního zajíce a vévodou byl vyhlášen host Josef Hubený, který ulovil druhého zajíce.Avšak někteří myslivci se během honu dopustili drobných prohřešků a proto musel být svolán myslivecký soud. Po vynesení rozsudku měl vždy hlavní slovo král dnešního honu. Tresty za prohřešky nebyly nakonec tak přísné jak by se čekalo a odsouzení je s pokorou přijali a slíbili, že příště se polepší.Zlatým hřebem poslední leče bylo vystoupení hudební skupiny z Radošova. Při jejich skladbách jsme si zazpívali a ti kterým po náročném honu zbývaly síly si také zatančili. Během hudební produkce byla prodávána tombola, která byla tažena ve dvacet jedna hodin. V tombole bylo mnoho hodnotných cen a všem výhercům udělala radost. Na stolech bylo dosti vynikajícího jídla a pití a proto se zábava protáhla do pozdních nočních hodin. Závěrem mohu říci, že hon i poslední leč proběhly v přátelském duchu a všichni se těšíme na letošní tradiční Štěpánský hon.

P1030663.jpg

P1030666.jpg

P1030667.jpg

P1030670.jpg

P1030671.jpg

Text a foto: Pavel Kudrna


Naháňka na černou zvěř 23. října.

P1030643-(2).JPG

V neděli 23.10.2016 ve 13 hodin jsme se sešli u Rounecké hájovny za účelem domluvené naháňky na černou. V Bartošíkově mlazině pod kaplí obeznal myslivecký hospodář časté pobytové znaky  po černé zvěři a vyhodnotil, že by o víkendu bylo vhodné uspořádat naháňku. Protože tato leč je velmi rozsáhlá a myslivci našeho spolku by neměli šanci jí obstavit, domluvil se s hospodářem sousedního mysliveckého spolku Trojan na uspořádání společné naháňky. Dojednali, že v naší honitbě protlačíme dvě leče a jednu leč u našich sousedů.
Na  nástupu nás oba myslivečtí hospodáři obeznámili s plánovaným postupem a signály v jednotlivých lečích, bezpečností při střelbě a určili závodčí.
Po nezbytném provolání lovu zdar, jsme se v tichosti odebrali k první plánované leči, Bartošíkově mlazině. Když byla leč obstavena a řadou střelců se nesl signál ,, Hotovo“ vešli honci horní stranou leče do tlaku. Byli též vypuštěni psi. Netrvalo ani minutu a již několik psů hlásilo a tlačilo zvěř k dolní části leče. Do ostrého hlášení psů zazněl v dolní části leče jeden výstřel, který ve většině případů značí ulovení zvěře. Následovalo další a další ostré hlášení psů a signál honců černá dopředu. Zaduněly další a další výstřely téměř okolo celé leče. Po ukončení naháňky v této leči bylo na výloži jedno sele a dvě lišky.
Druhá leč byla pod svážnicí. Zde černá nebyla a liška, která leč opustila těsně před ukončením, proklouzla jindy úspěšnému lovci Jindrovi jen o milimetry.
Zrychleným pochodem jsme se přesunuli k hájovně, kde byl výřad. Byly dány pocty ulovené zvěři, předány úlomky úspěšným střelcům a ukončení naháňky v honitbě MS Svatý Antonín.
Automobily jsme odjeli do sousední honitby MS Trojan k rybníku Dolňák u obce Bílý Kámen.Myslivecký hospodář na nástupu upřesnil  jak se bude postupovat při lovu a nahánění v této leči, kterou tvořilo vzrostlé rákosí a vrbové keře. Upozornil na bezpečnost při střelbě v blízkosti obce. Určení závodčí rozestavili lovce okolo leče a po signálu vyrazili honci a psi do tlaku. Ukázalo se, že v leči, kde mnohokrát černá zvěř hojně pobývala, dnes nebyla.Ale takový už je lov a tak snad zase příště.

Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům  této společné naháňky, v prvé řadě honcům, kteří v těžkých podmínkách odvedli kus poctivé práce, také úspěšným střelcům a nemohu opomenout ani velmi dobrou práci přítomných psů.
Myslím, že jsme všichni, kdo jsme se nedělní naháňky zúčastnili bohatší o nové zkušenosti a lovecké zážitky. Těším se, že se opět sejdeme na další společné myslivecké akci.

Text a foto: Pavel Kudrna

P1030643-(3).JPG

P1030645-(1).JPG
P1030647-(1).JPG
P1030648-(1).JPG
P1030649-(1).JPG
P1030650-(1).JPG

Lov kachen na tahu.


V sobotu 24.9.2016  v šest hodin ráno, jsme se sešli v Rantířově u Kovárny. Byla ještě tma a proto jsme využili dobu čekání na poradu způsobu lovu.
Protože se střílí blízko obce, vyloučili jsme stanoviště, kde by jsme museli střílet směrem na místní zástavbu. Následně jsme se přemístili na určená stanoviště a vyčkali na kachní tah. S rozedněním přitahovaly na rybník první hejna kachen a padlo několik výstřelů. Sotva dozněly první výstřely a pes ještě nestačil aportovat z vody ulovenou kachnu, nalétala další hejna. Střízlivým odhadem jsme se shodli, že na Bémák to ráno přitáhlo šedesát kachen.

Co říci závěrem. Je škoda, že  na plánovaný lov kachen se dostavili pouze tři myslivci. Na výřadu by jistě bylo mnohem více ulovených kachen. Zúčastnění myslivci si přesto dobře zalovili a jsou bohatší o skvělý lovecký zážitek.

Text a foto: Pavel Kudrna

tah1.jpg


Naháňka na černou zvěř 18. září.

nahanka-zari.jpg

V neděli v 15 hodin odpoledne se sešli členové MS Svatý Antonín a jejich hosté při naháňce na černou zvěř v kukuřici. Sraz byl u silnice v zatáčkách ve směru z Vyskytné nad Jihlavou do Ježené. Účelem bylo cíleně zradit černou zvěř, která by se v kukuřici mohla zdržovat a páchat zde  zemědělcům škody.Na nástupu bylo dvacet čtyři myslivců a pět loveckých psů. Protlačila se dvě kukuřičná pole. Mladší členové našeho MS, kteří šli v leči jako honci nepotvrdili naší obavu o výši škod a konstatovali je jako minimální.I když černá zvěř v kukuřici nebyla a proto se nic neulovilo, děkuji všem kteří se naháňky zúčastnili a především hostům za pomoc při snižování škod způsobené černou zvěří.Text a ilustrační foto: Pavel Kudrna


Kondiční střelby na loveckém  kole a trapu na střelnici Stříbrný Dvůr.

V sobotu 17.9.2016  ráno jsme se sešli s našimi přáteli s mysliveckého spolku Trojan, abychom před nadcházející loveckou sezonou prověřili naši kondici ve střelbě z brokovnice. Na společném nástupu nás přivítal vedoucí střeleb Radek Vintr a myslivecký hospodář MS Svatý Antonín Karel Kolář.Vedoucí střeleb střelce obeznámil s jednotlivými položkami a bezpečnostními pravidly v průběhu střeleb. Protože jsme již tradičně střelby pojali jako soutěž mezi pořádajícími mysliveckými spolky ale též soutěž jednotlivců, šla se první skupina natrénovat . Ostatní soutěžící využili volnou chvíli k občerstvení, kterým nás štědře  pohostil člen našeho mysliveckého spolku, kamarád Tomáš Půža, který v letošním roce oslavil 50. narozeniny. Tomáši, ještě jednou velký dík a všichni Ti přejeme hodně štěstí a zdraví.Počasí nám celkem přálo a až na jednu krátkou drobnou přepršku nás nezlobilo. Po tréninku byla zahájena soutěž na loveckém kole a po ní následovala soutěž v disciplíně trap.Odpoledne obě soutěže skončily a družstva i jednotlivci s napětím očekávali verdikt sčítací komise. Podle předběžných výsledků byla soutěž dosti vyrovnaná. Před nastoupenými soutěžícími vyhlásil vedoucí střeleb následující výsledky:V družstvech se jako první umístilo družstvo mysliveckého spolku Trojan a na krásném druhém místě družstvo mysliveckého spolku Svatý Antonín. V Jednotlivcích zvítězil Radek Vintr z MS Trojan, druhý byl Martin Matoušek a třetí Jarda Matoušek oba z MS Svatý Antonín. Po vyhlášení výsledků se všichni zúčastnění odebrali do společenské místnosti, kde se při dobrém jídle a pití spokojeně bavili až do večerních hodin.

Co říci závěrem. Snad jen to, že výsledky soutěžících, kteří se pravidelně těchto kondičních střeleb účastní jsou každoročně lepší a zkušenosti a střelecký um mohou uplatnit v lovecké střelbě. Všem děkuji za sportovní chování, za dobrou reprezentaci svých mysliveckých spolků a přeji mnoho loveckých úspěchů a spokojenost v osobním životě.
 

Lovecké střelbě zdar!

Text a foto: Pavel Kudrna

f12.jpgf13.jpgf14.jpgf15.jpgf16.jpgf17.jpgf18.jpg


Kazatelna je na svém místě.

Téměř po roce od zahájení výroby nových kazatelen našla první z nich své místo a bude sloužit svému účelu.
V pondělí 22.8.2016 jsme se sešli u Matoušků tentokrát v dostatečném počtu. Po krátké poradě jsme se dohodli na postupu práce a vyrazili na předem určené místo „U smeťáku“. Tam se nám podařilo po kratší době za pomoci traktoru John Dear Jirky Dohnala kazatelnu zvednout na své místo.
Všem brigádníkům patří dík.
Text a foto: Karel Kolář

kazatelna_na_miste.jpg


Jdeme do finále!

V právě probíhajícím teplém červnovém počasí finišujeme s výrobou kazatelen. Nyní se pravidelně každý týden scházíme a budujeme podstavce na které budou umístěny již hotové kazatelny. Všem zúčastněným brigádníkům patří velký dik!

 Text a foto: Karel Kolář

kazatelny-(1).jpg


Kondiční střelby před lovem srnců.

Stává se již tradicí, že se před lovem srnců scházíme u Půžů na chatě, kde společně s kamarády myslivci z mysliveckého spolku Trojan pořádáme kondiční střelby. Spolu s námi se střeleckého klání účastní i přátelé myslivci z blízkého i dalekého okolí a také přátelé myslivosti.Náš patron Svatý Hubert nám i přes nepříznivou dlouhodobou předpověď počasí dopřál příjemný slunný den a jedna mírná přeháňka, která se nad námi přehnala nám pohodu a příjemnou atmosféru, která zde panovala nepokazila. Střeleckou soutěž zahájil před nastoupenými účastníky náš myslivecký hospodář. Potom již předal slovo vedoucímu kondičních střeleb Martinovi, který poučil soutěžící především o bezpečnosti při střelbě a dále z pravidly soutěže. Přestože se na této soutěži nestřílí z loveckých zbraní je nutné bezpečnost při střelbě dodržovat i při střelbě se vzduchovkami. Střílelo se deset ran s oporou na redukovaný terč kamzíka, deset ran bez opory na red. terč prasete divokého a pět ran bez opory na prase na průseku – pohyblivý terč. Maximální počet nastřílených bodů byl tedy 250. Soutěžilo 24 borců mezi nimi i jedna mladá adeptka myslivosti, která si mimochodem vedla velmi dobře a v soutěži předčila i mnohé pravověrné myslivce. Na prvním místě  v soutěži s 244 body se umístil náš člen Pavel Kocanda, druhé místo si vystřílel Jiří Půža s 235 body a třetí s 230 body Radek Vintr z MS Trojan. Je nutno říci, že mezi ostatními účastníky soutěže nebyl žádný propastný rozdíl v počtu nastřílených bodů a celkově byla soutěž dosti vyrovnaná. Soutěžící a hosté kteří právě nestříleli si před chatou užívali družné zábavy s přáteli, vyměňovali si zkušenosti z myslivecké činnosti a tu a tam možná i byla slyšet  myslivecká latina, jak tvrdili zlí jazykové. To vše ale neodmyslitelně patří k myslivecké zábavě .  Na stolech bylo pro účastníky hojné občerstvení, které též přispívalo k dobré náladě. Zlatým hřebem dne byla ovšem večeře. Naši přátelé z mysliveckého spolku Trojan přinesli doslova famózně naložené panenky z divočáků, které jsme ve velké pánvi podlité červeným vínem uvařili na ohništi. Byly vynikající a našim přátelům patří velký dík všech zúčastněných.Další kondiční střelby úspěšně skončily a nám nezbývá než se těšit na příští. Doufám, že se s přáteli s kterými jsme si zde užili mnoho zábavy setkáme dříve než za rok. Další kondiční střelby nás totiž čekají v září na střelnici Stříbrný Dvůr.                                      Text a foto: Pavel Kudrna

k_str_2016_sp.JPG

Škody způsobené černou zvěří.

Dnes 26.4.2016 jsem obdržel zprávu od mysliveckého  hospodáře našeho spolku, že černá zvěř způsobila škody zemědělci z Hlávkova na čerstvé výsadbě brambor na poli za Jiřínskou křižovatkou. Žádal mě o pomoc s aplikací pachového ohradníku. Na poli již nás očekával náš kolega Tomáš Král, který má s aplikací pachového ohradníku již zkušenosti z úseku silnice od školy ve Vyskytné směr Plandry. Zde docházelo v důsledku opadu jablek,  které velmi chutnala srnčí zvěři k častým smrtelným střetům  zvěře s projíždějícími vozidly. Po aplikaci pachového ohradníku  zde již k žádnému usmrcení zvěře nedošlo. Protože Tomáš se na tuto akci uvolnil již dříve, měl již třetinu obvodu pole na vhodných místech nastříkáno pěnou. Vyrobili jsme tyčky, zatloukli je po zbylé ploše a na ně do kelímku nastříkali pěnu, která slouží jako nosič pachu odrazující zvěř.Potom jsme do pěny po celém obvodu pole aplikovali injekčně pachový ohradník. S mysliveckým hospodářem jsme domluvili časté kontroly pole, zda nedochází ke škodám i přes aplikovaný pachový ohradník. Doufáme, že pach ohradníku bude černou zvěř odrazovat stejně účinně jako zvěř srnčí.

Text a foto: Pavel Kudrna

skody_2016_4.jpg


Druhé společné norování.

V sobotu 23.4.2016  jsme se sešli na druhém plánovaném společném norování. Všechny myslivecké společné akce jsou plánovány s předstihem a rozpis akcí je rozdán na výroční schůzi mysliveckého spolku a posléze zveřejněn na našich webových stránkách, dostavili se pouze tři členové z 23 členů našeho mysliveckého spolku. S norníkem nám stejně jako při prvním norování ochotně vypomohl náš kolega a kamarád Tomáš Novák. Tímto mu velice děkuji, že si na naše norování udělal čas a byl ochoten vypomoci i svými praxí nabytými zkušenostmi v norování. Obeznali jsme  nory na Plandrech a v kázku u Vítkova lesa. I když jedna z nor se zdála nadějná a bordík do ní vsoukl, zvěř nehlásil a po chvíli noru opustil. Závěrem mohu konstatovat, že přestože  v žádné z obeznaných nor lišky nebyly, pro tlumení zvěře myslivosti škodící jsme udělali vše co bylo v našich silách a nyní se musíme více zapojit při individuálním lovu těchto šelem.

P1030349-(1).JPG

Tradiční společné norování 2016

Dne 16. dubna 2016 v 8 hodin se   k Rounecké  hájovně dostavilo pět členů mysliveckého spolku Svatý Antonín a dva hosté s norníky na tradiční společné norování lišek. Myslivecký hospodář Karel Kolář nás rozdělil na dvě skupiny a určil které nory skupiny obeznají. Obě skupiny nejprve obeznaly nory v lesní    části honitby a setkaly se nad přehradou. Výsledek byl takový, že v lesní části honitby  nebyla žádná nám známá nora obsazena. Protože se blížil čas oběda, přesunuli jsme se zrychleným pochodem k hájovně. Zde jsme si opekli vynikající klobásy a krátce si odpočinuli. Při této přestávce jsme zhodnotili dopolední výsledky norování a domluvili se, že společně obeznáme tři nory v mezích u Dvořákova rybníka.  První nora nebyla obsazena. Do druhé nory fenka jagteriéra vsoukla jak kulový blesk a po krátké chvilce vytrvale hlásila v jednom úseku složitého komplexu této letité nory. Po chvíli vysoukla a byla majitelem upnuta na vodítko. Zjistili jsme, že byla v kontaktu  se zvěří která noru obývala. Zkušení normistři přičichnutím k mordě fenky usoudili, že byla v kontaktu s jezevcem. Protože je doba lovu jezevce až od 1. září, noru jsme opustili a přesunuli jsme se k poslední noře. Tuto noru obeznával pes borderteriér našeho kamaráda Tomáše. Po vsouknutí do nory hlásil asi čtyři metry od vsuku na jednom místě kde intenzivně doléhal na zvěř. V okolí nory nebyly čerstvé pobytové znaky od jezevce a naopak mírně čpěla liščím pachem, usoudili jsme že bude obsazena liškou. Rozhodli jsme se noru otevřít v místě kde border doléhal na zvěř. Cirka v hloubce 140 cm jsme narazili na rozbočku ze které Tomáš vyndal svého bordíka. Pejsek byl odložen aby si odpočinul a dále pracovala fena jagteriéra. Vsoukla do levé chodby nory kde intenzivně hlásila. Určili jsme polohu zvěře a nad ní vykopali výkop. V průběhu kopání byla fena dvakrát  v krátkém kontaktu se zvěří v noře a po chvíli z nory vysoukla. Byla majitelem upoutána na vodítko a ošetřena . Po chvilce se kopající myslivci prokopali do nory a zjistili, že noru obývá dospělá liška. Lišku pomocí ocelového lanka vytlačili do prvního výkopu, kde byla ulovena.Nora byla posléze upravena do původního stavu. Závěrem lze toto norování hodnotit jako úspěšné a doufáme, že bude úspěšný i druhý naplánovaný termín norování v sobotu 23. dubna, ve zbylé části naší honitby.

Text a foto: Pavel Kudrna

norovani_1.jpg

Kazatelny.

Ve čtvrtek 14.4.2016 jsme se po zimní přestávce sešli abychom pokračovali ve výrobě nových kazatelen.

Na pořadu dne bylo hlavně zastřešení kazatelen,osazení okny a finální nátěr. Kazatelny jsou takto hotovy a připraveny k umístění v honitbě. Stačí  již jen vybrat vhodné místo a vyrobit podstavce pod kazatelny.
Poděkování patří zúčastněným brigádníkům (stále stejní obětavci) a nezbývá mi než doufat, že se příště objeví i někdo další. 

Text a foto: Karel Kolář

IMG_0694.JPG


Smutná zpráva.

j_matousek-(1).jpg

Výroční členská schůze.


V sobotu 12.3.2016 náš Myslivecký spolek uspořádal Výroční členskou schůzi. Za účasti mnoha kamarádů myslivců z našeho MS i ze sousedních spolků přečetli své výroční zprávy postupně předseda, hospodář, předseda revizní komise a finanční hospodář. Následovala diskuze kde zajímavý příspěvek pronesl předseda MS Bílý Kámen Pavel Jurek, který zároveň pozval naše členy na výroční schůzi na Hlávkov která se bude konat dne 26.3.
Po ukončení oficiální části následovala zábava spojená s dobrým jídlem, pitím a tancem. 

Text a foto: Karel Kolář

IMG_0570.JPG
IMG_0571.JPG
IMG_0572.JPG
 


Myslivecký ples 2016.

Rok uběhl jako voda a my jsme v pátek 15.1. opět uspořádali tradiční myslivecký ples v Rantířově. Sál byl opět nabitý k prasknutí. K tanci a poslechu hrála výborná skupina Preston. Nechyběla bohatá zvěřinová tombola (tři divočáci,bažanti,zajíc,srnčí zvěřinové balíčky).
Věřím,že se všichni dobře bavili a dovoluji si tímto všechny naše příznivce pozvat na příští ples který se bude konat 13.1.2017.

Nezbývá než poděkovat členům našeho spolku  za skvělou práci kterou odvedli při přípravě a organizaci plesu. Zvláštní poděkování pak patří paní Věře Nevrklové která nám opět připravila fantastický guláš a letos navíc i řízky! 

Text: Karel Kolář
 


Obeznaná černá zvěř.

Ve středu 6.1.2016 obeznal Tomáš Král v leči u svážnice divočáky.Jednalo se o celkem o čtyři kusy které se po delší době podařilo z leče vyhnat a dva z nich ulovit.
K úspěšnému lovu patřila i ulovená liška. 

Text: Karel Kolář