Štěpánský hon 2017

Letos jsme se na druhý svátek vánoční sešli u Rounecké hájovny na tradičním Štěpánském honu v hojném počtu. Počasí odpovídalo spíše březnu, bylo bez sněhu a nebylo napršeno, což uvítali zvláště naši kamarádi honci. Při nástupu nás vedoucí honu poučil o bezpečnosti při střelbě a seznámil se strategií lovu. V lesní části honitby jsme postupně obstavili tři leče. V první leči nám štěstí nepřálo, ve druhé leči jsme byli svědky smutné podívané,  která potvrdila nebezpečí drátěných oplocenek pro zvěř. V oplocence bylo několik kusů srnčí zvěře a před psem, který je v oplocence vyslídil, jedno vystresované srnče skočilo do oka oplocenky a zranilo se tak nešťastně, že muselo být utraceno. Ve třetí leči nám náš Patron Svatý Hubert dopřál lovecké štěstí a ulovili jsme zde dva kusy černé zvěře a lišku.Po třetí leči jsme se auty přepravili na tři leče do části honitby nazývané Zaják, za obec Vyskytnou. Zde jsme dvě leče obstavili a jednu leč protlačili nátlačkou s představenými lovci. V těchto lečích jsme ulovili jednoho zajíce.Na výřadu po Štěpánském honu jsme  vzdávali poctu  ulovené zvěři v počtu pro naší honitbu neobvyklém. Závěrem musím konstatovat, že letošní Štěpánský hon se vydařil, účastníci mají pěkné lovecké zážitky a nachozenými kilometry jsme odbourali kalorie nastřádané během vánočních svátků. Všichni se opět těšíme na další mysliveckou akci pořádanou mysliveckým spolkem Svatý Antonín.

Text a foto: Pavel Kudrna

P1040157-(2).JPG
 

P1040158-(2).JPG
P1040160-(1).JPG
P1040161-(1).JPG
P1040162.JPG
P1040163.JPG

Hon s Poslední lečí 2017

V sobotu 2.12.2017 jsme se za nádherného slunečného počasí sešli u Hájovny aby jsme zahájili již tradiční hon s Poslední lečí. Počasí vyšlo jako na objednávku,  -5º C, slunečno, cca. 3cm sněhu. I proto dorazilo velké množství lovcú i honců.

 Po slavnostním zahájení honu jsme vyrazili do honitby kde jsme do svačiny prošli čtyři leče. Padlo několik výstřelů na lišku ale bohužel bez výsledku.

Během svačiny (vynikající gulášová polévka) jsme se rozhodli změnit strategii lovu a naplánované leče obeznat. Lovci kteří provedli obeznání zvěře přinesli dobré zprávy. V houštinách za Hájovnou by měla být prasata. Ihned jsme vyrazili obstavit zmíněnou houštinu. Bohužel ale prasata byla již v pohybu a většině se podařilo uniknout ještě dříve než jsme celý obsáhlý komplex lesa obstavili lovci. Jedno menší prasátko ale utéct nestačilo a honcům se ho povedlo vytlačit na lovce. Mělo ale štěstí a nachytalo lovce nepřipravené.

Mírně zklamaní neúspěchem jsme se vydali k poslední části dnešního lovu, čekala nás úplná novinka! Bažanti! Na schůzi jsme se dohodli, že si letošní hon zatraktivníme lovem na bažanty. Zakoupili jsme pro tento účel 30 bažantů (25 slepic a 5 kohoutů). Našli jsme vhodné místo k vypuštění ve stráni nad Šimákem.

Myslím, že se nám na poprvé vše vydařilo, bažanti parádně lítali a lovci si po předchozích neúspěších přišli na své.

Hon jsme ukončili u kulturáku na Rounku. Na výřadu bylo nakonec 24 bažantů. Unavení jsme se již těšili na vynikající výpečky které nám uvařila paní Nevrklová. K tanci nám opět po roce zahráli kamarádi z Radošova. Hostů bylo tentokrát tolik, že jsme museli přidávat stoly a židle. A to jsme rádi!

Přeji všem kamarádům myslivcům krásné Vánoce a hodně zdraví v Novém roce.

Karel Kolář

1_DSC_0021.JPG
1_DSC_0025.JPG
1_P1040152.JPG
1_P1040154.JPG
1_DSC_0039.JPG
1_DSC_0042.JPG
1_DSC_0047.JPG
1_DSC_0073.JPG
1_DSC_0087.JPG
1_DSC_0127.JPG
1_DSC_0135.JPG


Radostná zpráva.
 

Dnes 15.11. 2017 se naší kamarádce, člence našeho mysliveckého spolku Lucii Hartmanové, narodila dcera Rozálie. Mamince a Rozálce přejeme hodně zdraví a štěstí. 


Úspěch členky našeho MS Lucky Hartmanové a jejího psa Brii.
 

V sobotu 14.10.2017 se v obci Hladov konaly Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Přihlášku si podala i členka našeho MS Lucka Hartmanová se svým psem německým křepelákem Briou z Doupovských strání. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 18 psů z toho dvě skupiny ohařů a jedna skupina ostatních plemen.
 

Známky Brii dosažené v jednotlivých disciplínách:

  • slídění a klid po výstřelu-4,4
  • hlasitost na teplé stopě-4 
  • dohledávka a přinášení pernaté-4
  • vlečka srstnatou zvěří-3
  • vodění na řemeni-4
  • přinášení z hluboké vody-4

Celkem získala Bria 214 bodů a stala se celkovým vítězem podzimních zkoušek.

Závěrem nezbývá než pogratulovat Lucce a jejímu psovi k úžasnému výsledku a zároveň poděkovat za skvělou reprezentaci našeho MS.

Text a foto: Karel Kolář

IMG_1355.JPG

Lov kachen na tahu.

V sobotu 30. září ráno jsme se letos již podruhé sešli na lov kachen na tahu. Kachny lovíme na Brázdově rybníku a když se dostaví více lovců, jdeme i na řeku. První lov na kachny nebyl úspěšný. Čtyři lovci a na výřadu byla jedna kachna. Při druhém lovu jsme ulovili dvě kachny divoké.Příčinou nízké úspěšnosti při lovu je nedostatečný počet lovců, nejsou obsazena všechna potřebná stanoviště a mnoho kachen odlétá bez výstřelu. Až druhou příčinou je chybená rána. K druhému lovu na kachny jsme se sešli tři lovci a pes, což je nejnižší počet pro společný lov.Nechápu, proč myslivci o tento lov nemají zájem. Stavy kachen jsou dostatečné, bažantí zvěř v honitbě již není a zaječí zvěř lovíme maximálně tři kusy za sezonu. Zde je tudíž možnost loveckého vyžití a není využita. Text:  Pavel Kudrna
Foto: Pavel Kudrna a Jaroslav Matoušek

P1040143.JPG

P1040144.JPG

Naháňka na černou zvěř.
 

Na úterý 26. září naplánoval myslivecký hospodář naháňku na černou. Sraz a nástup byl v 15,30 hodin u hájovny. Protože byl pracovní den, nedostavil se dostatečný počet lovců a honců. Rovněž počasí nám nepřálo a během dne byly časté přeháňky. Mlaziny v lečích, které jsme plánovali protlačit byly nasáklé vodou.
První obstavená leč byla Bartošíkova mlazina. Do leče nahánět zvěř nastoupil náš myslivecký hospodář, kolega Zdenek se svými teriéry a naše nová posila Lenka. V leči též skvěle pracovali tři němečtí křepeláci. V této leči černá nebyla a lišku, kterou psi vyslídili se nepodařilo vyhnat. 
Druhá obstavená leč byla pod svážnicí. Zde psi vyhnali lišku, která však využila velkého rozestupu lovců a leč opustila bez výstřelu.
Po chvíli se v dolní  části leče ozvalo  ostré hlášení jednoho z křepeláků a mezi dvěma lovci vyklusal jelen osmerák, následován psem. Protože jelení zvěř byla v naší příměstské honitbě pozorována v minulosti pouze dvakrát, jedná se o mimořádnou událost na kterou oba lovci budou dlouho vzpomínat.
Ve chvíli, kdy honci již leč dotlačovali , se za jejich zády ozvalo ostré hlášení psa ozývající se delší dobu z jednoho místa. Následně se přidal další pes a zvěř pomalu tlačili z leče. Za asistence honců se podařilo vyhnat lončáka černé zvěře, který přesadil svážnici. Dva výstřely ho však nezastavily a zmizel v protější mlazině. Po ověření nástřelu byl na stopu vypuštěn pes, který má s dosledem černé zkušenosti. Brzy se vrátil a o stopu již nejevil zájem.
Přestože se zvěř neulovila, většina účastníků si z naháňky uchová příjemné zážitky. Děkujeme všem, kteří se naháňky zúčastnili, zvláště honcům, pro které procházení mokrými mlazinami nebylo jednoduché. Pochvalu zaslouží také přítomní psi.

 Text a foto Pavel Kudrna
 

P1040134.JPG
P1040137.JPG
P1040138.JPG
P1040140.JPG
P1040141.JPG


Kondiční střelby Stříbrný  Dvůr 2017. 

  Dne 16.9.2017 ráno, jsme  se opět po roce  sešli s kamarády z mysliveckého spolku Trojan  na střelnici Stříbrný Dvůr. Cílem této střelecké akce je  kondiční příprava ve střelbě brokovou zbraní před loveckou  sezonou.Počasí  nebylo příznivé  a střídaly se časté dešťové přeháňky což ovšem zúčastněné myslivce neodradilo.Na nástupu uvítali střelce  předsedové a hospodáři mysliveckých spolků a vedoucí střeleb  je seznámil s jednotlivými položkami na loveckém kole a poučil o bezpečnosti při střelbě a zacházení  se zbraní. Následoval trénink, kde si mohli soutěžící oživit  své dovednosti pro následující soutěž.Soutěžilo se v jednotlivcích  a družstvech.V jednotlivcích  se  umístili:
1. Radek Vintr z MS Trojan,
2. Martin Matoušek  z MS Svatý Antonín,
3. Jindřich Bárta z MS Trojan. V družstvech již tradičně o prsa zvítězilo družstvo  MS Trojan.Po vyhlášení výsledků  si účastníci soutěže odvezli zbraně domů a komu to čas umožnil se ještě na střelnici vrátil, aby ve zdejší klubovně poseděl  s přáteli a při sklence zhodnotil své dnešní výsledky .
 Text a foto: Pavel Kudrna  

P1040023.JPG

P1040024.JPG
P1040027.JPG
P1040038.JPG
P1040074.JPG
P1040077.JPG
P1040079.JPG
P1040080.JPG
P1040083.JPG
P1040084.JPG
P1040087.JPG
P1040098.JPG
P1040095.JPG
P1040105.JPG
P1040106.JPG
P1040108-(1).JPG
P1040111.JPG
P1040113-(1).JPG
P1040117-(1).JPG
P1040118-(1).JPG
P1040120.JPG
P1040123.JPG

Africký mor prasat.

Vážení kolegové myslivci,
 
V souvislosti s výskytem afrického moru prasat Vás prosím o dodržování těchto zásad:
 

  • hlášení všech uhynulých a nalezených kusů černé zvěře na nejbližší pracoviště KVS. Domluvíme se na způsobu svozu kadáveru a odběru vzorku. Nálezci vždy náleží nálezné ve výši 1.000 Kč, které bude zasláno na jeho účet do 30 dnů.
  • zvýšení obezřetnosti při posuzování chování divokých prasat před odstřelem s ohledem na možné příznaky afrického moru (např. malátnost, poruchy pohybu, stahování se k vodním tokům). Střelené kusy se změněným chováním je možno ulovit a po odebrání vzorků po dohodě s KVS  poslat k laboratornímu vyšetření, které je hrazeno státem.
  • věnujte zvýšenou pozornost vyvrhování střelených kusů a při posuzování netypických nálezů na orgánech myslete v prvé řadě na možnost výskytu afrického moru (např. enormně zvětšená a křehká slezina, četné krváceniny v ledvinách, zvětšené mízní uzliny). Jestliže lovec nebo proškolená osoba budou mít jakékoliv pochybnosti o nálezu tak podezřelý kus pozastavte a kontaktujte nejbližší pracoviště KVS, případně lze využít mobil 720995209, který je na KVS dostupný mimo pracovní dobu.

Karel Kolář


Zachráněná srnčata!

Včera (6.6.) večer  jsem dostal informaci od soukromého zemědělce pana Váchy, že se  ve středu ráno chystá sekat louky u „Mlejnku“ na Plandersku. Ihned jsem oslovil členy našeho MS vlastnící lovecké psy s žádostí o pomoc. Okamžitě se  ochotně přihlásili Lucka Hartmanová a Pepík Nevrkla. Ráno se k nim přidal ještě Zdeněk Tůma a společně za pomoci loveckých psů objevili ve vysoké trávě dvě srnčata. Srnčata opatrně za pomoci trsů trávy přemístili do bezpečí kde si je jejich matka brzy najde. V tuto roční dobu je komunikace se zemědělci zvlášť důležitá protože dochází k obrovským ztrátám na zvěři jejím posečením. Technika je dnes na takové úrovni, že zvěř nemá žádnou šanci k úniku. Děkuji panu Váchovi za včasnou informaci i našim myslivcům kteří srnčata zachránili. Dále prosím nemysliveckou veřejnost, pokud najde v trávě srnče v žádném případě se ho nedotýkejte!!! Informujte myslivce ve svém okolí.

Děkuji.

Text a foto: Karel Kolář

Fotografie0287-(1).jpgFotografie0288.jpg
 


Umístění kazatelny v honitbě 2.6.2017.

Poslední ze tří vyrobených kazatelen již slouží svému účelu. Vzhledem ke škodám působených černou zvěří na pozemcích soukromých zemědělců jsme se rozhodli, že třetí kazatelnu umístíme tak abychom mohli tyto pozemky účinně hlídat, lovit zvěř a tím ji odradit od dalších návštěv a působení škod. Nově tedy  slouží kazatelna svému účelu  u přehrady nedaleko od místa kde dříve stávala kazatelna „U borovice“. Protože umístění kazatelny bylo technicky náročné ve stráni, opět jsme se neobešli bez pomoci traktoru Jirky Dohnala. Tímto díky Jirko. Brigády se dále zúčastnili: Pavel Kudrna, Jaroslav Matoušek, Jiří Dohnal st., Jiří Dohnal ml.,   Tomáš Král, Jiří Půža, Karel Kolář.

Všem patří poděkování! Brigáda se nakonec díky své náročnosti protáhla až do večerních hodin!

Text a foto: Karel Kolář

kazatelna_3.gif

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí uspořádal ve dnech 18. – 22. května 2017 chovatelskou přehlídku trofejí zvěře, ulovené v honitbách územního obvodu Magistrátu města Jihlavy v mysliveckém roce 2016.Přehlídka byla instalována v majestátním prostředí gotického sálu jihlavské radnice.Měli jsme zde příležitost vidět trofeje zvěře ze 74 honiteb, které jsou schváleny ve správním obvodu Magistrátu, s výměrou 81 007 ha. Na přehlídku trofejí bylo předloženo celkem 473 kusů trofejí srnčí zvěře, 8 ks jelení zvěře,17 ks daňčí zvěře, 11 ks mufloní zvěře, 8 ks černé zvěře, 4 ks trofeje z lišky obecné a 2 ks trofeje z jezevce.Správnost provedení odlovu z chovatelského hlediska posuzovala komise navržená Okresním mysliveckým spolkem Jihlava, jmenovaná tajemníkem Magistrátu města Jihlavy.Přehlídka trofejí byla hodnocena velmi kladně a pro mnohé myslivce, zvláště začínající byla i poučná.   Text a foto: Pavel Kudrna.
(Statistické údaje byly čerpány z katalogu vydaného Magistrátem města Jihlavy).

prehlidka_trofeji_2017.gif

Kondiční střelby před lovem srnců.

 V sobotu 13.5.2017 jsme se v patnáct hodin odpoledne opět po roce sešli u Půžů na chatě. Počasí nám přálo a vyjma krátké drobné přeháňky hladký chod kondičních střeleb nic nenarušilo.Tyto střelby se stávají velmi populární a každým rokem se počet účastníků navyšuje. Již od ranních hodin připravovali členové spolku Svatý Antonín zázemí pro účastníky této střelecké akce. I když ke střelbě na terče nepoužíváme lovecké zbraně, dbáme aby byla dodržována bezpečnost a na stanovištích mohou být pouze soutěžící kteří právě střílí. Na bezpečnost při střelbě a správné zacházení se zbraní dohlíží určený vedoucí střeleb. Další důležitou funkcí je zapisovatel bodů, který též určuje pořadí střelců na jednotlivé položky.V průběhu soutěže, se přátelé, kteří právě nestřílí mohou u stolů věnovat občerstvení a družné zábavě. Stejně jako loni, přispěli naši kamarádi s mysliveckého spolku Trojan do proviantu naší polní kuchyně luxusně naloženými panenkami z divočáků. Naši kuchaři z nich vykouzlili na ohništi výtečnou pochoutku. Dalším chodem byly výborné klobásy na černém pivu v podání Jirky Navrátila.Když střelecká soutěž skončila, všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků.Na prvním místě se umístil Radek Vintr z mysliveckého spolku Trojan, druhé místo si vystřílel náš člen Pavel Kocanda a na třetí pozici se umístil rovněž člen našeho spolku Jarda Matoušek. Nutno sdělit, že i ostatní soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a soutěž byla poměrně vyrovnaná.Následovala družná zábava a ti co nespěchali domů a měli volno, poseděli u roztopeného krbu v chatě, při ochutnávce moravských vín a i  stopečce ohnivé vody. Jen těžko se přátelé loučili s příjemným posezením a někteří již tradičně vítali před chatou nový den s vycházejícím sluncem.Co říci závěrem. Děkujeme všem přátelům, kteří přišli na tuto zdařilou akci a doufáme, že se na kondičních střelbách před lovem srnců se všichni opět setkáme ve zdraví. Text: Pavel Kudrna 
Foto: Pavel Kudrna a Bohumír Hrůza

P1030778.JPG
P1030766.JPG
P1030782.JPG
P1030772-(1).JPG
P1030785.JPG
P1030776.JPG
P1030813.JPG
P1030803.JPG
P1030815.JPG
P1030788.JPG
P1030794.JPG

Výstava myslivosti – Výstaviště Brno.

 V pátek 12.5.2017 ráno, vyrazili čtyři členové našeho mysliveckého spolku Svatý  Antonín a tři myslivci kamarádi, zhlédnout výstavu myslivosti na Brněnském výstavišti. V naší skupině myslivců byly dvě ženy myslivkyně. I když se na některých úsecích dálnice pracuje, proběhla cesta do Brna bez problémů a našli jsme zde i volné místo k parkování. Souběžně s výstavou myslivosti probíhaly i výstavy ANIMAL TECH, NATUR EXPO BRNO a LIVE STOCK VÝSTAVA ZVÍŘAT. Výstava myslivosti byla na mnohem nižší úrovni ve srovnání s výstavou ve Dvoře Králové nad Labem a postrádali jsme zde známé a renomované firmy, vyrábějící potřeby pro myslivce. Ovšem i tak bylo na co koukat a někteří kolegové si zakoupili potřeby pro myslivost.U stánku Jihomoravského kraje jsme potkali našeho kamaráda vinaře a měli jsme tu čest okoštovat mnoho druhů vín o kterých jsme se dozvěděli i mnoho zajímavého.  Prohlédli jsme si také pavilon s výstavou hospodářských zvířat, kde v té době odpovídal na dotazy zemědělců ministr pan Jurečka.Ochutnali jsme specialitu ze skopového masa a večer se spokojeni vrátili do svých domovů. 

Text a foto: Pavel Kudrna

P1030755.JPG

P1030756.JPG

P1030758.JPG

P1030761.JPG
P1030762u.JPG
P1030763.JPG
P1030765.JPG

Členská schůze 3. 5. 2017 
 

Dne  3. května se konala na Rounku členská schůze. Bylo projednáno vydání povolenek k lovu srnců a organizační záležitosti. Členská schůze přijala za členku Lucii Hartmanovou a za hosta Jiřího Půžu.
 


Zpráva z druhého společného norování 2017


V sobotu 22.4.2017 jsme se ráno sešli u hájovny na druhém společném norování. Přijelo sedm členů našeho mysliveckého spolku, dva honci a dva myslivci kamarádi se svými norníky. Počasí nám nepřálo, od rána drobně pršelo a terén byl rozbahněný. Protože bylo potřeba obeznat ještě několik nor, rozdělil nás hospodář na dvě skupiny v každé byl jeden norník. Dalším úkolem toho dne byla oprava umělé nory v Pískovně, kde při prvním norování zjistili myslivci probořené víko betonové skruže, která slouží jako kotel nory. Kolega Tomáš Král v týdnu vyrobil bytelné betonové víko a bylo potřeba ho na kotel usadit a zakrýt zeminou.

První skupina obeznávala nory nad Dvořákovým rybníčkem a na Hangárech. Nory  však byly neobsazené, i když norník do jedné z nor vsoukl a nějaký čas jí prověřoval.
Druhá skupina obeznávala tři nory poblíž obce Plandry. V noře pod řepkovým polem, přes jejíž vsuk byla nahrnuta hromada vzrostlých lískových keřů ze svážnice, kterou loni na podzim vybudovali lesáci, projevila fenka jagdteriéra zájem a vsuk ověřovala čichem. Po vpuštění do nory počala okamžitě hlásit a po chvíli na místě ostře doléhala na zvěř.Po deseti minutách vytrvalého hlášení vůdce fenky usoudil, že nyní čeká tvrdá práce nás myslivce. Byla potřeba motorová pila na vyčištění vsuku do nory a jejího okolí.Po vyčištění okolí jsme ověřili kde v podzemní noře hlásí norník a noru za ním otevřeli.Vůdce fenku z nory vyjmul a upoutal. Nora byla obsazena lišákem, kterého se nám po chvíli kopání podařilo ulovit.Je třeba ocenit výbornou práci feny a rovněž um a tvrdou práci myslivců a našich kamarádů, která byla završena úspěšným ulovením zvěře myslivosti škodící.
Po krátkém odpočinku a výměně zážitků z dnešního norování jsme se přesunuli k Pískovně a opravili zmíněnou umělou noru.

Text: Pavel Kudrna
Foto: Pavel Kudrna, Karel Kolář

P1030710.jpg

P1030715.jpg

P1030717.jpg


P1030730.jpg

Oprava umělé nory.P1030736.jpg

P1030738.jpg

 


Norování 16. 4. 2017

Netradičně v neděli 16.4. jsme se sešli u hájovny abychom obešli nory a pokusili se utlumit stavy zvěře škodící myslivosti.

Dvanáct účastníků “ norovací „ akce se rozdělilo na dvě skupiny a vyrazilo do terénu. Asi po třech hodinách jsme se sešli u Padlého jeřábu ani jedna skupina ale
na zvěř nenarazila. Zpáteční cestou k hájovně pes Libora Kumštara projevil zájem o noru u Svážnice kde intenzivně hlásil. Po krátkém kopání jsme ale zjistili, že nora není obsazená.
Potom následovala svačina a po svačině jsme se přesunuli na Zaják.Ani tady jsme ale na lišky nenarazili.

Přesto jsme se rozcházeli spokojení počasí vyšlo, v lese jsme viděli divočáka a danělu, sešli jsme se s přáteli ze sousedních honiteb.

Text: Karel Kolář
 


Naše účast na svodu.


V sobotu 15. dubna se ve Ždírci konal Jarní svod psů loveckých plemen. Na fotografii jistě poznáte, kdo se zúčastnil.

Text a foto: Karel Ženíšek

BA5DMIII4453.jpg


Jarní brigáda.


Za nádherného jarního počasí se sešlo 10 členů našeho MS a jeden kamarád z MS Ždírec Marek Vlach na první letošní brigádě.
V plánu byla výroba dřeva pro potřeby kulturního domu na Rounku a výsadba stromků pro obec Vyskytná nad Jihlavou ve stráni pod Rounkem.
V dobré náladě jsme se pustili do práce a podařilo se nařezat cca. 8m3  dřeva a vysadit 600 stromků(buků). Po práci jsme ještě chvíli poseděli.
Lucka Hartmanová ohřála gulášek a vypilo se nějaké to pivko. Myslím, že se vše vydařilo na jedničku a všem zúčastněným tímto děkuji.

Text a foto: Karel Kolář – myslivecký hospodář

IMG_1603.jpg

IMG_1604.jpg


Výroční členská schůze 2017

Myslivecký spolek Svatý Antonín pořádal v sobotu 11.3. 2017, na konci mysliveckého roku 2016 /2017,  výroční členskou schůzi v kulturním domě na Rouneku.
V 17 hodin byla výroční schůze zahájena předsedou mysliveckého spolku, který přivítal přítomné členy a hosty. Přednesl návrh programu schůze a nechal hlasovat o jeho schválení. Program výroční schůze byl schválen bez připomínek či doplnění programu.
Předseda MS následně poprosil přítomné aby povstali a tichou vzpomínkou uctili památku našich zesnulých myslivců a přátel. Dále seznámil účastníky s činností MS v uplynulém mysliveckém roce a seznámil je s plánem členských schůzí a akcí v následujícím mysliveckém roce. 
Předal slovo mysliveckému hospodářovi, který přítomné podrobně seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě, výčtem ulovené zvěře a brigádnickou činností v honitbě.
Následovala zpráva finančního hospodáře, který nás obeznámil se stavem účtu MS a pohybem financí na účtu v uplynulém mysliveckém roce.
Následovala zpráva předsedy revizní komise, který přečetl výsledky revizí v jednotlivých činnostech MS.
V následující diskuzi se přihlásil o slovo náš člen Josef Nevrkla, který v honitbě vykonává právo myslivosti již padesát let a byl dlouholetým mysliveckým hospodářem MS. Přinesl sebou starou kroniku a seznámil přítomné se životem myslivců za jeho dlouholeté myslivecké činnosti v honitbě. Bylo to vyprávění velice zajímavé a v lecčem pro mladou generaci myslivců i poučné. Až neuvěřitelný se zdál výčet ulovené drobné zvěře v šedesátých letech. Kdyby na schůzi nebylo přítomno několik pamětníků, možná by někteří mladí myslivci Pepu podezřívali, že nás krmí mysliveckou latinou.
Po ukončení diskuze předseda MS přednesl závěrečnou řeč a pozval přítomné k výborné večeři a občerstvení. Následovala volná zábava. K jejímu zpestření nám zahráli dva harmonikáři z Řehořova a všichni jsme si s radostí zazpívali lidové písně a došlo i na tanec.
Závěrem mohu konstatovat, že výroční členská schůze splnila své poslání a proběhla v přátelském duchu.
Všem přítomným děkuji jménem výboru za účast a těšíme se opět na setkání při další myslivecké akci.
 

Myslivosti zdar!

Text a foto: Pavel Kudrna

P1030705.jpg
P1030700.jpg
P1030702.jpg

P1030701.jpg
P1030699.jpg

P1030698.jpg

P1030697.jpg


Myslivecký ples který se konal v “ PÁTEK 13“ se vydařil!

tombola_2017-(1).jpg

Nezbývá mi než poděkovat všem členům mysliveckého spolku, jejich rodinám a kamarádům za skvěle odvedenou práci při přípravě a organizaci plesu.
Zvláštní poděkování pak patří paní Nevrklové za vynikající guláš a řízky které na tuto akci připravila.
Příští ples se bude konat 19.1. 2018.


hudba-(1).jpg