Štěpánský hon 2018 

Druhý svátek vánoční pořádá již tradičně náš myslivecký spolek Štěpánský hon. Tento rok byl sraz účastníků v kulturním domě na Rouneku.Myslivci a honci se před honem posilnili výbornou zabijačkovou polévkou, která byla k tomuto účelu připravena. Nástup a zahájení honu byl před kulturním domem. Následoval ostrý přesun k první obstavené leči za hájovnou. Zde jsme úspěšní nebyli. Rovněž druhá leč nám lovnou zvěř nevydala. Ve třetí leči se dvakrát chybně střílelo na zajíce. Čtvrtá leč po obeznání slibovala přítomnost černé zvěře, i když sněhová pokrývka nebyla souvislá a stopaři mohli na úsecích bez sněhu stopu přehlédnout. To se po protlačení leče honci a psy také potvrdilo. V této leči se psům podařilo vyslídit lišku, která v horní části leč opustila. Lovci na stanovištích měli nabito jednotnou střelou a již nestíhali přebít. Lišku chybili a tudíž i tato leč skončila bez úlovku. Poté jsme se přesunuli na dvě leče pod rybník Honzák. Tady byla ulovena kuna skalní a chyben lončák černé zvěře.
 Ukončení honu a pocta ulovené zvěři proběhla u kulturního domu. Myslivci a honci byli pozváni  do sálu k pozdnímu obědu a občerstvení.
 Závěrem musím konstatovat, že zvěř má stejnou šanci jako lovec a mnohdy se jí podaří leč opustit tak šikovně, že lovec chybí, nebo zvěř ani nezpozoruje. Dnešní hon potvrdil pravidlo. Myslivci a honci však proto smutní nebyli, protože prožitý den v nádherné přírodě naší honitby a  úlovek kuny, která značně škodí predací na drobném ptactvu a mláďatech zaječí zvěře jim dnešní neúspěch vynahradil.      

                                                          Text a foto Pavel Kudrna

Stepansky-hon-2018-1.jpg

Stepansky-hon-2018-2.jpg

Stepansky-hon-2018-3.jpg

Stepansky-hon-2018-4.jpg

Stepansky-hon-2018-5.jpg

Stepansky-hon-2018-6.jpg


Karel 50
 V pátek 21. prosince oslavil své 50. narozeniny náš kamarád,myslivecký hospodář a pravověrný myslivec Karel Kolář. Oslava se konala v kulturním domě na Rouneku. Své významné životní jubileum zde Karel oslavil  s rodinou, myslivci a dobrými přáteli. Skvělého jídla a pití zde bylo tolik, že hosté neměli šanci ho zkonzumovat. K poslechu a tanci hrála živá hudba a oslava narozenin se protáhla do pozdních nočních hodin. Milý Karle, jménem hostů Ti srdečně děkuji za pozvání, skvělou zábavu a výborné občerstvení, které jsi pro nás připravil. Do další padesátky Ti přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Mnoho mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů.                                                                     Text a foto Pavel Kudrna

P1050071-(2).JPG

P1050074.JPG

P1050062.JPG

P1050094.JPG

P1050098.JPG

P1050099.JPG

P1050104.JPG

P1050132.JPG


Poděkování
 Poděkování patří všem myslivcům kteří se v zimě vzorně starají o zvěř. 
                                                                                      Karel Kolář 

PODEKOVANI.jpg


Zima v honitbě 
 V noci na 11. prosince začalo drobně sněžit. Padal mokrý sníh,  teplota byla během dne jen několik stupňů nad bodem mrazu a v noci klesala mírně pod nulu. Po dva následující dny intenzivně sněžilo, přičemž 12. prosince byla intenzita sněžení několikrát tak hustá, že nastávala tkzv. bílá tma. Provoz na silnicích zkolaboval a to i v Jihlavě. Do večera  nasněžilo 30 cm mokrého sněhu, místy i více. V noci na 13. prosince sněžení ustalo a ráno teploměr ukazoval -7 C.  Myslivci již během těchto dnů počali přikrmovat objemným krmivem. Pro myslivce, kteří nemají možnost si seno nasušit, naše MS zakoupila 150 kg balík kvalitního vojtěškového sena.Přiložené fotografie jsem nafotil 12. prosince v dopoledních hodinách.                                                                    Text a foto Pavel Kudrna  

email-seznam-2-(1).jpg

email-seznam-3-(1).jpg

email-seznam-4.jpg

email-seznam-5.jpg

email-seznam-6.jpg


Hon s poslední lečí 2018 

V sobotu 1.12. 2018 jsme se ráno sešli u hájovny  na tradiční hon, který  zakončujeme  poslední lečí. Náš patron svatý Hubert nám dopřál skvělé počasí. Do rána napadlo několik centimetrů sněhu a mírně přituhlo.Přítomní lovci a honci byli po příjezdu zaregistrováni v seznamu účastníků honu. Nástup zahájil  uvítací fanfárou na borlici náš kolega Luboš.Po slavnostním uvítání přítomné lovce poučil vedoucí honu o bezpečnosti při střelbě, s výčtem lovené zvěře a signály v lečích.Po nástupu dvě řady lovců následovaly své závodčí a obstavily první velkou lesní leč. V této rozsáhlé leči byl uloven první zajíc a chybena liška. Ve druhé obstavené leči byla vypuštěna bažantí zvěř. Zde jsme i s následnou dohledávkou ulovili 36 kusů bažantí zvěře ze 40 vypuštěných kusů, což je úspěšné. Následovaly dvě leče nátlačkou s představenými lovci. V druhé leči jsme ulovili zajíce.Potom nás již čekala vynikající  gurmánská svačina u hájovny, kde již hořel oheň. Znavení lovci a zejména honci ocenili vydatnou a teplou svačinu, která jim dodala energii ke dvěma plánovaným odpoledním lečím.Po svačině jsme se po svážnici přesunuli k první odpolední leči, kterou tvoří husté smrkové nálety a je pro černou zvěř atraktivní. Dnes nám štěstí nepřálo a černá zde nebyla. Psům se  podařilo vyslídit lišku, která po chybených ranách unikla. Následovala další obstavená leč, nazývaná Bartošíkova mlazina. Zde jsme do lovné zvěře nepřišli. Po této leči jsme odjeli do obce Rounek, kde byl připraven výřad . Při svitu ohňů byla vzdána pocta ulovené zvěři a po ukončení výřadu byli všichni přítomní pozváni do kulturního domu k poslední leči.Tam na nás již čekala vynikající zvěřinová večeře, kterou nám připravili manželé Nevrklovi a Zdenek Tůma, kterým tímto za všechny děkuji.Na stolech se v průběhu večera servírovalo ještě mnoho dobrot a nápojů všeho druhu. K poslechu a tanci nám zahrála hudební skupina z Radošova. Dekorování úspěšných lovců, honců a hostů bylo oceněno potleskem přítomných. Zasedal také myslivecký soud, který vynesl tresty nad myslivci, kteří se provinili vůči mysliveckým tradicím, mluvě a zvykům. V průběhu večera byla tažena tombola. V tombole bylo mnoho hodnotných cen, nechyběla zvěřina a hlavní cenou bylo sele černé zvěře.Na závěr chci poděkovat všem, kteří se honu zúčastnili za dobré a korektní chování, úspěšným lovcům za dobrou ránu a honcům za jejich výkon a těšíme se na shledanou na Štěpánském honu.


                                                           Text Pavel Kudrna, foto Jakub Hradecký.

P1040993-(2).JPG

P1040995.JPG

P1040997.JPG

P1050011.JPG

P1050018.JPG

P1050019.JPG

stazeny-soubor-(5).jpg

stazeny-soubor-(7).jpg

stazeny-soubor-(9).jpg


Letošní výkup spodních čelistí černé zvěře 

Okresní myslivecký spolek Jihlava prováděl ve dnech od  5.11.2018 do 12.11.2018 přejímku dolních čelistí selat a bachyněk (Lončáků) černé zvěře. Jednalo se o čelisti černé zvěře, ulovené od 1.11.2017 do 31.10.2018 v honitbách územního obvodu Magistrátu města Jihlavy a v honitbách územního obvodu Mě.Ú. Telč.
V letošním roce bylo k výkupu čelistí předloženo 642 kusů.Pro srovnání, v loňském roce bylo předloženo 680 kusů čelistí.
V kanceláři OMS Jihlava jsme čelisti seřadily podle počtu kusů a honiteb. Kontrolovaly se především datumy lovu a shody s veterinárními protokoly. Dále se posuzoval věk ulovené zvěře, (Sele, lončák) a stav čelisti, to znamená úplnost a dále preparace. Zjevně špatně určený věk, jak ve stáří, tak v pohlaví ulovené černé zvěře jsme označili na čelisti a rovněž v sumáři.
Překontrolované dolní čelisti černé zvěře se průběžně odvážely do skleníku Správy městských lesů Jihlava, kde 14.11.2018 proběhl výkup tříčlennou komisí Kr.Ú. Vysočina z Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení lesního hospodářství a myslivosti. Komise důsledně kontrolovala každou jednotlivou čelist a nekompromisně vyřazovala čelisti, jenž podle stavu chrupu neodpovídaly uváděnému věku v sumáři.
Závěrem mohu říci, že mnozí myslivci si nechají vyřadit předkládanou čelist jen proto, že jí špatně vypreparují. Dále mě mrzí, že často dochází ke špatnému popisu předložených čelistí, čímž hodnotitelům ztěžují práci. Přitom manuál k preparaci a předkládání čelistí je vždy a včas ke stažení na web. stránkách OMS Jihlava.  

                                                                              Text a foto Pavel Kudrna

Vykup-celisti-1.jpg

Vykup-celisti-2.jpg


Lončák!
Mimořádný úlovek dopřála bohyně lovu Diana našemu kamarádovi, předsedovi našeho MS, Pavlovi Kudrnovi. V „Dubině“ minulý týden ulovil divočáka o živé váze asi 120kg. Při bližším ohledání uloveného kusu jsme zjistili, že se jedná o lončáka! Taková velikost a váha je u takto mladého zvířete velmi neobvyklá.

                                                            Text:Karel Kolář, foto:Pavel Kudrna

Loncak!-2-(1).JPG

Loncak!-1.jpg

Loncak!-3.jpg

Naháňka na černou zvěř

V sobotu 27. října 2018 pořádal náš myslivecký spolek naháňku na černou zvěř v lesním komplexu honitby. I když předpověď počasí nebyla příznivá a od ranních hodin neustále pršelo, jsme to nevzdali a šli do toho prsama.  Rozhodli jsme se tak na základě neustálých stížností zemědělců hospodařících v honitbě, jímž černá způsobuje škody buchtováním na loukách a pastvinách.Naplánovali jsme čtyři obstavené leče. V první leči byla prasata a podařilo se ulovit dvě selata a lišku. V druhé leči byla liška, které se však podařilopo chybené ráně leč opustit. V dalších dvou lečích jsme do lovné zvěře nepřišli.Výsledek naháňky byl velmi dobrý, za což patří dík zejména honcům, kteří doslova v nelidských podmínkách vydrželi prohnat všechny čtyři leče. Dík a lovu zdar patří též úspěšným lovcům a samozřejmě všem účastníkům této zdařilé naháňky. 


                                                                     Text a foto Pavel Kudrna

Nahanka-1-27-10-2018.JPG

Nahanka-2-27-10-2018-(1).JPG

Nahanka-3-27-10-2018.JPG

Nahanka-4-27-10-2018.JPG


Letnina

Jak je snad všem známo myslivost není jen o lovu zvěře ale jde v první řadě o její péči a chov. I proto se již v létě myslivci připravují na zimní období kdy zvěř strádá nejvíc. Jedná se zejména o sklizeň a sušení sena, zajištění jadrného krmiva do krmelců atd…Velmi důležitým zpestřením krmiva pro zvěř je tzv.letnina. Jedná se zejména o usušené maliní a nebo jiné vhodné byliny. Toto je nejlepší zvěři předkládat zejména v lednu či únoru kdy je zvěř v nejhorší kondici.

                                                                               Text Karel Kolář, Foto Zdeněk Tůma

Letnina.JPG
 


Dary lesa
Po ranní čekané jsem navštívil dvě lesní zákoutí a příroda mne štědře obdarovala.Lesu dík, Pavel.
                                                                               Text a foto Pavel Kudrna

Dary-lesa-1.jpg

Dary-lesa-2.jpgKondiční střelby – Stříbrný Dvůr 2018

V sobotu 8.9.2018 ráno jsme se opět sešli s kamarády z mysliveckého spolku Trojan na tradiční soutěži ve střelbě na loveckém kole. Počasí se vydařilo a myslivci měli příležitost porovnat své dovednosti ve střelbě z brokových zbraní. Výsledky  byly dosti vyrovnané a umístit se na prvních třech pořadích bylo pro jednotlivce náročné.Po ukončení střeleb jsme poseděli u dobrého jídla a sdělovali si zážitky ze soutěže a myslivecké činnosti.                                                                                 Text a foto Pavel Kudrna

Kondicni-strelby-1.jpg

Kondicni-strelby-2.jpg

Kondicni-strelby-3.jpg

Kondicni-strelby-4.jpg

Kondicni-strelby-5.jpg

Kondicni-strelby-6.jpg

Kondicni-strelby-7.jpg

Kondicni-strelby-8.jpg


Koroptev polní Zatím, snad zázrakem přežívají. Pozorovat je můžete již pouze místy, v blízkosti obytné zástavby obcí a měst.                                                                                  

Text a foto Pavel Kudrna

Koroptev-1.jpg

Koroptev-2.jpg


Nová umělá nora
Na konci srpna jsme v honitbě instalovali další umělou noru. K potřebnému výkopu jsme použili těžké techniky čímž jsme si ušetřili spoustu práce. Umělé nory se budují pro snadnější lov škodné zvěře a zároveň zajišťují bezpečnost pro lovecké psi. V honitbě máme takových umělých nor několik již mnoho let. Jejich význam pro chov drobné zvěře je nesporný. Tlak predátorů na zajíce a další drobnou zvěř je obrovský a bez zásahu myslivců by se stavy této zvěře dále dramaticky snižovali. 

                                                                Text a foto Karel Kolář

email-seznam-1.jpg

email-seznam-2.jpg

email-seznam-3.jpg


Extrémní  sucho

Vlna vysokých teplot a extrémního sucha které zasáhlo v letošním létě celou Českou republiku trápí i nás myslivce. Potravinová nabídka pro spárkatou zvěř se díky suchu velmi zúžila. Předčasné sklízení obilovin a kukuřice , rychlé zpracování půdy situaci ještě zhoršuje. Nejhůře sucho ze zvěře vnímá zajíc, který jen velmi nerad opouští  své teritorium a k vodě se dostává velmi obtížně. Spárkatá zvěř se nyní zdržuje hlavně u vysychajících vodních toků.

   Na fotografiích je vidět koryto Maršovského potoka, který jindy vydatně zásobuje vodou Hubenovskou přehradu a velmi nízký stav vody v přehradě.

                                                                        Text a foto Karel Kolář

email-seznam-(2).jpg

email-seznam-(3).jpg

email-seznam-(4).jpg

email-seznam-(5).jpg
 


                               Vydařená oslava 70. narozenin                              

V sobotu 18.8. oslavil náš dlouholetý člen kolega a kamarád Pepík Nevrkla významné životní jubileum. V kulturním domě na Rounku byla pro oslavence a jeho hosty připravena hostina vskutku královská! Stoly se prohýbali pod náporem jídla a pití. Počet jednotlivých chodů si již ani nepamatuji. K tomu všemu vyhrávala skvělá živá kapela. Byl to pro všechny zúčastněné opravdu skvělý zážitek.

Na závěr mi nezbývá, než poděkovat hostiteli a jeho rodině za pozvání a zároveň popřát, HODNĚ ZDRAVÍ A VITALITY DO DALŠÍCH LET PEPÍKU!!!  

                                                                         Text a foto Karel Kolář

email-seznam-(1).jpg


Srnčata
IMG_0752.PNG

Foto: Karel KolářKaliště černé zvěře


Tři ze snímků pořízené fotopastí. Kaliště černé zvěře v lesním komplexu naší honitby v roce 2017. 

                                      Text a foto Pavel Kudrna

PTDC0006.JPG

PTDC0013.JPG

PTDC0055.JPGKondiční střelby 2018

V sobotu 12.května pořádal náš myslivecký spolek Svatý Antonín již tradiční kondiční střelby před zahájením lovu srnců. Střelby jsou pojaty formou soutěže jednotlivců a i když se nestřílí loveckou zbraní je samozřejmostí dodržování bezpečnosti při střelbě a zacházení se zbraní.  Zahájení střelecké akce bylo v patnáct hodin a zázemí nám poskytla opět Půžova chata s přilehlým pozemkem. Dopoledne naši myslivci připravili vše potřebné aby soutěžící a hosté měli dobré podmínky. Soutěže se účastní naši myslivečtí sousedé z MS Trojan, mnoho kamarádů myslivců z blízka i daleka a přátelé myslivosti. Po vyhlášení výsledků střelecké soutěže si všichni najdou čas pro posezení s přáteli, družnou zábavu a výměnu zkušeností z myslivecké praxe.
Výsledky soutěže jsou rok od roku lepší,  vyrovnanější a svědčí o dobré přípravě střelců.O první místo se museli pro stejný počet bodů dva soutěžící rozstřelovat. Pořadí prvních tří soutěžících bylo následující: První místo si vystřílel host soutěže Vintrlík Martin z Rantířova, druhý v pořadí byl po rozstřelu kamarád Taraba Pavel z MS Trojan a třetí místo vystřílel náš kamarád a člen MS Matoušek Jaroslav.
Vítězům srdečně gratulujeme a ostatním soutěžícím patří dík za účast a též uznání za dobré střelecké výsledky.
Již nyní se těšíme na další klání ve střelbě na loveckém kole 8.září v 9 hodin na střelnici Stříbrný Dvůr.
 

                                  Text a foto Pavel Kudrna


P1040426-(1).JPG

P1040428.JPG

P1040434.JPG

P1040449.JPG

P1040460.JPG

P1040464.JPG

P1040466.JPG


Nový přírůstek v honitbě

Foto: Zdeněk Tůma 

d13d5967-77cd-4746-9451-bc6dfb16fbc9.JPG

f7437e3b-ee11-4407-9a94-8dd1175bc018.JPG


                        Výcvik adeptů – Stříbrný Dvůr


V sobotu 28. dubna probíhal na střelnici Stříbrný Dvůr výcvik adeptů myslivosti. Výuka byla rozdělena na dvě části. Sborka, rozborka a čistění zbraní a bezpečné zacházení se zbraní, a nakonec střelba na terč. Výcviku se zúčastnili také tři adepti, kteří v naší honitbě vykonávají praxi.                                                                 Text Pavel Kudrna, foto Karel Ženíšek

Adepti-na-vycviku.jpg


Norování 21.4.2018

Druhé společné norování 2018.

V sobotu 21.dubna ráno jsme se opět sešli u hájovny na druhém společném norování lišek. Protože tentokrát se svými norníky přijel pouze náš kamarád Tomáš a dostavil se menší počet členů MS, nory jsme obeznávali v jedné skupině. Přesunuli jsme se na Zaják. Zde máme jednu umělou noru a několik přírodních nor. Žádná však nebyla obsazena. Zbývalo prověřit dvě nory poblíže obce Plandry. První z nor byla obsazena liškou. Po výborné práci norníků jsme určili místo, kde noru odkryjeme. Po úporné práci pilkou, sekerou, lopatou a krompáčem jsme odkryli rozbočku nory a vyjmuli norníka, který až do této chvíle bránil lišce uniknout do jiné části nory. A že to nebylo pro psa snadné, bylo vidět na zraněné mordě. Tomáš norníka ošetřil, napojil a odložil k odpočinku. Poté vsoukl do odkryté nory sám Tomáš a určil směr a vzdálenost dalšího výkopu. Po chvilce kopání jsme z nory vybrali pět liščat a poté ulovili i dospělou lišku. Druhá ze zdejších  nor obsazena nebyla.Nutno však říci, že i druhé norování bylo úspěšné a v době kladení mláďat zvěře jsme honitbu zbavili od šesti predátorů.                                                                     Text a foto Pavel Kudrna

P1040301.JPG

P1040302.JPG

P1040316.JPG

P1040331.JPG


Norování 14.4.2018

První společné norování 2018. V sobotu 14. dubna naplánoval náš myslivecký spolek Svatý Antonín norování lišek. Dostavilo se devět členů našeho spolku, tři adepti myslivosti,dva hosté a již tradičně naši kamarádi myslivci a zkušení normistři Tomáš a Libor se svými  norníky. Na nástupu nás myslivecký hospodář rozdělil na dvě skupiny. První skupina obeznala nory v lesním komplexu naší honitby. Žádná z obeznaných nor nebyla liškou obsazena. Druhá skupina se přesunula do mezí nad Dvořákovým rybníčkem. Zde jsou tři nory a téměř každý rok zde vynorujeme lišky. Jedna z nor byla obsazena také letos. K výkopovým pracím musela být použita technika. Kolega Jarda po chvíli práce odkryl kotel, kde bylo šest liščat. V noře se nám také podařilo ulovit  dospělou lišku.Když jsme noru a okolí uvedli do původního stavu, vrátili jsme se k hájovně, občerstvili se a sdělovali si vzájemně zážitky z dnešního dne.První letošní norování bylo úspěšné a splnilo náš cíl v tlumení zvěře myslivosti škodící. Příští společné norování je za týden, kdy budeme obeznávat nory v části honitby nazývané Zaják.                                                                      Text a foto Pavel Kudrna

P1040263.JPG

P1040272.JPG

P1040278.JPG

P1040291.JPG


Bobr Evropský (Castor fiber)

Je až metr velký hlodavec a dosahuje do 30. kg hmotnosti. Po jihoamerické kapybaře je druhým největším hlodavcem.Díky dokonale husté srsti, plovacím blanám a dlouhému plochému ocasu (Veslu) je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Jeho potravu tvoří různé byliny, větvičky a lýko stromů.Bobr byl v minulosti lovnou zvěří. Jeho kožešina byla velmi ceněna, vyhledávanou byla i jeho zvěřina a výměšek bobří pachové žlázy, castoreum, lidově nazývaný bobří stroj byl užíván v léčitelství.V Českých zemích byl vyhuben na počátku 19 století. Do ČR se začal znovu vracet migrací z Rakouska koncem druhé poloviny 20. století. V současné době je bobr na našem území i přes značné škody, které způsobuje v lesnictví a zemědělství řazen mezi zvláště chráněné živočichy. V Jihomoravském kraji způsobil mezi roky 2004 – 2009 škody za 5 milionů korun. Škody hradí stát a požadavek na regulaci bobrů odstřelem nebyl povolen.V části naší honitby pozoruji bobra evropského od loňského jara. Pořídit dobrý snímek zvířete se mě prozatím nepodařilo pro jeho značnou ostražitost a převážně noční aktivitu. Přikládám fotografie pobytových znaků bobří přítomnosti v honitbě.

                                           Text a foto Pavel Kudrna

P1040224.JPG

P1040235.JPG

P1040241.JPG

P1040243.JPG

P1040246.JPG


Výroční členská schůze mysliveckého spolku                                                 
                                    Svatý Antonín 2018

V sobotu 10. března 2018  se konala v kulturním domě na Rounku výroční schůze našeho mysliveckého spolku.V sedmnáct hodin se vyzdobený sál zaplnil myslivci a  pozvanými hosty. Schůzi zahájil předseda MS, přivítal přítomné a seznámil je s programem výroční schůze. Vyzval všechny k uctění památky našich zesnulých kamarádů a přátel minutou ticha a vzpomínkou.Předseda MS přednesl svoji zprávu o činnosti MS v uplynulém mysliveckém roce. Předal slovo mysliveckému hospodářovi, který seznámil přítomné s výčtem ulovené zvěře, s problematikou v lovu a chovu zvěře v honitbě a s mysliveckým hospodařením.Poté dostal slovo finanční hospodář, který nás seznámil s finančním hospodařením spolku.Nakonec vystoupil předseda revizní komise se svojí revizní zprávou, ve které upozornil na řadu zjištěných závad v organizačních záležitostech naší členské základny.Následovala diskuse. Jako první měl diskusní příspěvek předseda sousedního mysliveckého spolku Trojan, který nám poděkoval za pozvání a seznámil nás s hospodařením a mysliveckou činností v jejich honitbě. Dále se diskutovalo o chystaném zvýšení členských příspěvků navrhovaném ČMMJ od roku 2019. U příležitosti výroční členské schůze MS byly předány dva dary. První byl předán naší člence Lucii Hartmanové k narození její dcery Rozálky. Druhý dar byl předán paní Věře Nevrklové za to, že nám nezištně připravuje vynikající pokrmy na naše myslivecké akce. Po oficiálním ukončení výroční členské schůze byli přítomní pozváni na vynikající zvěřinovou svíčkovou, kterou pro nás uvařila Věrka se svými pomocníky. Následovala volná zábava, kterou zpestřili svým vystoupením dva harmonikáři. Myslím, že se všichni dobře bavili a někteří opouštěli kulturní místnost až v pozdních nočních hodinách.                                           Text Pavel Kudrna, fotografie Jakub Hradecký.

stazeny-soubor-(3).jpg

IMG_5004-(2).JPG

stazeny-soubor-(1)-(2).jpg

stazeny-soubor-(1).jpg

stazeny-soubor-(2).jpg

stazeny-soubor-(4).jpg


Oprava krmelce

Ve středu 14. února za pěkného počasí Pavel Kudrna a Fanda Obrdlík opravili krmelec za obcí Rantířov. 

IMG_20180214_105809.jpg

IMG_20180214_103223-(4).jpg

IMG_20180214_111823.jpg
 


Myslivecký ples 2018

Tradiční  ples mysliveckého spolku Svatý Antonín se v letošním roce konal 19.ledna v kulturním domě Rantířov. Plesu předcházela výzdoba a příprava sálu. 

Účastníkům plesu k tanci a poslechu hrála již tradičně populární hudební skupina Preston, jejíž profesionální úroveň stále roste. Pořadatelé pro hosty  plesu připravili několik kulturních vložek v podobě vystoupení mladého tanečního páru Igora Růžičky a Žanet Jarolímkové z taneční školy Česká Lípa. Dalším hodnotným zpestřením plesu bylo vystoupení ženské taneční skupiny Kamenské ženy. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem a kladným hodnocením publika.

Pořádající myslivci však dobře vědí, že nejen kulturou živ je člověk a proto pro hosty plesu  připravili vynikající zvěřinový guláš a široký výběr nápojů všeho druhu.

Po půlnoci byla losována tombola ve které na výherce čekalo 164 hodnotných cen.Závěrem musím napsat, že hosté letošní ples hodnotili velmi kladně o čemž svědčil stále zaplněný taneční parket a tlak na prodejce občerstvení všeho druhu. Ovšem, toto je cílem nás pořadatelů, protože spokojenost hostů je naší první prioritou.Již se opět těšíme a tímto naše příznivce zveme na další myslivecký ples, který se bude konat 11.ledna 2019 v kulturním domě obce  Rantířov.
Text a foto Pavel Kudrna

Myslivecky-ples-2018.JPG

Myslivecky-ples-2018-(2).JPG

Myslivecky-ples-2018-(3).JPG

Myslivecky-ples-2018-(4).JPG

Myslivecky-ples-2018-(6).JPG

Myslivecky-ples-2018-(7).JPG

Myslivecky-ples-2018-(8).JPG

Myslivecky-ples-2018-(9).JPG

Myslivecky-ples-2018-(11).JPG

Myslivecky-ples-2018-(10).JPG


Úspěšná naháňka na černou zvěř v honitbě MS Trojan –              
Bílý Kámen 6.1.2018.
 

V sobotu 6.1.2018 pořádali naši kolegové z mysliveckého spolku Trojan tradiční naháňku na černou zvěř. Naháňky se zúčastnilo téměř sedmdesát lovců, dostatečný počet honců a také loveckých psů. Lovilo se ve dvou velkých  obstavených lečích a bylo dosaženo rekordního počtu ulovené černé zvěře v historii  honitby a snad i na Vysočině. Na výřadu leželo dvacet kusů ulovené černé zvěře a dvě lišky.
Děkujeme našim kamarádům za pozvání a přejeme úspěšným lovcům, Lovu zdar !

Text Pavel Kudrna,  foto Bohumír Hrůza

180106_honBK-(79).JPG
180106_honBK-(83).JPG
180106_honBK-(84).JPG
180106_honBK-(4).JPG
180106_honBK-(117).JPG
180106_honBK-(120).JPG
180106_honBK-(128).JPG