Hon s poslední lečí 2019

V sobotu 7. prosince ráno jsme se sešli u hájovny, kde byl proveden nástup před dnešním honem. Počasí nám nepřálo, nad ránem se vytvořila na vozovkách ledovka a mnozí myslivci se na dnešní hon proto ani nedostali. Během dne byla obleva a drobné dešťové přeháňky.Nejvíce vytrpěli honci, protože smrkové mlaziny byly doslova nacucány vodou. Do svačiny jsme i přes zmíněné těžkosti uskutečnili čtyři leče. Po vydatné svačině a krátkém odpočinku ještě tři obstavené leče.
Výřad ulovené zvěře byl u kulturního domu v obci Rounek, kde jsme měli připravenou i „Poslední leč“. Na výřadu jsme vzdali mysliveckou poctu ulovené zvěři v následujícím počtu: Jeden kus lončák prasete divokého, dva kusy zaječí zvěře  a třicet kusů bažantí zvěře.Po výřadu nás v kulturním domě čekala výborná večeře a občerstvení všeho druhu v průběhu celého večera.Byli dekorováni úspěšní lovci a honci.Nechyběl ani přísný myslivecký soud, který potrestal myslivce, kteří se provinili vůči mysliveckým tradicím a zvykům. K poslechu a tanci nám hrála již tradičně skvělá hudební skupina s Třebíče. Zlatým hřebem večera bylo tažení osudí bohaté tomboly,ve které mimo jiné byla i dvě selata černé zvěře a deset bažantů. 
Závěrem bych rád poděkoval všem myslivcům MS, kteří se na přípravě této zdařilé myslivecké akce podíleli a těšíme se opět na shledanou na Štěpánském honu.

                                Text Pavel Kudrna, foto Jakub Hradecký

Hon-s-posledni-leci-2019-1.jpg
Hon-s-posledni-leci-2019-2-(1).jpg
Hon-s-posledni-leci-2019-3.jpg
Hon-s-posledni-leci-2019-4.jpg
Hon-s-posledni-leci-2019-5.jpg
Hon-s-posledni-leci-2019-6.jpg

Odchytová zařízení na černou zvěř

 V roce 2014 náš myslivecký spolek svépomocí vyrobil dvě odchytová zařízení na černou zvěř. Náklady na použitý materiál nám snížily dotace od MZ. Postupně jsme tato zařízení instalovali v různých částech honitby a pokoušeli jsme se obelstít velmi opatrnou černou zvěř. Zhruba po roce se dostavil první úspěch, ovšem z úlovku jsme se neradovali. Zjistili jsme, že selata se dokážou doslova propasírovat neskutečně malým otvorem mezi mříží. Postupně jsme získávali zkušenosti a výsledek se dostavil. V prvním odchytovém zařízení byly k dnešnímu dni odchyceny čtyři kusy černé zvěře a v druhém šestnáct kusů. Jedno z odchytových zařízení obsluhují naši členové Zdeněk Tůma a Josef Nevrkla.
V sobotu 23.11.2019  v brzkých ranních hodinách se do tohoto zařízení  chytilo najednou osm selat černé zvěře. Náš myslivecký hospodář nás svolal k ošetření odchycené zvěře a bylo nutno odebrat vzorky na veterinární vyšetření na svalovce a doručit je na SVS v Jihlavě. Stahování a bourání zvěřiny bylo dohodnuto na pondělí odpoledne. V pondělí se dostavilo třináct členů MS a za necelé dvě hodiny  byla veškerá zvěřina rozdělena do balíčků. Děkuji všem, kteří se dostavili a pomohli. Závěrem bych rád poděkoval Zdeňkovi a Pepovi, že mysliveckému spolku přenechali zvěřinu ze čtyř selat, kterou využijeme do tomboly.                                                                       

 Text  Pavel Kudrna, foto Jakub Hradecký 

Odchytova-zarizeni-na-cernou-zver-1.jpg

Odchytova-zarizeni-na-cernou-zver-2.jpg

Odchytova-zarizeni-na-cernou-zver-3.jpg

Odchytova-zarizeni-na-cernou-zver-4.jpg

Odchytova-zarizeni-na-cernou-zver-5.jpg


Lov kachen na tahu a oprava posedu

V sobotu 16. listopadu ráno jsme se letos poprvé sešli na lov kachen na tahu.

Lov se uskutečnil na rybníku ,, Bémák“ a na dvou menších rybnících nad ním v pastvině. Je škoda, že se lovu kachen věnuje tak málo členů našeho mysliveckého spolku. Tah kachen byl dobrý, ale nebylo možné s nízkým počtem lovců obsadit důležitá stanoviště. Na výřadu proto byly pouze dvě ulovené kachny divoké.
Další naplánovanou akcí na tentýž den byla oprava mysliveckého posedu v dolní části ,,Bartošíkovy mlaziny“. Sraz byl určen na 9:00 hod. ranní před Hájovnou. Dostavilo se dostatečné množství členů MS vybavených potřebným nářadím. Posed byl původně opřen o silný smrk,  který však jako většina smrků v okolí neodolal požeru lýkožrouta smrkového. Lesní dělníci posed položili stranou a suchý smrk porazili. Bylo nutné posed opravit včetně hlavních podpěr, zvednout a usadit k nedalekému pařezu. Zde byl ukotven  pomocí hřebů a vzpěr. Celá akce netrvala díky zručnosti všech zúčastněných déle než hodinu a výsledkem je opět funkční a pevně usazený posed, který, alespoň doufám, bude všem členům našeho MS dlouho sloužit.


                              Text: Pavel Kudrna, Foto: Jakub Hradecký

Lov-kachen-na-tahu-a-oprava-posedu-1.jpg

Lov-kachen-na-tahu-a-oprava-posedu-2.jpg

Lov-kachen-na-tahu-a-oprava-posedu-3.jpg


Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody

 Na zdařilé akci nazvané Rozloučení s létem, kterou pořádal Sbor pro občanské záležitosti ve Vyskytné nad Jihlavou jsme byli zástupci pořadatele požádáni, zda by se členové našeho mysliveckého spolku Svatý Antonín neujali vedení kroužku pro děti. To byla pro myslivce velká výzva a na členské schůzi MS jsme jmenovali tři vedoucí kroužku.
Ve čtvrtek 10.října byla ve venkovní učebně ZŠ první schůzka kroužku Mladých myslivců a ochránců přírody. Do kroužku se přihlásilo deset dětí a na první schůzku přišlo šest dětí v doprovodu rodičů. Při projednávání organizačních záležitostí uplatnila své pedagogické zkušenosti Lucka. Petra připravila pro děti učební pomůcky na téma poznávání bažanta obecného.
Na první vycházce v honitbě jsme s dětmi pozorovali hejno stehlíků obecných, hnízdo straky obecné, stopy srnčí zvěře a stopy tlupy černé zvěře. Vysvětlili jsme jak určit směr pohybu zvěře a počet kusů v tlupě. Navštívili jsme kaliště černé zvěře. Určovali jsme druhy stromů podle listů a kůry.Děti byly velmi zvídavé a překvapily nás svými znalostmi o přírodě.Ke škole jsme přišli příjemně unaveni a všichni již se těšíme na příští schůzku na kterou chystáme pro děti překvapení. 
Rád bych poděkoval Lucce a Petře za jejich práci s dětmi a přeji kroužku dlouhého  trvání. 
                                                                  Text a foto Pavel Kudrna

Krouzek-1.jpg
Krouzek-2.jpg
Krouzek-3.jpg

Kondiční střelby na střelnici Stříbrný Dvůr 7. 9. 2019
  Již tradičně se počátkem září setkáváme s kamarády myslivci z mysliveckého spolku Trojan na střelnici Stříbrný Dvůr. Cílem této střelecké akce je nácvik ve střelbě brokovou zbraní před zahájením lovu drobné zvěře. Střílíme na loveckém kole a trapu. Dosažené body se sčítají a vyhodnocují se výsledky družstev a jednotlivců. Ty lze potom porovnat s minulými ročníky a vyhodnotit připravenost myslivců pro nastávající loveckou sezonu.Počasí nám nepřálo, to nás ovšem nemohlo odradit. Po zahájení střelecké akce na loveckém kole dosahovali někteří myslivci i v dešti skvělé výsledky. Po loveckém kole jsme se přesunuli na trapovou střelnici, kde je obtížnost střelby mnohem náročnější a dobrých výsledků zde dosáhnou pouze myslivci, kteří mají tuto disciplínu již natrénovanou. Výsledky v bodovém hodnocení družstev : 1. družstvo MS Trojan 18.6 bodů, 2. družstvo MS Svatý Antonín 13,3 bodů na jednotlivce. Pořadí jednotlivců : 1. Vintr Radek s 30. body, 2. Jurek Pavel s 20. body, 3. Eigl Josef s 20. body, (Výsledek po rozstřelu). Po vyhodnocení této střelecké akce pro nás provozovatel střelnice připravil překvapení. Vylosoval jednoho z přítomných myslivců a předal mu dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč do myslivecké prodejny f. Petex. Následovalo bezpečné uložení zbraní a posezení v útulném zázemí střelnice při bohatém občerstvení a družné zábavě.

                                                              Text a foto Pavel Kudrna    

Kondicni-strelby-2019-1.jpg
Kondicni-strelby-2019-2.jpg
Kondicni-strelby-2019-3.jpg
Kondicni-strelby-2019-4.jpg
Kondicni-strelby-2019-5.jpg
Kondicni-strelby-2019-6.jpg
Kondicni-strelby-2019-7.jpg
Kondicni-strelby-2019-8.jpg

Fotografie z přírody
 Vážení myslivci a přátelé přírody. Rád bych Vám prezentoval několik fotografií, které se mi podařilo nafotit začátkem letošního léta při toulkách přírodou s fotoaparátem. Podařilo se mi nafotit dnes již vzácnou hrdličku divokou (Streptopelia turtur), která byla v loňském roce vyhlášena ptákem roku. Pár těchto hrdliček se s péčí jim vlastní trpělivě střídal při zahřívání dvou mláďat na hnízdě. Rodičovský pud těchto ptáků je tak silný, že snůšku neopustili ani při pořizování detailních snímků.
Snímky mláďat dravce, motáka pochopa (Circus aeruginosus), jsem pořídil v porostu rákosí, ponořen po prsa ve vodě.
Bližší informace o životě fotografovaných ptáků můžete čerpat např. na WIKIPEDII.

                                                                                 Text a foto Pavel Kudrna

foto-z-prirody-1.jpg

foto-z-prirody-2.jpg

foto-z-prirody-3.jpg

foto-z-prirody-4.jpg

foto-z-prirody-5.jpg

foto-z-prirody-6.jpg


Rozloučení s létem

   Sbor pro občanské záležitosti ve Vyskytné nad Jihlavou uspořádal v sobotu 31.8. 2019 pro děti a rodinné příslušníky akci s názvem „Rozloučení s létem“. Náš myslivecký spolek byl požádán, aby na této akci pro děti zajistil provoz vzduchovkové střelnice. Ve středu na členské schůzi jsme se domluvili, že děti a rodiče seznámíme také s činností našeho mysliveckého spolku v honitbě.
   Sobotní odpoledne bylo slunečné s tropickou teplotou a proto jsme uvítali, že nám byl přidělen altánek, který poskytoval částečné zastínění našeho pracoviště. Pro děti jsme měli kromě vzduchovkové střelnice připravenou ukázku shozů spárkaté zvěře a zbraní kňoura, několik vábniček, myslivecký dalekohled, omalovánky, nafukovací balónky a košík sladkostí. Také jsme představili několik plemen loveckých psů s ukázkou cviků poslušnosti a přinášením  daňčího shozu . Práce psů byla odborně komentována a přítomní byli seznámeni s jejich uplatněním v honitbě. Dětem se ovšem nejvíce líbilo, že si po ukázce mohli pejsky pohladit. Pro psy byla tato akce velmi náročná a to vzhledem k extrémní teplotě, která celé odpoledne panovala. Na střelnici naši myslivci  seznámili děti v prvé řadě s bezpečným zacházením se zbraní, ty co stříleli poprvé s principem míření a držení zbraně. O střelbu měly děti velký zájem a to nejen chlapci ale též děvčata.
   Na závěr bych rád poděkoval našim myslivcům, kteří se na této akci pro děti podíleli. Jejich práci ocenili i pořadatelé a požádali myslivecký spolek o další spolupráci při vedení přírodovědného kroužku.                                                                         

Text a foto Pavel Kudrna

Rozlouceni-s-letem-7.jpg

Rozlouceni-s-letem-6.jpg

Rozlouceni-s-letem-1.jpg

Rozlouceni-s-letem-2.jpg

Rozlouceni-s-letem-3.jpg

Rozlouceni-s-letem-4.jpg

Rozlouceni-s-letem-5.jpg

Rozlouceni-s-letem-8.jpg


Kondiční střelby
 V sobotu 18. května 2019 pořádal náš myslivecký spolek již tradiční kondiční střelby. Počasí se vydařilo a na sraz u Půžovy chaty přijeli kamarádi z MS Trojan a několik dalších hostů. I když se nestřílí loveckými zbraněmi, je při střelbách zajištěna maximální bezpečnost. Střelba na terče je pojata jako soutěž a první tři umístění obdrží ceny. Letošní ročník byl velmi vyrovnaný a výsledky prvních osmi soutěžících se lišily pouze o bod, maximálně dva.Zatímco soutěžící plnili jednotlivé položky a získávali cenné body, tak se u chaty na ohništi připravovala večeře.Marinovaná zvěřina z divočáka
podlévaná pivem se pozvolna dusila a její vůně se nesla údolím. Stoly se plnily pochutinami všeho druhu a myslivecká hostina byla téměř nachystána.Po ukončení soutěže byli vyhlášeny výsledky. Na prvním místě se umístil Martin Matoušek z MS Svatý Antonín, druhé místo si vystřílel Tomáš Král rovněž z MS Svatý Antonín a na třetím místě se umístil Martin Vinterlík, který v naší honitbě vykonává praxi adepta myslivosti.Následovala večeře a volná zábava. Protože kolegové myslivci si mají vždy co říci o své praxi v honitbě a při lovu,  proto se družná debata a zábavaprotáhla do pozdních hodin. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této zdařilé akce a účastníkům za vzorné chování při střelbě a během celé soutěže.Těšíme se s Vámi opět za rok na shledanou.                                                        

Text Pavel Kudrna, foto Jakub Hradecký. 

email-seznam-1.jpg
email-seznam-2.jpg
email-seznam-3.jpg
email-seznam-4.jpg
email-seznam-5.jpg
email-seznam-6.jpg

Pachový ohradník

Jednou z mála možností myslivců jak chránit soukromé pozemky zemědělců před škodami způsobenými divokými prasaty je kromě intenzivního lovu i instalování tzv. pachových ohradníků.

                                                               Text Karel Kolář, foto Pavel Kudrna

 

1-email-seznam-(1).jpg
2-email-seznam-(1).jpg
3-email-seznam-(1).jpg
4-email-seznam-(1).jpg
5-email-seznam-(1).jpg

Norování 13. a 20. 4. 2019 

Na sobotu 13. a  20.4. 2019 naplánoval náš Myslivecký spolek společný lov škodné zvěře za pomoci loveckých psů norníků.Snižování stavů přemnožených lišek je nutné vzhledem k ochraně drobných druhů zvěře a jejích mladých jarních přírůstků.Norování probíhá v bezpečných umělých norách vybudovaných naším MS za tímto účelem.

                                                                Text Karel Kolář, foto Jakub Hradecký

1-email-seznam-(2).jpg

2-email-seznam-(2).jpg

3-email-seznam-(2).jpg

4-email-seznam-(2).jpg

5-email-seznam-(2).jpg

6-email-seznam-(1).jpg

7-email-seznam.jpg

 


Přikrmování zvěře  Vážení myslivci,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o své letité zkušenosti se zimním přikrmováním zvěře. Kromě jadrného krmiva, které myslivcům zajišťuje náš myslivecký spolek v množství 100 kg na krmelec a je zkrmováno již od podzimu, je důležité přikrmovat též objemovým krmivem, čímž mám na mysli kvalitní seno. Seno předkládáme zvěři v době, kdy napadne první sníh. Zprvu v menším množství a teprve tehdy až vidíme, že zvěř seno bere, dávku zvýšíme a včas doplňujeme. Koncem ledna a během února je důležité předkládat letninu a větve ovocných stromů, zvláště vhodná je jabloň. Z předložených větví ovocných stromů zvěř srnčí a zaječí nejprve okouše pupeny a slabé větvičky, později zaječí zvěř ostrouhá a pozře i kůru s lýkem. V pupenech,  mladých větvičkách a lýku je mnoho vitamínů, minerálií a dalších prvků potřebných pro zvěř. Je to jejich přirozená doplňková potrava a snižujeme tak též vznikající škody na okusu mladých lesních kultur. Letninu připravujeme a sušíme koncem měsíce května a v první polovině června. Dle odborné literatury a mých zkušeností jsou nejvhodnější odmladky (Letorosty) lípy, dále maliník a ostružiník a jiné mladé větvičky bylin a keřů. Letninu sušíme na suchém a stinném místě v menších svazcích a dbáme aby letnina nezaplísnila. V těchto dnech je souvislá vyšší sněhová pokrývka a mráz na ní vytvořil silnou krustu,  která udrží i dospělého člověka. Zvěř se tudíž nedostane k přirozené potravě a je odkázána na okus dřevin a pomoc nás myslivců.

                                                                          Text a foto Pavel Kudrna.

P1050238.JPG

P1050242.JPG

P1050246.JPG

P1050247.JPG


Myslivecký ples 2019 
 Každým rokem počátkem ledna se aktivita našeho mysliveckého spolku podřídí plánování a přípravě tradičního mysliveckého plesu. Letos se ples konal v pátek 11. ledna v kulturním domě obce Rantířov.V letošním roce nebyl sál zaplněn do posledního místa jak bývalo zvykem v předešlých letech, což ovšem nemělo vliv na dobrou náladu hostů a pořadatelů. Pro naše milé hosty jsme připravili bohaté občerstvení všeho druhu, tombolu, která čítala 176 hodnotných cen a k tanci jim hrála oblíbená hudební skupina Preston. Zpestřením večerního programu bylo vystoupení tanečního souboru Kamenské ženy, který opět nezklamal a tanečnice za jejich skvělé vystoupení odměnil bouřlivý potlesk. Taneční parket byl vždy zaplněn tanečními páry a hosté se příjemně bavili.Myslím si, že i letošní ples se vydařil, což mě potvrdili i mnozí účastníci. V příštím roce se myslivecký ples bude konat  opět v kulturním domě obce Rantířov v pátek 17. ledna . Těšíme se již na shledanou s našimi příznivci.    

                                                              Text a foto Pavel Kudrna

P1050197.JPG

P1050201.JPG

P1050203.JPG

P1050208.JPG

P1050218.JPG

P1050223.JPG


Výroční členská schůze 2019

V sobotu 9.března se v kulturním domě na Rounku konala výroční schůze mysliveckého spolku Svatý Antonín. V 17 hodin se slavnostně vyzdobený sál  zaplnil členy spolku a pozvanými hosty.
Předseda MS přivítal přítomné a seznámil je s programem. Schůzi zahájil vzpomínkou na naše zesnulé kamarády myslivce a přátele myslivosti, které jsme uctili minutou ticha. Následovala zpráva mysliveckého hospodáře, který seznámil hosty s naší honitbou, chovem a lovem zvěře a dalšími aktivitami členů našeho mysliveckého spolku. Finanční hospodář nás ve své zprávě seznámil s příjmy a výdaji v uplynulém hospodářském roce a se stavem hotovosti na účtu MS. Předseda revizní komise ve své revizní zprávě mimo jiné kritizoval opakující se nedostatky v členské základně a neplnění si členských povinností více jak třetiny členů MS. Následnou diskuzi zahájil náš dlouholetý člen Josef N. a seznámil nás se stoletou historií myslivosti v katastru Vyskytná nad  Jihlavou. Jako další vystoupil v diskuzi předseda mysliveckého spolku Trojan. Poděkoval jménem přítomných členů spolku za pozvání a popřál nám mnoho úspěchů v naší myslivecké činnosti. Pozval nás též na jejich výroční schůzi, která se bude konat 30. března.
Závěrem schůze předali předseda MS a myslivecký hospodář, jménem všech mužů našeho mysliveckého spolku, kytičku přítomným ženám s přáním všeho nejlepšího k včerejšímu Mezinárodnímu dni žen. 
V průběhu večera byla podávána večeře o dvou chodech a bohaté občerstvení všeho druhu.Doufám, že všichni přítomní byli s touto akcí spokojeni a můžeme se těšit opět na shledanou na dalších mysliveckých setkáních.                                                          

 Text Pavel Kudrna, foto Jakub Hradecký

1-email-seznam.jpg

2-email-seznam.jpg

3-email-seznam.jpg

4-email-seznam.jpg

5-email-seznam.jpg

6-email-seznam.jpg