Myslivecký ples 2020 

 Myslivecký ples roku 2020 je již minulostí. V pátek 17.1. pořádal náš MS ples s bohatou tombolou, která letos poprvé v historii obsahovala tři divočáky a muflonku. O lístky na rozdíl od minulého roku, kdy byla na plese nižší účast díky chřipkové epidemii i nepřízni počasí, byl velký zájem. Ples byl do posledního místa vyprodán. O zábavu se starala skupina Preston a bílokamenské ženy, které předvedly povedené taneční vystoupení. Na závěr nezbývá než konstatovat, že ples se vydařil a zároveň vás pozvat na příští, který se bude konat 15.1. 2021. Všem zúčastněným členům spolku děkuji za pečlivou přípravu a výbornou organizaci plesu.  Text Karel Kolář, foto Jakub Hradecký

Návštěva divokých prasat

Bude to chtít nové koryto.

Text a foto Karel Kolář

Úspěch našeho člena MS


Informace členům našeho MS a přátelům myslivosti, že i v naší malé honitbě máme dobré srnce.

Blahopřejeme ke krásnému umístění našemu členovi Tomáši Královi v soutěži „Rarita roku 2019“ pořádanou časopisem Svět myslivosti. Trofej se umístila na nádherném 7-9. místě!Děkujeme za reprezentaci našeho MS a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Foto: Tomáš Král

Certifikat.jpg

 

Neznámý vandal poškodil posed

I v naší honitbě se bohužel objevil případ, kdy neznámý vandal poškodil okna našeho posedu a to ve dnech od 21.2.2020-23.2.2020 „U smeťáku“. Doufejme, že se jednalo o ojedinělý případ a takováto situace se již v naší honitbě nebude opakovat.

Foto: Tomáš Král

Srdečné přání

Milé ženy, dovolte mi abych Vám jménem myslivců našeho spolku popřál hodně štěstí, zdraví a lásky u příležitosti Mezinárodního dne žen. Děkujeme zejména našim drahým polovičkám, že nám tolerují náš časově náročný koníček, kterým zajisté myslivost je. Máme Vás rádi. 

Text: Pavel Kudrna

Výroční členská schůze

Ahoj kolegové, milí přátelé.Vzhledem k současné situaci Covid-19, která je jistě všem velice dobře známa se výroční členská schůze ruší. 

Text: Karel Kolář

Norování – ZRUŠENO

Letošní norování vzhledem ke Covid-19 se neuskutečnilo.

Text: Hradecký J.

Nový posed

V pondělí 29.6.2020 jsme se opět po delší době sešli na brigádě. V plánu byla výroba nového posedu. Všem zúčastněným tímto děkuji.

Text, foto: Karel Kolář

Rozloučení s létem

Sbor pro občanské záležitosti ve Vyskytné nad Jihlavou pořádal opět v letošním roce akci pro děti a rodiče pod vžitým názvem „Rozloučení s létem“. 
Termín byl stanoven na sobotu 29.8.2020, místo konání  na hřišti před místní základní školou.Protože myslivci našeho spolku po dva předchozí roky na této úspěšné akci provozovali vzduchovkovou střelnici, byli jsme i tento rok požádáni o spolupráci. Žádosti jsme samozřejmě vyhověli a nabídli jsme též výpomoc při vybudování zázemí. 
V sobotu ráno čtyři naši myslivci pomohli postavit stany a stánky na hřišti, postavili jsme altánek na naší střelnici a vytýčili a ohradili střeliště s terči. Odpoledne jsme se sešli hodinu před zahájením. Osm členů našeho spolku plus kolega Petr Deczi ze sousedního mysliveckého spolku Trojan. 
Na stole pod altánkem jsme vystavili shozy spárkaté zvěře a různé myslivecké pomůcky s kterými jsme během akce seznamovali přítomné zájemce. Zde byli též seznámeni s prací a posláním myslivců. 
Uspořádali jsme soutěž ve střelbě ze vzduchovky, do které se přihlásilo jedenáct dětí. S úspěchem soutěžily i dívky. První tři v pořadí byli dekorováni medailí a všichni zúčastnění soutěžící též odměněni výborným zákuskem. Během akce si ovšem mohly zastřílet všechny děti, těm co střílely poprvé naši myslivci objasnili techniku a bezpečnost střelby. Střelecké dovednosti si zde vyzkoušeli i někteří rodiče.Zlatým hřebem mysliveckého programu bylo vystoupení člena našeho spolku Radka Slámy, který přítomným předvedl vábení jelena v říji a troubení jelenů různého věku. Závěrem bych zde rád poděkoval všem kolegům myslivcům, kteří se na uspořádání této zdařilé akce podíleli a tlumočil jim též dík od pořadatelů.

Sobota na střelnici Stříbrný dvůr

Pro konání již tradičních kondičních střeleb byl letos vybrán termín 5. září. Na střelnici Stříbrný Dvůr jsme se sešli s kamarády myslivci z MS Trojan a přijelo i několik hostů. Počasí nám přálo a proto po zahájení si šli myslivci zatrénovat na loveckém kole.

Následovalo vyhlášení soutěže na loveckém kole, kde  soutěžíme v jednotlivcích a výsledky se také sčítají pro soutěž mezi našimi mysliveckými spolky. Výsledné body našich hostů se do soutěže družstev nepočítají.

Po soutěži si přítomní myslivci zastříleli i na “ Trapové střelnici“. Následoval oběd v podobě vynikající grilované krkovice, který  připravili přátelé z MS Trojan . Během oběda byly sčítány výsledky střelecké soutěže.
 Po obědě byl slavnostní nástup s vyhlášením výsledků střeleckého klání:V jednotlivcích obsadil první místo náš host pan Krajáčic, 18 terčů,  druhé místo s 16. terči  obsadil Radek Vintr z MS Trojan a třetí místo obsadilishodně se 14. terči Pavel Jurek z MS Trojan a Jaroslav Matoušek z MS Svatý Antonín. Ve družstvech letos opět zvítězili naši kamarádi myslivciz MS Trojan, ovšem rozdíl bodového hodnocení obou družstev byl jen nepatrný. 
 Někteří myslivci po ukončení střeleb museli odjet domů k rodinám, či měli jiné povinnosti ostatní poseděli v družné zábavě v útulném zázemí zdejší střelnice. Zlatým hřebem pozdního odpoledne byl vynikající tatarský biftek, který pro nás připravil náš host pan Krajáčic a odborná prezentace moravských vín, kterou pro nás uspořádal kamarád Jarda Matoušek.

Dále různé druhy zákusků a jiných specialit jejichž autory jsempro pozdější omluvený příchod ani nezaregistroval, za což se jim omlouvám a jménem vděčných konzumentů všem srdečně děkuji.  Na závěr mi nezbývá než poděkovat všem účastníkům střeleb za korektní vystupování a bezpečné zacházení se zbraní a popřát jim mnohoúspěchů v myslivosti a běžném životě.

Těšíme se na další společnou mysliveckou akci. Text Pavel Kudrna, Foto: Jakub Hradecký 

Stavba nové kazatelny

Novou kazatelnu jsme postavili v sobotu 14. listopadu. Na místě jsme zbourali a spálili již nevyhovující „Kubínovu kazatelnu“.
Nové zařízení věnoval MS náš  kolega Michal Horňák.
Za to mu patří velký dík.
Navrhuji  nový název kazatelny „Horňákova“.
 
Text a foto:
Karel Kolář

Hon s poslední lečí 2020

Letošní hon se i přes nesnáze s jeho organizací vydařil.
Sešel se slušný počet lovců i honců,počasí se jako zázrakem umoudřilo a navíc v každé naplánované leči jsme narazili na zvěř.
Nakonec se ulovili tři divočáci a tři zajíci.
Prvního divočáka v životě ulovil náš kolega a kamarád Pavel Kocada.
Velká gratulace Pavle!
Po honě jsme poseděli a probrali zážitky z lovu v hospodě na Bílém Kameni.

Hezké Vánoce přeje Karel Kolář

Text a foto:
Karel Kolář

Štěpánský hon 2020

Letošní Štěpánský hon jsme se rozhodli spolupořádat s kolegy ze sousedního mysliveckého spolku Trojan.
Obrovský zájem o tuto akci nás všechny překvapil.
Počet všech účastníků honu se pohyboval okolo osmdesátky.
Po dvou naplánovaných lečích u nás jsme se přesunuli k rybníku Dolňák u Bílého Kamene.V obstavené leči začali psi brzy hlásit černou zvěř.
Nakonec se zde ulovilo deset divočáků!
Následoval přesun k rybníku Karasák kde jsme obstoupili další leč,zde již bez výsledku.Po výřadu následovalo pohoštění, gulášek a pivo.
Počasí i hon se mimořádně vydařili.Uvidíme zda budeme v započaté nové tradici pokračovat i v dalších letech.

Text a foto: Karel Kolář