Na Rounku se v sobotu 17. 3. 2012 sešli myslivci našeho MS na výroční členské schůzi. Schůze se také zúčastnili zástupci spřáteleného MS Bílý Kámen – Trojan. Stoly ve vyzdobeném sále kulturního domu na sobě nesly talíře s ovocem. Po minutě ticha ve které si přítomní promítli vzpomínky na naše zesnulé kamarády přednesl předseda sdružení Pavel Kudrna zprávu o činnosti, ve které stručně zhodnotil akce pořádané MS v minulém mysliveckém roce.
Myslivecký hospodář Karel Kolář pak informoval o průběhu chovu a lovu zvěře v uplynulém období.
Informoval o kvalitě přikrmování a rozebral stavy a lov jednotlivých druhů zvěře.
Konstatoval, že lov srnčí zvěře zůstal nesplněn. Stavy ve srovnání s devadesátými léty minulého století silně poklesly ale jsou zhruba na úrovni normovaných stavů. Proto je jen vinou malé střelecké aktivity členů, že plán zůstal nesplněn.
Vyzvedl vcelku dobré stavy zaječí zvěře, které v naší honitbě v posledním období nepoklesly, na rozdíl od zpráv z jiných honiteb, a to přesto, že byl diagnostikován jeden zajíc s tularemií. Kromě krmelců pro spárkatou zvěř má MS vybudovány i krmelečky určené speciálně pro zajíce. Dále informoval o opatřeních Krajské veterinární správy a zdůraznil nutnost zachovávání těchto opatření a dalších hygienických zásad při myslivecké činnosti.
Finanční hospodář Miloslav Matoušek informoval o stavu finančních prostředků a o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Zpráva revizora bude vzhledem k jeho hospitalizaci zařazena na příští členskou schůzi. Výroční členská schůze rozhodla přijmout za členy po tříletém hostování, při kterém odvedli pro MS a zvěř větší kus práce než někteří členové, Tomáše Krále a Jiřího Navrátila.
Výroční členská schůze také odsouhlasila přijmout za hosta Pavla Kocandu, který v MS absolvoval praxi adepta.
V krátké diskuzi vystoupil i Pavel Jurek z MS Bílý Kámen – Trojan, který nám popřál úspěšnou činnost a pozval členy našeho sdružení k účasti na jejich akcích.
Po diskuzi a přijetí usnesení byla schůze ukončena.

Když oficiální část skončila, byla podána svíčková se šlehačkou a brusinkovým kompotem. Přítomní pak do pozdního večera družně debatovali.

Foto a text: Karel Ženíšek