V sobotu 23. března se od 17:00 hodin konala na Rounku výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Svatý Antonín za účasti rodinných příslušníků členů a hostů z MS Bílý kámen – Trojan.
Po odsouhlasení programu si přítomní v minutě ticha připoměli naše zesnulé kamarády. Potom předseda sdružení Pavel Kudrna podal zprávu o činnosti, ve které stručně zhodnotil akce pořádané MS v minulém mysliveckém roce.
Myslivecký hospodář Karel Kolář ve své zprávě zrekapituloval myslivecké hospodaření za dobu posledního pronájmu honitby od roku 2003, informoval o rozloze honitby,
počtu krmných zařízení a počtu lovecky upotřebitelných psů.
Potom podrobně rozebral knčící myslivecký rok. Konstatoval, že lov srnčí zvěře zůstal stejně jako v minulém rce nesplněn.
Vyzvedl, že v naší honitbě nebyl diagnostikován žádný zajíc s tularemií.
Finanční hospodář Miloslav Matoušek informoval o stavu finančních prostředků a o příjmech a výdajích za uplynulý rok.Předseda revizní komise Lubomír Hron přednesl revizní zprávu, která neshledala v hospodaření MS žádné nedostatky.V diskuzi vystoupili ke stavu srnčí zvěře Josef Nevrkla, Zdeněk Tůma a hosté. Pavel Jurek, myslivecký hospodář z MS Bílý Kámen – Trojan, poděkoval jménem MS za pozvání na naši výroční schůzi.
Po ukončení schůze byly k první večeři předloženy řízky z divočáka se salátem. Během družné zábavy, která se protáhla dlouho do noci, byly k dispozici věnečky, koláče, tropické ovoce a ke druhé večeři byl podáván guláš – opět z černé zvěře. V průběhu večera se uskutečnilo taneční vystoupení, při kterém syn Pavly Růžičkové s kamarádkou předvedli soutěžní ukázky společenských tanců.