Po roce se v sobotu 29. března na Rounku sešli Členové MS Svatý Antonín na výroční členskou schůzi, které byli přítomni i jejich rodinní příslušníci a hosté z MS Bílý kámen – Trojan.

Po odsouhlasení programu si přítomní minutou ticha připoměli naše kamarády, kteří již nejsou mezi námi.
Místo nemocného předsedy sdružení Pavla Kudrny podal zprávu o činnosti  akcích MS v uplynulém mysliveckém roce myslivecký hospodář Karel Kolář, který pak ve své zprávě zrekapituloval myslivecké hospodaření.
Podrobně rozebral lov srnčí zvěře, stav zajíců, lov kachen a lov černé zvěře.
Skutečnost, že v naší honitbě nebyl diagnostikován žádný zajíc s  tularemií ale vzhledem k nízkému odlovu není důvodem k předčasnému uspokojení.
Finanční hospodář Miloslav Matoušek podrobně informoval o stavu finančních prostředků na účtu i v hotovosti a podrobně referoval o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Předseda revizní komise Lubomír Hron přednesl revizní zprávu. Při revizi dokladů bylo shledáno, že jsou řádně evidivány a průběžně vedeny v účetnictví. Kontrola neshledala ve finančním hospodaření MS žádné nedostatky.

V diskuzi vystoupil Pavel Jurek, myslivecký hospodář z MS Bílý Kámen – Trojam. Mimo jiné i poděkoval jménem MS za pozvání na naši výroční schůzi.
Jiří Půža vzpomněl na průběh svého dlouholetého členství v MS a konstatoval, že vždycky byl a je rád v našem kolektivu.

Po ukončení oficiální části schůze byla podána večeře.
Část mysliveckého sdružení preferující divočáka „Se šípkovou“ prohrála s částí členů, preferujících divočáka „Se zelím“. K pečenému masu byly kromě zelí ještě předloženy dva druhy knedlíků.

Během družné zábavy, která se protáhla dlouho do noci, byly k dispozici věnečky, koláče, tropické ovoce ……… .
To přispívalo k dobré náladě, ale hlavní byla přátelská atmosféra plná pohody, veselých historek a také skutečnost, že se opět vzájemně setkali dobří přátelé.

Zájem přítomných přilákala i výstava trofejí srnčí zvěře instalovaná v rohu společenské místnosti a nad jednotlivými trofejemi se diskutovalo.