V sobotu 12.3.2016 náš Myslivecký spolek uspořádal Výroční členskou schůzi.
Za účasti mnoha kamarádů myslivců z našeho MS i ze sousedních spolků přečetli své výroční zprávy postupně předseda, hospodář, předseda revizní komise a finanční hospodář.
Následovala diskuze, kde zajímavý příspěvek pronesl předseda MS Bílý Kámen Pavel Jurek. Ten zároveň pozval naše členy na jejich výroční schůzi, která se bude konat na Hlávkově dne 6. března.

Potom již následovala zábava spojená s dobrým jídlem, pitím a tancem.

Text a foto:  Karel Kolář