V sobotu 9.března se v kulturním domě na Rounku konala výroční schůze mysliveckého spolku Svatý Antonín. V 17 hodin se slavnostně vyzdobený sál  zaplnil členy spolku a pozvanými hosty.Předseda MS přivítal přítomné a seznámil je s programem. Schůzi zahájil vzpomínkou na naše zesnulé kamarády myslivce a přátele myslivosti, které jsme uctili minutou ticha. Následovala zpráva mysliveckého hospodáře, který seznámil hosty s naší honitbou, chovem a lovem zvěře a dalšími aktivitami členů našeho mysliveckého spolku. Finanční hospodář nás ve své zprávě seznámil s příjmy a výdaji v uplynulém hospodářském roce a se stavem hotovosti na účtu MS. Předseda revizní komise ve své revizní zprávě mimo jiné kritizoval opakující se nedostatky v členské základně a neplnění si členských povinností více jak třetiny členů MS. Následnou diskuzi zahájil náš dlouholetý člen Josef N. a seznámil nás se stoletou historií myslivosti v katastru Vyskytná nad  Jihlavou. Jako další vystoupil v diskuzi předseda mysliveckého spolku Trojan. Poděkoval jménem přítomných členů spolku za pozvání a popřál nám mnoho úspěchů v naší myslivecké činnosti. Pozval nás též na jejich výroční schůzi, která se bude konat 30. března. Závěrem schůze předali předseda MS a myslivecký hospodář, jménem všech mužů našeho mysliveckého spolku, kytičku přítomným ženám s přáním všeho nejlepšího k včerejšímu Mezinárodnímu dni žen. V průběhu večera byla podávána večeře o dvou chodech a bohaté občerstvení všeho druhu. Doufám, že všichni přítomní byli s touto akcí spokojeni a můžeme se těšit opět na shledanou na dalších mysliveckých setkáních.