Vyšetření svalovec

V níže umístěném odkazu Vám po konzultaci s hospodářem MS poskytuji správně vyplněný vzor žádanky o vyšetření na svalovce. 
Objednávku vystavte 2 x. 
Jedna kopie na inspektorát Jihlava druhá pro majitele. Uvedeno i ve spodní části dokumentu.

V souvislosti s požadavkem na úplné a správné vyplňování formuláře „Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře“ – Kód Epl200, Vám v odkaze poskytujeme předvyplněný vzor a níže i návod, jak má být tento formulář vyplněn tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh celého úkonu.