Aktualizace

Nové stanovy

Smlouva o pronájmu

Přikládám opravené znění Pozvánky na valnou hromadu.

Pozvánka je nutná umístit na úřední desku obce. Nejpozději 15 dní před konáním valné hromady.

Doopraveno! Aktuální výměra je 953 ha

Seznam členů HS

Neaktuální:

Nákres a seznam čísel jednotlivých parcel zapsaných v KN – Autocad

https://drive.google.com/file/d/1uU86JKuYdsVPRP2iH1AmKj-P0RVbBUE7/view?usp=sharing

Valná hromada Honebního společenstva, pronájem honitby.

Po  konání valné hromady  prosím zašlete kopii zápisu a usnesení z valné hromady + vyplněný formulář ,,Zápis změny do rejstříku HS,,.

Dojde – li ke změně osob ve výboru HS , jsme povinni tuto změnu zapsat do Rejstříku honebních  společenstev a do systému Ministerstva vnitra ROS-IAIS. Za tuto změnu v rejstříku je  správní poplatek 200Kč.

S pozdravem

Petr Vacek

Odbor životního prostředí

Agenda myslivosti

Zápis změny do  rejstříku honebních společenstev

Pozvánka na valnou hromadu